Assessment uitslag en rapport

star-review star-review star-review star-review star-review

|

197 testen 2903 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Assessment uitslag en rapport

star-review star-review star-review star-review star-review

|

197 testen 2903 vragen

Koop nu

Assessment uitslag en rapport

Na afronding van het assessment wordt de uitslag omschreven in een psychologisch rapport met daarbij ook een advies. Bij een selectieassessment heeft dit advies betrekking op of jij als kandidaat geschikt bent voor de functie conform de gestelde eisen van de wervende organisatie. Het komt regelmatig voor dat assessment kandidaten het niet (of niet volledig) eens zijn met wat er in de psychologische rapportage wordt omschreven. Het is daarom goed om te weten wat dit rapport eigenlijk inhoud en wat je mogelijkheden zijn als je het niet eens bent met de uitslag.

Het assessment rapport

Doorgaans bestaat het assessment rapport uit de resultaten en bevindingen, adviezen met betrekking tot geschiktheid en punten die je verder nog kunt ontwikkelen. 

Eerst worden vaak de richtlijnen en de vraagstelling van het assessment besproken. De vraagstelling heeft betrekking op de doelstelling van het psychologische onderzoek, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Ook wordt er dieper ingegaan op de testinstrumenten die zijn ingezet om de vraagstelling te beantwoorden. Denk hierbij aan persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en rollenspellen

In het onderzoeksbevindingen gedeelte van het rapport staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek, waaronder ook een evaluatie van het intellectueel functioneren en een bespreking van het persoonlijke functioneren. Hierna volgt een conclusie; hier staan de bevindingen uit het onderzoek in een concluderende zin samengevat en wordt een antwoord gegeven op de vraagstelling. Tevens worden hier eventuele actiepunten omschreven welke ondernomen zouden kunnen worden om bepaalde leerdoestellingen te bereiken. De resultaten uit de verschillende testonderdelen schematisch weergegeven in de bijlagen.

De uitslag van het assessment

Als kandidaat van een assessment heb je altijd het recht om het rapport eerst in te zien. De nabespreking van het rapport kan direct na het assessment plaatsvinden, maar soms gebeurt dit ook telefonisch achteraf. Aan de hand van de inhoud van het rapport kun je commentaar geven op bepaalde zaken en vragen stellen over eventuele onduidelijkheden die er voor jou zijn. In dit gesprek zal ook de vraag aan je worden gesteld of je ermee akkoord gaat dat het assessment rapport wordt doorgestuurd aan de opdrachtgever. 

Mocht je gegronde redenen hebben (is het assessment bijvoorbeeld niet eerlijk of correct afgenomen naar jouw mening) dan is de nabespreking het moment waar je bezwaar kunt maken. Wanneer je besluit om bezwaar te maken tegen het doorsturen van het rapport dan mag de psycholoog ook mondeling niks vertellen over de resultaten aan de werkgever. Nagenoeg alle psychologen werken volgens de code van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Elke psycholoog die lid is van het NIP heeft een Beroepscode ondertekend en kan bij overtreding daarvan ter verantwoording worden geroepen. Als je om wat voor reden dan ook een klacht in wilt dienen, bijvoorbeeld over de gang van zaken tijdens het assessment, dan kun je dit bij het NIP doen, waarna de Commissie van Toezicht (CvT) deze zal behandelen. 

Het is wel van belang dat je je realiseert dat het blokkeren van het doorsturen van het assessment rapport waarschijnlijk tot gevolg heeft dat je niet meer in aanmerking komt voor de baan waar je op solliciteert.

Assessment Testen

Assessment-Training.com helpt jou om je assessment succesvol af te leggen. Ons unieke e-learning platform biedt jou de mogelijkheid om alle testen te oefenen en feedback te krijgen naar aanleiding van je score. Door middel van het persoonlijk progressie systeem krijg je inzicht in waar je sterke- en waar je minder sterke punten liggen, zodat je weet waar je aandachtspunten liggen. 

Oefen hier direct gratis assessment testen 

Zorg dat je op tijd begint met de voorbereiding om te voorkomen dat je voor een vervelende verrassing komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment. Door middel van het trainen van psychometrische testen zal je zien dat je sneller verbanden/patronen inziet, maar ook vaardiger wordt in het presteren onder tijddruk, wat van essentieel belang is tijdens het assessment.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn