LTP Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

103 testen 1393 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

LTP Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

103 testen 1393 vragen

Koop nu

LTP Assessment oefenen

Wat is een LTP Assessment?

LTP (Laboratorium voor de Taste Psychologie) is een Nederlands psychologisch adviesbureau dat inzicht en advies geeft bij selectie en wervingsprocessen. Inmiddels is assessmentbureau LTP ook internationaal actief en leveren zij testen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. Naast psychologische testen van LTP maken veel bedrijven maken gebruik van de capaciteitentesten die assessmentbureau LTP aanbiedt.

Kandidaten die bij bedrijven solliciteren en gevraagd worden om een assessment te maken kunnen een assessment van Assessmentbureau LTP voor zich krijgen. Deze capaciteitentest wordt door veel bedijven gebruikt om de vaardigheden van kandidaten te testen. Het LTP Assessment bestaat uit verschillende onderdelen die we hieronder uitgebreid bespreken. Weet jij niet precies welke onderdelen voor jou van belang zijn? Neem dan contact op met de werkgever waar je het assessment moet maken.

Moet jij binnenkort een LTP Assessment maken?

Bereid je dan voor met ons unieke trainingsplatform. Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. 

Het Voorbereidingspakket ter voorbereiding op een LTP assessment bevat de volgende oefentesten:

 • Voorbereiding op LTP Abstracte Matrix Test 
 • Voorbereiding op LTP Verbale Relaties Test
 • Voorbereiding op LTP Abstracte Figuren Test 
 • Voorbereiding op LTP Syllogismen Test 
 • Voorbereiding op LTP Numerieke Vaardigheden Test
 • Voorbereiding op LTP Cijferreeksen Test
 • Voorbereiding op LTP Diagrammen Test

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie van het LTP assessment in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houd je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Je hebt als kandidaat altijd het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten tijdens het assessment. Vraag dit dat ook altijd na om te zorgen dat je jezelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan LTP. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen

Voorbereiding op LTP Abstracte Matrix Test

In een LTP Abstracte Matrix Test worden er steeds acht figuren getoond, waarin een patroon te ontdekken is. Het is aan de kandidaat om het patroon te vinden en het ontbrekende figuur op de plaats van het vraagteken te kiezen. De kandidaat heeft de keuze uit 4 verschillende antwoordmogelijkheden. Met deze test wordt het vermogen om abstract te redeneren en het omgaan met abstracte informatie getest.

LTP Abstracte Matrix Test

Voorbeeld van een LTP Abstracte Matrix Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het goede antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Het patroon in deze matrix is, dat in iedere kolom het figuur 45 graden met de klok mee draait en per kolom er twee zwarte figuren zijn.

Voorbereiding op LTP Verbale Relaties Test

In de LTP Verbale Relaties Test wordt de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen getest. Dit wordt gedaan door middel van analogieën. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Voor deze opgaven is er steeds 50 seconden de tijd.

ltp-verbale-relaties-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een LTP Verbale Relaties Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Minuut : Minuut". Het verband in deze analogie is dat het eerste woord 60 keer in het tweede woord past. Zo past een minuut 60x in een uur en een seconde 60x in een minuut. Bij de andere woorden is er geen dergelijk verband te vinden.

Voorbereiding op LTP Abstracte Figuren Test

Bij de LTP Abstracte Figuren Test krijg je een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. De taak van kandidaat is om het juiste figuur te kiezen. De gegeven figuren verschillen allemaal op een bepaalde manier waaraan een patroon te ontdekken is. Het is aan de kandidaat om het patroon te vinden. Met deze test wordt het vermogen om abstract te redeneren en het omgaan met abstracte informatie getest.

ltp-abstracte-figuren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Abstracte Figuren Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Het volgende patroon is te ontdekken: in elk figuur is de som van het aantal blokken, maal hun afstand naar het steunpunt gelijk aan de linker en rechter kant.

Voorbereiding op LTP Syllogismen Test

In de LTP Syllogismen Test krijgt de kandidaat steeds twee zinnen te zien met een aantal mogelijke conclusies. Een syllogisme is een set van 3 zinnen. In de eerste twee zinnen staan de premissen, dit zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden. De laatste zin is een conclusie die door deductief te redeneren getrokken kan worden uit de premissen. De kandidaat krijgt de keuze uit 4 conclusies en moet de enige juiste conclusie kiezen. De truc is om bij het redeneren allebei de premissen mee te nemen. Met deze test wordt het vermogen getoetst om strikt logische redeneringen te kunnen volgen en te toetsen op juistheid, zonder je af te laten leiden door de betekenis.

ltp-syllogismen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Syllogismen Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B, "Alle huizen hebben lampen". Dit kun je zien in de visualisatie in de afbeelding hieronder. Door het maken van zulke visualisaties zal je merken dat de vragen makkelijker op te lossen worden.

Antwoord

Voorbereiding op LTP Numerieke Vaardigheden Test

In de LTP Numerieke Vaardigheden Test krijg je verschillende grafieken of tabellen voorgelegd, waar je een aantal vragen over krijgt. Het antwoord is af te leiden uit deze tabellen en grafieken. Soms is er voor het antwoord wat rekenwerk nodig. Deze test meet het vermogen om inductief te redeneren, begrijpend te lezen en te rekenen.

ltp-numeriek-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Numerieke Vaardigheden Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is, 40 miljoen. Dit is als volgt te berekenen:

13 + 13 + 14 = 40 

Voorbereiding op LTP Cijferreeksen

In deze test wordt gemeten hoe goed een kandidaat in staat is om een patroon te ontdekken in een reeks getallen. Er wordt een reeks getallen gegeven en vervolgens gevraagd welk getal het logische volgende getal is. Deze test meet hoe goed de kandidaat is in het verwerken van cijfermatige gegevens.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Cijferreeksen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij het bovenstaande voorbeeld is 5. Er wordt van het eerste getal 48 afgetrokken. Daarna wordt het getal wat afgetrokken wordt steeds gehalveerd. Zie het plaatje hieronder voor meer uitleg.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbereiding op LTP Diagrammen

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe goed de kandidaat relaties tussen verzamelingen kan weergeven doormiddel van een model. Deze relaties tussen verzamelingen kunnen worden weergegeven in plaatjes die bestaan uit cirkels die elkaar wel of niet overlappen. Er worden drie woorden gegeven die wel of geen deelverzameling zijn van elkaar. Het is aan de kandidaat de taak om deze verbanden te visualiseren en het juiste diagram te kiezen.

eelloo-diagrammen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Diagrammen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is: B. Een vlieg en een kever zijn verschillende soorten insecten. Dus een kever en een vlieg behoren allebei tot dezelfde verzameling, maar ze zijn zelf allebei wel aparte deelverzamelingen. De grootste cirkel representeert dus de verzameling "Insecten", en de twee kleine cirkels representeren de verzamelingen "Kever" en "Vlieg".

Welke vaardigheden heb ik nodig voor het LTP assessment?

Oefening baart kunst 

Het is uiteraard van belang om zo hoog mogelijk te scoren op je LTP assessment. Door middel van oefening zal je zien dat je patronen sneller in zult zien en dat je tevens efficiënter door de opgaven loopt, doordat je weet waar je op moet letten. Afhankelijk van het functieniveau kan de moeilijkheid van het assessment verschillen, daarom is het belangrijk om veelvuldig te oefenen. Zo zorg je ervoor dat je optimaal kunt presteren tijdens het LTP assessment.

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Bij het maken van een assessment is het belangrijk dat je goed kunt presteren onder tijdsdruk. Je moet de balans vinden tussen snelheid, efficiëntie en kwaliteit. Als je snel werkt zonder goed op de details te letten, dan kan je slordig werk leveren – wat je assessment score uiteraard niet ten goede komt. Als je op specifieke onderdelen te veel focus legt en alleen naar kwaliteit kijkt, dan kan het weer zijn dat je te weinig tijd overhoudt om voldoende opgaven binnen de gegeven tijd af te ronden. Je moet hier dus een balans in zien te vinden.

LTP Assessments zijn zo ontworpen dat er weinig mensen zijn die binnen de tijd alle vragen uit het assessment afronden. Dit betekent dus dat het niet per se een slecht teken is wanneer je niet alle vragen hebt kunnen beantwoorden. Probeer echter wel zo secuur mogelijk te werk te gaan en zo veel mogelijk opgaven op te lossen. Door middel van oefening zal je zien dat je steeds vaardiger wordt in het oplossen van bepaalde type opgaven.

Neem het assessment serieus en zie het niet als een bijkomstigheid van je sollicitatie. Bij een interactieve praktijksimulatie tijdens een assessment center is het bijvoorbeeld belangrijk om het rollenspel niet als een ‘spelletje’ te zien. Er wordt hier echt gekeken naar hoe je reageert op de acteur. Dit gaat om punten als inlevingsvermogen, het tonen van ruggengraat, analyseren en impact. Er wordt niet alleen gekeken naar wat je doet, maar ook op welke manier je dit aanpakt en hoe je dat overbrengt op de persoon die tegenover je zit. Ga dus niet onvoorbereid het assessment in. Als je goed weet wat er van je wordt verwacht en daarop hebt geoefend, dan sta je er een stuk sterker voor. Je kunt ervan uitgaan dat de meeste deelnemers van het assessment zich zullen hebben voorbereid. Wil jij je ook optimaal voorbereiden op het gehele sollicitatieproces en het assessment center? Bekijk dan ook eens de online sollicitatietraining van Assessment-Training.com. Meer informatie daarover vind je hier. 

Wat meet het LTP Assessment?

Kandidaten krijgen tegenwoordig steeds meer te maken met assessments tijdens het solliciteren, voornamelijk om te kijken of zij geschikt zijn voor een bepaalde functie binnen een organisatie. Het type assessment dat daar doorgaans voor gebruikt wordt het heet selectieassessment. Je kunt ook een assessment krijgen voor de huidige functie die je vervult. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of je nog wel op de juiste plek zit, of dat er punten zijn die je nog verder moet ontwikkelen. Dit heet het ontwikkelings- of ontwikkelassessment. Wie weet is het wel tijd voor een volgende stap in je carrière. Andere bekende assessmentvormen zijn het loopbaanassessment en het management assessment

Een assessment komt voornamelijk veel voor bij functies waarop door veel mensen wordt gesolliciteerd. Doordat de keuze aan kandidaten groot is, wordt er op deze manier een selectie gemaakt van de beste kandidaten voor de functie. De werkgever kan via een assessment makkelijk kandidaten vergelijken met verschillende achtergronden en daar dan de beste personen uitkiezen die doorgaan naar de volgende ronde.

In het LTP assessment wordt er gekeken naar jouw vaardigheden die waarschijnlijk ook in de praktijk voorkomen van de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Aan de hand van dit assessment wordt er gekeken op welk niveau en op welke manier je functioneert. De verschillende assessmentonderdelen samen geven een helder beeld van jouw persoonlijkheid en capaciteiten. Deze worden vervolgens afgezet tegen de functievereiste persoonlijkheidseigenschappen en het gevraagde werk- en denkniveau. De testonderdelen moeten doorgaans binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Hierdoor is het ook direct zichtbaar hoe je onder tijdsdruk presteert en wat voor kwaliteit werk je dan aflevert. Om erachter te komen of je geschikt bent voor de functie waar je op hebt gesolliciteerd, worden er verschillende psychologische hulpmiddelen ingezet.

Voorbereiden bij Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

LTP Assessment Gratis Oefenen

LTP assessment Gratis Oefenen

Wij snappen dat voordat je ons LTP voorbereidingspakket koopt je eerst wilt zien wat je kan verwachten. Om die reden bieden wij een gratis LTP assessment test aan om een beeld te geven van de vragen en het oefenplatform. 

Voor een goede voorbereiding zijn alleen de gratis oefeningen niet voldoende om je goed voor te bereiden op het assessment. Hiervoor zal je veel vragen moeten oefenen die in verschillende vormen worden gesteld. Het kan zijn dat de vragen in het oefenpakket je makkelijk af gaan maar bij het echte assessment kan de vraag net anders gesteld worden waardoor je toch in de problemen komt. Veel oefenen zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens het echte assessment van LTP.  

Ben jij benieuwd naar de gratis LTP oefenvragen? Klik dan hier: LTP Assessment Gratis Oefenen.

 

LTP Assessment ervaringen

LTP assessment ervaringen

Voor veel mensen is het maken van een officieel assessment, van bijvoorbeeld het assessmentbureau LTP, de eerste keer. Het is daarom fijn als je ervaringen van mensen die het al hebben meegemaakt kan horen. Bij Assessment-Training.com hebben we ontzettend veel mensen geholpen met het voorbereiden op het LTP assessment. Mocht je daarom vragen hebben stel deze dan gerust.

Verder geeft ons help center meer uitleg over het voorbereiden op een assessment of capaciteitentest.

Wie is Assessment-Training?

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het LTP assessment hebben wij het volgende pakket samengesteld met oefentesten:

 • LTP Abstracte Matrix Test 
 • LTP Verbale Relaties Test
 • LTP Abstracte Figuren Test 
 • LTP Syllogismen Test 
 • LTP Numerieke Vaardigheden Test
 • LTP Cijferreeksen Test
 • LTP Diagrammen Test

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan LTP. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

LTP Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. Oefen alle testen ter voorbereiding op LTP testen 24/7 op je pc, mobiel ...
 • 103 Testen
 • 1393 Vragen
 • Eenmalige betaling
 • Directe toegang tot ons assessment training platform
 • Oefen op elk device
 • Volg jouw progressie met Het Persoonlijk Progressie Systeem
 • 30 dagen toegang

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn