LTP Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

103 testen 1393 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

LTP Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

103 testen 1393 vragen

Koop nu

LTP-assessment oefenen


LTP (Laboratorium voor de Toegepaste Psychologie) is een Nederlands psychologisch adviesbureau dat inzicht en advies geeft bij selectie- en wervingsprocessen. Inmiddels is assessmentbureau LTP ook internationaal actief en leveren zij testen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. Naast psychologische testen biedt LTP ook capaciteitentesten aan voor bedrijven. Veel organisaties gebruiken deze capaciteitstesten als graadmeter voor de vaardigheden van een kandidaat. Om goed beslagen ten ijs te komen voor een LTP-assessment, kun je voor de capaciteitentest van LTP oefenen met het speciale LTP-assessment voorbereidingspakket van Assessment-Training.com.

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan LTP. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Waarom de LTP test oefenen?

Oefening baart kunst! Door het LTP-assessment vooraf te oefenen, raak je steeds meer bedreven in het begrijpen en juist beantwoorden van de opgaven. Je zal de patronen van de vragen van het LTP-assessment herkennen en jezelf de denkwijzen aanleren om het juiste antwoord te achterhalen. Doordat het mogelijk is om voor de capaciteitentest van LTP te oefenen met een tijdslimiet, leer je bovendien omgaan met de tijdsdruk die bij het LTP assessment komt kijken. Met behulp van ons Persoonlijk Progressiesysteem zie je op elk moment je voortgang en waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Zo kun je gericht aan de slag met je verbeterpunten en stoom je jezelf klaar voor het beste resultaat bij de officiële LTP test. 

Inhoud van de LTP-testen

Het LTP-assessment voorbereidingspakket dat wij aanbieden bevat op maat gemaakte LTP-tests ter voorbereiding op het LTP-assessment. Zo kun je oefenen voor onder andere de LTP Matrix, Verbale Relaties en Syllogismen. Hieronder vind je alle oefentesten die het voorbereidingspakket voor het LTP-assessment bevat:

  • Voorbereiding op LTP Abstracte Matrix-test
  • Voorbereiding op LTP Verbale Relaties-test
  • Voorbereiding op LTP Abstracte Figuren-test
  • Voorbereiding op LTP Syllogismen-test
  • Voorbereiding op LTP Numerieke Vaardigheden-test
  • Voorbereiding op LTP Cijferreeksen-test
  • Voorbereiding op LTP Diagrammen-test

Ben je benieuwd naar de inhoud van onze LTP-tests? Doe dan onze gratis LTP-test. Je zet dan ook direct de eerste stappen door voor het LTP-assessment te oefenen, gratis en vrijblijvend!

Zie hieronder voorbeelden van vragen die je per oefentest kunt tegenkomen.

Voorbereiding op LTP Abstracte Matrix-test

In de Abstracte Matrix-test van LTP zie je steeds acht figuren waarin een patroon te ontdekken is. De bedoeling is om het patroon te vinden en het ontbrekende figuur op de plaats van het vraagteken te kiezen. Je hebt de keuze uit 4 verschillende antwoordmogelijkheden. Met deze test wordt het vermogen om abstract te redeneren en het omgaan met abstracte informatie getoetst.

LTP Abstracte Matrix Test

Voorbeeld van een LTP Abstracte Matrix Test. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het goede antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Het patroon in deze matrix is dat in iedere kolom het figuur 45 graden met de klok mee draait. Daarnaast zijn er per kolom steeds twee zwarte figuren.

Voorbereiding op LTP Verbale Relaties-test

De Verbale Relaties-test van LTP toetst je verbale intelligentie en je vermogen om relaties tussen woorden te leggen. Dit wordt gedaan door middel van analogieën. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die een verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten, aan jou de taak om de juiste woorden te kiezen. Voor deze opgaven heb je steeds 50 seconden de tijd.

ltp-verbale-relaties-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een LTP Verbale Relaties Test. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is ‘Minuut : Minuut’. Het verband in deze analogie is dat het eerste woord 60 keer in het tweede woord past. Zo past een minuut 60 keer in een uur en een seconde 60 keer in een minuut. Bij de andere woorden is er geen dergelijk verband te vinden.

Voorbereiding op LTP Abstracte Figuren-test

Bij de Abstracte Figuren-test van LTP krijg je een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. De bedoeling is om de juiste figuur te kiezen op basis van het te ontdekken patroon. Het patroon kun je achterhalen door te kijken op welke manier de gegeven figuren van elkaar verschillen De Abstracte-Figuren-test toetst het abstract redeneervermogen en het vermogen om met abstracte informatie om te gaan.

ltp-abstracte-figuren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Abstracte Figuren Test. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Het volgende patroon is te ontdekken: in elk figuur is de som van het aantal blokken, maal hun afstand naar het steunpunt, gelijk aan de linker en rechter kant.

Voorbereiding op LTP Syllogismen test

Bij de Syllogismen-test van LTP krijg je steeds een set van drie zinnen te zien. In de eerste twee zinnen staan de premissen, dit zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden. De laatste zin is een conclusie die je door deductief redeneren kunt trekken uit de premissen. 

Je krijgt de keuze uit vier conclusies waarvan één de juiste is. De truc is om bij het redeneren allebei de premissen mee te nemen.

ltp-syllogismen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Syllogismen Test. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B: Alle huizen hebben lampen. Dit kun je zien in de visualisatie in de afbeelding hieronder. Door zulke visualisaties te maken, zul je merken dat de vragen makkelijker kunt oplossen.

 

Antwoord

Voorbereiding op LTP Numerieke Vaardigheden test

In de Numerieke Vaardigheden-test van LTP krijg je telkens verschillende grafieken of tabellen voorgelegd. Hierover krijg je een aantal vragen waarbij het juiste antwoord is af te leiden uit de grafieken en tabellen. Soms is er voor het antwoord wat rekenwerk nodig. Deze test meet het vermogen om inductief te redeneren, begrijpend te lezen en te rekenen.

ltp-numeriek-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Numerieke Vaardigheden Test. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 40 miljoen. Dit is als volgt te berekenen: 13 + 13 + 14 = 40

Voorbereiding op Cijferreeksen-test

In de Cijferreeksen-test van LTP moet je een patroon herkennen in een reeks getallen. Aan jou de vraag welk getal logisch volgt op basis van dat patroon. Deze test meet het vermogen om cijfermatige gegevens te verwerken.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Cijferreeksen Test. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het juiste antwoord van de bovenstaande voorbeeldvraag is 5. Je trekt van het eerste getal 48 af, daarna wordt het getal dat je moet aftrekken steeds gehalveerd. Zie het plaatje hieronder voor meer uitleg.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbereiding op Diagrammen-test

De Diagrammen-test van LTP meet hoe goed je relaties tussen verzamelingen kunt weergeven met behulp van een model. Deze relaties tussen verzamelingen worden weergegeven in plaatjes die bestaan uit cirkels die elkaar wel of niet overlappen. In de test krijg je drie woorden die wel of geen deelverzameling zijn van elkaar. Het is aan jou de taak om deze verbanden te visualiseren en het juiste diagram te kiezen.

eelloo-diagrammen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Diagrammen vraag. Klik op de afbeelding voor een gratis LTP-assessment-oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is B. Een vlieg en een kever zijn verschillende soorten insecten, dus een vlieg en een kever behoren allebei tot dezelfde verzameling. Ze zijn echter wel allebei aparte deelverzamelingen. De grootste cirkel representeert dus de verzameling ‘Insect’, en de twee kleine cirkels representeren de verzamelingen ‘Kever’ en ‘Vlieg’.

Welke vaardigheden heb ik nodig voor het LTP-assessment?

Bij het LTP-assessment is het uiteraard belangrijk om zo hoog mogelijk te scoren op de verschillende opgaven. Hierbij is een balans tussen snelheid en kwaliteit belangrijk. Behalve opgaven kun je tijdens je LTP-assessment ook te maken krijgen met rollenspellen om een praktijksituatie te simuleren. Lees hieronder meer over het oefenen voor deze onderdelen van het assessment.

Oefenen om hoger te scoren op je assessment

Door te oefenen zul je zien dat je patronen sneller herkent en dat je daardoor efficiënter door de opgaven loopt. Afhankelijk van het functieniveau kan de moeilijkheidsgraad van je assessment verschillen, daarom is het belangrijk om veel te oefenen. Zo raak je bekend met de verschillende opgaven en kun je optimaal presteren tijdens het LTP-assessment.

Bij het maken van een assessment is het belangrijk dat je goed kunt presteren onder tijdsdruk. Je moet balans vinden tussen snelheid en kwaliteit. Als je snel werkt zonder op details te letten, dan lever je slordig werk en dat komt je score uiteraard niet ten goede. Als je daarentegen alleen op kwaliteit let, dan kan het zijn dat je de tijd uit het oog verliest en je te weinig tijd overhoudt voor alle opgaven. Hier moet je dus een balans in zien te vinden.

LTP-assessments zijn zo ontworpen dat weinig mensen binnen de tijd alle vragen in het assessment afronden. Dat betekent dus dat het niet per se een slecht teken is als je niet alle vragen hebt kunnen beantwoorden. Probeer echter wel zo secuur mogelijk te werk te gaan en zo veel mogelijk opgaven op te lossen. Door te oefenen zul je steeds vaardiger worden in het oplossen van bepaalde typen opgaven.

Oefenen voor een interactieve praktijksimulatie

Tijdens je sollicitatie kun je een interactieve praktijksimulatie krijgen. Hierbij  simuleer je door middel van een rollenspel een bepaalde situatie die je in de praktijk kunt tegenkomen. Neem dit onderdeel van het assessment serieus en zie het niet als een bijkomstigheid van je sollicitatie. Het rollenspel is niet zomaar een ‘spelletje’, maar er wordt echt gekeken naar hoe je reageert op de acteur. Het gaat hierbij om vaardigheden als inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen, analyseren en impact. De assessoren kijken niet alleen naar wat je doet, maar ook op welke manier je dit aanpakt en hoe je dat overbrengt op de persoon die tegenover je zit. Ga dus niet onvoorbereid het assessment in. Als je goed weet wat er van je wordt verwacht en je daarop hebt geoefend, dan sta je er een stuk sterker voor. Je kunt ervan uitgaan dat de meeste deelnemers van het assessment zich hebben voorbereid. Wil jij je ook optimaal voorbereiden op het gehele sollicitatieproces en het assessment center? Bekijk dan ook eens de online sollicitatietraining van Assessment-Training.com.

Wat meet het LTP-assessment?

Bij sollicitaties kun je te maken krijgen met assessments. Aan de hand van deze assessments kijken recruiters of je geschikt bent voor een bepaalde functie binnen een organisatie. Het type assessment dat daar doorgaans voor gebruikt wordt heet een selectieassessment. Je kunt ook een assessment krijgen voor de huidige functie die je vervult. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of je nog wel op de juiste plek zit, of dat er punten zijn die je nog verder moet ontwikkelen. Dit heet het ontwikkelings- of ontwikkelassessment. Andere bekende assessmentvormen zijn het loopbaanassessment en het management assessment

Een assessment komt voornamelijk voor bij vacatures waarop veel mensen solliciteren. De keuze aan kandidaten is dan groot, dus aan de hand van een assessment wordt een selectie gemaakt van de beste kandidaten voor de functie. De werkgever kan via een assessment makkelijk kandidaten vergelijken met verschillende achtergronden en daaruit dan de beste kandidaten kiezen.

Het LTP-assessment meet de vaardigheden die in de praktijk voorkomen bij de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Het assessment bepaalt op welk niveau en op welke manier je functioneert. De verschillende onderdelen van het assessment geven samen een helder beeld van jouw persoonlijkheid en capaciteiten. Je moet de testonderdelen doorgaans binnen een bepaalde tijd afleggen, waardoor direct zichtbaar is hoe je onder tijdsdruk presteert. 

LTP-assessment gratis oefenen

We snappen dat je eerst wilt weten wat je kunt verwachten voordat je het LTP-voorbereidingspakket koopt. We bieden je daarom een gratis LTP-assessment-test aan om een beeld te geven van de vragen en het oefenplatform.

Voor een goede voorbereiding op het assessment zijn de gratis oefeningen echter niet voldoende. Je zult veel vragen moeten oefenen die in verschillende vormen worden gesteld. Het kan namelijk zijn dat de vragen in het oefenassessment je makkelijk afgaan, maar dat de vraag in het echte assessment anders gesteld wordt waardoor je toch in de problemen komt. Veel oefenen zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens het echte assessment van LTP.

Ben je benieuwd naar de gratis LTP-oefenvragen? Ga dan naar LTP-assessment gratis oefenen.

Start nu met oefenen voor het LTP-assessment

Het voorbereidingspakket voor het LTP-assessment vormt de optimale voorbereiding voor het daadwerkelijke LTP-assessment. Zodra je het LTP-assessment voorbereidingspakket hebt aangeschaft, kun je direct voor je LTP-assessment gaan oefenen. Met maar liefst 103 LTP-tests met in totaal 1393 vragen, leer je alle benodigde vaardigheden om het LTP-assessment tot een goed einde te brengen. 

Wil jij je goed voorbereiden op het volledige sollicitatieproces? Kies dan voor onze bundel met het LTP-assessment voorbereidingspakket en het volledige Assessment-en-sollicitatie-voorbereidingspakket. Hiermee bereiden we jou voor op het volledige sollicitatietraject van LTP. Je krijgt een volledig op maat gemaakt oefenpakket met videotraining ter voorbereiding op zowel de testen als rollenspellen, interview, case studies en meer.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Ons meest uitgebreide pakket bevat de LTP voorbereiding, videotraining + werkboek en een ebook om je optimaal voor te bereiden op jouw LTP assessment.

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

LTP Assessment Voorbereidingspakket

Oefenpakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. Start nu en verbeter je assessment score!
  • 103 Testen
  • 1393 Vragen
  • 30 Dagen Toegang

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn