Meurs Q1000

star-review star-review star-review star-review star-review

|

76 testen 1253 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Meurs Q1000

star-review star-review star-review star-review star-review

|

76 testen 1253 vragen

Koop nu

Meurs (Eelloo) Assessment oefenen


Eelloo-Assessment

Eelloo is een testuitgever voorheen bekend als Meurs HRM. In september 2016 ging Meurs HRM verder onder de naam Eelloo. Eelloo levert wel nog steeds dezelfde producten als voorheen, zoals bijvoorbeeld de Q1000 capaciteitentests. Deze capaciteitentest is een batterij van verschillende psychometrische testen met testcategorieën als analogieën, verbaal redeneren, figuurreeksen, woordenschat, diagrammen en rekenvaardigheid.

Ga jij binnenkort een Assessment maken van Eelloo? Wees gerust, wij zijn hier om je te helpen! Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. 

Het Meurs Q1000 / Eelloo assessment Voorbereidingspakket bevat de volgende oefentesten:

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Eelloo Analogieën

Bij de Eelloo Analogieën Test wordt gekeken naar het de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen. Verder wordt er gekeken naar het vermogen om snel te analyseren en verbaal te redeneren. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Voor deze opgaven is er steeds 50 seconden de tijd.

eelloo-analogieen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een Eelloo Analogieën Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het eerste woord in de voorbeeldvraag is "dalen" en het tweede woord is "toren".

Bij deze vraag draait het om de handeling die verricht moet worden om het tweede te bereiken. Zo moet er gedaald worden om een kelder te bereiken en moet er geklommen worden om een toren te bereiken.

Eelloo Classificeren

In deze test wordt gemeten hoe goed de kandidaat is in het begrijpen en analyseren van een tekst. Dit is belangrijk om in te schatten hoe goed iemand is in het zien van verbanden en ontdekken van grote lijnen in complexe materie.

eelloo-classificeren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Classificeren vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is "Niet waar". In de tekst staat namelijk dat de dorpsraad het besluit gemaakt had, niet de gemeenteraad. 

Eelloo Diagrammen

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe goed de kandidaat relaties tussen verzamelingen kan weergeven doormiddel van een model. Deze relaties tussen verzamelingen kunnen worden weergegeven in plaatjes die bestaan uit cirkels die elkaar wel of niet overlappen. Er worden drie woorden gegeven die wel of geen deelverzameling zijn van elkaar. Het is aan de kandidaat de taak om deze verbanden te visualiseren en het juiste diagram te kiezen.

eelloo-diagrammen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Diagrammen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is: B. Een vlieg en een kever zijn verschillende soorten insecten. Dus een kever en een vlieg behoren allebei tot dezelfde verzameling, maar ze zijn zelf allebei wel aparte deelverzamelingen. De grootste cirkel representeert dus de verzameling "Insecten", en de twee kleine cirkels representeren de verzamelingen "Kever" en "Vlieg".

Eelloo Lezen

In deze test wordt gemeten hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Deze vermogens vertellen een werkgever hoe snel en effectief een persoon kan begrijpen waar een tekst over gaat. Eelloo Lezen testen zijn geschreven als één paragraaf, sectie of passage, gevolgd door verschillende vragen en/of stellingen. Deze vragen en/of stellingen moeten worden beantwoord met “Waar”, “Niet waar” of “Niet te bepalen”, wat betekent dat je het antwoord niet kunt weten. 

eelloo-lezen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Lezen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande vraag is: "Niet te weten".

In de tekst staat: "Na een dramatisch seizoen met veel verliespartijen degradeert de club naar een lagere divisie" en "Nadat de club onder het nieuwe bewind tweemaal promoveert: Eén keer degraderen en twee keer promoveren is uiteindelijk één divisie hoger."

De tekst doet echter geen uitspraak over het heden. De betreffende club kan in de tussentijd bijvoorbeeld nogmaals gedegradeerd of gepromoveerd zijn. Het juiste antwoord is dus: "Niet te weten".

Eelloo Cijferreeksen

In deze test wordt gemeten hoe goed een kandidaat in staat is om een patroon te ontdekken in een reeks getallen. Er wordt een reeks getallen gegeven en vervolgens gevraagd welk getal het logische volgende getal is. Deze test meet hoe goed de kandidaat is in het verwerken van cijfermatige gegevens.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Cijferreeksen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij het bovenstaande voorbeeld is 5. Er wordt van het eerste getal 48 afgetrokken. Daarna wordt het getal wat afgetrokken wordt steeds gehalveerd. Zie het plaatje hieronder voor meer uitleg.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Eelloo Rekenen

In deze test wordt gevraagd om allerlei sommen uit te voeren zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Deze vragen testen het vermogen om snel en accuraat te kunnen rekenen.

eelloo-rekenen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Rekenen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 20, dit is als volgt te berekenen. De eerste berekening die uitgevoerd moet worden is: 3+2=5. Vervolgens is de vergelijking die dan overblijft 4*5=20. Het antwoord is dus 20.

Eelloo Sommen

In deze test worden een aantal verhalen voorgelegd met daarin een, in woorden beschreven, rekenkundig probleem. Hiermee wordt het vermogen van de kandidaat getest om oplossingen te vinden voor rekenkundige vraagstukken, om formules toe te passen, en om vlot en nauwkeurig te kunnen rekenen.

eelloo-sommen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Sommen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C, 08:05 uur. Dit is als volgt te berekenen:

Deel de totaal te rijden afstand, door het gemiddeld aantal km per uur. 364: 91 = 4. Dit is het aantal uur dat de familie Groen erover doet om de vakantiebestemming te bereiken. Vermenigvuldig dit getal met 60 om deze tijd in minuten te krijgen: 4 x 60 = 240 minuten. Tel hier de pauzes bij op, dan krijg je 240 + 11 + 19 = 270 minuten. Als je dit weer deelt door 60, zie je dat 270 minuten : 60 gelijk staat aan 4,5 uur. Trek 4,5 uur af van de aankomsttijd, 12.35 uur, en het antwoord is dat de familie Groen om 08.05 uur van huis vertrokken moet zijn.

Eelloo Figuurreeksen

In deze test wordt de kandidaat een reeks figuren getoond waarin de taak is om een systematisch patroon te ontdekken, en het logische volgende figuur te kiezen. Met deze test wordt het vermogen getest van een kandidaat om verbanden en trends te ontdekken in figuren of schema’s. Ook zegt de test iets over het vermogen om analytisch en abstract te redeneren.

eelloo-figuurreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Figuurreeksen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij de bovenstaande voorbeeldvraag is B. De volgende twee patronen zijn te ontdekken:

Patroon 1: De bovenste en de onderste streep bewegen beurtelings een stap naar beneden.

Patroon 2: De halve rode bol draait eerst op zijn plek en beweegt dan naar de volgende hoek.

Eelloo Kubussen

In deze test wordt een uitgevouwen of opgevouwen kubus getoond waarvan een aantal van de 6 vlakken beschilderd zijn met een bepaald patroon. Deze kubus kan op allerlei wijzen worden gedraaid maar de beschildering op de vlakken blijft gelijk. Vervolgens worden er 4 uitgevouwen of opgevouwen kubussen gegeven als antwoordmogelijkheden, waarvan er maar 1 hetzelfde kan zijn als de gegeven kubus. Het is aan jou om de juiste kubus te kiezen. Hiermee wordt het vermogen van de kandidaat getest om afbeeldingen als ruimtelijke figuren te zien, en daarmee bewerkingen uit te kunnen voeren.

eelloo-kubussen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Kubussen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is A. Zie het onderstaande plaatje voor uitleg. Met de gekleurde cirkels kun je de vlakken met elkaar vergelijken die aangrenzend zouden moeten zijn.

Antwoord kubus

Eelloo Woordenschat

In deze test krijgt de kandidaat een woord te zien, met een aantal mogelijke betekenissen. Het is aan de kandidaat om het woord te kiezen dat hetzelfde betekent als het gegeven woord. Hiermee wordt onderzocht welke woorden de kandidaat kent en begrijpt.

eelloo-woordenschat-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Woordenschat vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is "Verlichting".  Illuminatie heeft dezelfde betekenis als verlichting, het betekend allebei het verlichten van een kamer of object.

Waarom oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het Meurs Q1000 / Eelloo assessment hebben wij het volgende pakket samengesteld met oefentesten:

 • Eelloo Analogieën
 • Eelloo Classificeren
 • Eelloo Diagrammen
 • Eelloo Lezen
 • Eelloo Cijferreeksen
 • Eelloo Rekenen
 • Eelloo Sommen
 • Eelloo Figuurreeksen
 • Eelloo Kubussen
 • Eelloo Woordenschat

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan Eelloo. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

In ons meest uitgebreide pakket zitten naast de Meurs Q1000 voorbereiding, interview videos en een ebook om er voor te zorgen dat je op alle vlakken klaar bent voor je assessment.

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

Meurs Q1000 (Eelloo) Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Meurs. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn