The Selection Lab Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

135 testen 2123 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

The Selection Lab Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

135 testen 2123 vragen

Koop nu

The Selection Lab Assessment Oefenen

The Selection Lab biedt bedrijven tools om te bepalen hoe goed aan kandidaat past bij binnen hun organisatie. Zij maken daarin gebruik van assessment software en assessment testen.

The Selection Lab Assessment Testen Oefenen

The Selection Lab assessments bestaan doorgaans uit verbaal redeneren (woordrelaties, woordbeeld, analogieën, syllogismen & diagrammen), numeriek redeneren (redactiesommen & cijferreeksen) en ruimtelijk redeneren (figuurreeksen & kubussen). 

Wij raden echter aan om altijd aan je contactpersoon te vragen welke testen je kunt verwachten, zodat je jezelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden.

Ga jij binnenkort de Selection Lab Assessment afleggen? Wees gerust, wij zijn hier om je te helpen! Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen ter voorbereiding op het assessment van The Selection Lab. 

The Selection Lab assessment Voorbereidingspakket is, onder andere, geschikt ter voorbereiding op:

  • Verbaal Redeneren (Woordrelaties, Woordbeeld, Analogieën, Syllogismen, Diagrammen)
  • Numeriek Redeneren (Redactiesommen & Cijferreeksen)
  • Ruimtelijk Redeneren (Figuurreeksen & Kubussen)

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem.

Door middel het progressie systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

*Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan The Selection Lab. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

The Selection Lab - Verbaal Redeneren

Dit onderdeel bestaat uit verbale testen, zoals woordrelaties, woordbeeld, analogieën, syllogismen, diagrammen.

Woordrelaties:

In het onderdeel woordrelaties bestaat elke opgave uit vier woorden. Probeer twee woorden te vinden die of ongeveer hetzelfde betekenen, of juist een tegengestelde betekenis hebben.

mct-h-woordrelaties-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een woordrelaties test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is A & D. Deze woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis.

Woordbeeld:

In een woordbeeld test wordt het vermogen om spellingsregels correct toe te passen gemeten. Het goed kunnen spellen van woorden is van belang in diverse werkzaamheden en functies. 

Tijdens deze test krijg je als kandidaat een aantal woorden te zien. Het is aan jou om te selecteren welk woord fout is gespeld.

woordbeeld-voorbeeld-test-vraag

Voorbeeld van een Woordbeeld Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is C. De juiste spelling is dommeriken

Analogieën:

Een Analogieën test wordt vaak ingezet tijdens een assessment om je verbale intelligentie te toetsen. Met deze testen wordt er gekeken naar je vermogen om snel te analyseren en verbaal te redeneren.

Met het meten van deze capaciteiten proberen werkgevers te voorspellen hoe een kandidaat zal presteren op de werkvloer. Wanneer je een sterk analytisch en verbaal redeneringsvermogen hebt zal je sneller positief opvallen bij je potentiële werkgever. Dit is te trainen door zo veel mogelijk te oefenen met Analogieën.

Een voorbeeldvraag:

analogieen-test-voorbeeld-vraag-01

Voorbeeld van een Analogieën vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

Bij Analogieën vragen word je gevraagd om relaties tussen woorden te vinden. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan jou is het de taak om de juiste woorden te kiezen. 

In dit voorbeeld is het antwoord “Verslaving : Berispen”. Het tweede woord is een mildere vorm van het eerste woord. Zo is een gewoonte een mildere vorm van verslaving en is berispen een mildere vorm van straffen.

Syllogismen:

In Syllogismen testen is het de bedoeling dat je een syllogisme oplost. Een syllogisme is een set van 3 zinnen. In de eerste twee zinnen staan de premissen, dit zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden.

De laatste zin is een conclusie die door deductief te redeneren getrokken kan worden uit de premissen. Je krijgt de keuze uit een aantal conclusies en moet de enige juiste conclusie kiezen. De truc is om bij het redeneren allebei de premissen mee te nemen.

Met deze test wordt het vermogen getoetst om strikt logische redeneringen te kunnen volgen en te toetsen op juistheid, zonder je af te laten leiden door de betekenis.

Syllogismen Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Syllogismen vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In het bovenstaande voorbeeld is de derde conclusie juist. Dit kan het best weergegeven worden in een zogenaamde "Venn diagram" zoals hieronder weergegeven.

Hier staan de relaties die de stellingen beschrijven visueel uitgebeeld en zie je dat de derde conclusie de juiste is.

Syllogismen antwoord

Diagrammen:

Een Diagrammen test wordt ingezet tijdens een assessment om zowel je verbale intelligentie als je vermogen om logisch te redeneren te toetsen. Er wordt van je gevraagd om van een groep van 3 woorden een grafische voorstelling te maken.

Door veel te oefenen zal je deze visualisaties sneller kunnen maken, en hierdoor een hogere score halen.

Diagrammen Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Diagrammen vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In een Diagrammen test worden drie verzamelingen gegeven. Het is aan jou de taak om de verhoudingen tussen deze verzamelingen te bepalen, en het diagram te kiezen dat het beste past bij deze verzamelingen.

De Diagrammen bestaan uit cirkels die deze deelverzamelingen weergeven. In het bovenstaande voorbeeld is het juiste antwoord B. 

Een pinguin is een vogel. Dat zorgt er voor dat we de cirkel van pinguin in de cirkel van vogel kunnen plaatsen. Een vogel en dus ook een pinguin zijn dieren. We kunnen dus zeggen dat het hoofd onderwerp dier is. Dit is dus de grootste cirkel.

We wisten al dat een pinguin een vogel was en dat deze cirkels in elkaar zaten. Als we deze cirkels in het hoofd onderwerp plaatsen krijgen we het volgende diagram: 

Diagrammen Voorbeeld Uitleg

Letter D staat voor Dier
Letter V staat voor Vogel
Letter P staat voor Pinguin

The Selection Lab - Numeriek Redeneren

Cijferreeksen:

Een Cijferreeksen test wordt tijdens je assessment ingezet om zowel je numerieke vaardigheden als je logische en abstracte redeneringsvermogen te toetsen. Deze testen worden vaak ingezet tijdens een sollicitatieprocedure, doordat ze een compleet beeld geven van verschillende vaardigheden van een kandidaat.

Je score op Cijferreeksen zal sterk verbeteren door te oefenen, omdat je bekend raakt met de verschillende soorten verbanden tussen getallen, en deze sneller zult zien. Hierdoor maak je meer kans om van jouw sollicitatie een succes te maken.

Voorbeeldvraag:Cijferreeksen Test Voorbeeld Vragen

Voorbeeld van een Cijferreeks. Klik op het plaatje voor een gratis test.

Bij deze test moet je het ontbrekende cijfer vinden in een gegeven reeks. Deze gegeven reeks heeft een bepaald patroon; jij moet het patroon hierin vinden en zo beredeneren wat het ontbrekende getal is. Het antwoord in de bovenstaande voorbeeldvraag is 388. In de afbeelding hieronder wordt uitgelegd wat het verband in de bovenstaande cijferreeks is.

Rekenvaardigheid

Bij Rekenvaardigheid worden je verschillende soorten sommen voorgelegd. In deze sommen mist steeds een van de variabelen, of het antwoord. Aan jou is de taak om dit missende getal te berekenen. Deze vragen testen het vermogen om snel en accuraat te kunnen rekenen.

Hierdoor maak je meer kans om van jouw sollicitatie een succes te maken.

Voorbeeldvraag:

rekenvaardigheid-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Rekenvaardigheid vraag. Klik op de afbeelding voor een gratis test.

Het antwoord bij het bovenstaande voorbeeld is 5. Want Als de onbekende x is, dan:

5/x = 89 - 88 = 1

Daaruit volgt: x = 5

Delen gaat vóór optellen dan moet uit 5/x, 1 komen om bij 89 te komen. 5/5 is 1, dus x is 5.

The Selection Lab - Ruimtelijk Redeneren

Kubussen:

In Ruimtelijk Inzicht vragen wordt er van je gevraagd om kubussen in je hoofd op te vouwen, uit te vouwen of te draaien. Aan jou is de taak om de juiste uitgevouwen, opgevouwen of gedraaide kubus te kiezen, die overeenkomt met het gegeven plaatje. 

Aan de hand van deze test wordt het vermogen getest om afbeeldingen als ruimtelijke figuren te zien, en daarmee bewerkingen uit te kunnen voeren.

Voorbeeldvraag:

Ruimtelijk Inzicht Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Ruimtelijk Inzicht vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.         

Het goede antwoord in het bovenstaande voorbeeld is B. In het onderstaande plaatje kun je zien waar waarom deze kubus de juiste is. Door middel van de gekleurde cirkels kun je achterhalen welke zijdes aangrenzend horen te zijn.

Ruimtelijk Inzicht Voorbeeld Vraag 

Figuurreeksen:

De opgaven in een Figurenreeksen test bestaan uit reeks figuren waarvan de laatste onbekend is, aan jou is de taak om het laatste figuur te kiezen door het patroon te ontdekken waarmee de figuren veranderen.

Het missende figuur is te vinden door dit patroon op een logische wijze toe te passen. Met een Figurenreeksen test wordt het abstract en analytisch redeneringsvermogen getest.

Een voorbeeldvraag:

Figuurreeksen Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Figuurreeks. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In het bovenstaande voorbeeld beweegt de dikke lijn van de buitenste cirkel via de middelste cirkel naar de binnenste cirkel.

Daarnaast draait het missende segment van de dikke lijn steeds 90 graden tegen de klok in. Verder mist het segment waar het segment van de dikke lijn in het vorige plaatje ook mistte.

Het goede antwoord is hier dus E.

Waarom het The Selection Lab Assessment oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren op het The Selection Lab Assessment. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen ter voorbereiding op de daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het Selection Lab assessment hebben wij het volgende pakket samengesteld met oefentesten:

  • Verbaal Redeneren
  • Numeriek Redeneren
  • Ruimtelijk Redeneren

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan The Selection lab. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

In ons meest uitgebreide pakket zitten naast de Selection Lab voorbereiding, interview videos en een ebook om er voor te zorgen dat je op alle vlakken klaar bent voor je assessment.

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

The Selection Lab voorbereidingspakket

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het The Selection Lab Assessment hebben wij dit voorbereidingspakket samengesteld. Oefening baart kunst. Start ...
  • 135 Testen
  • 2123 Vragen
  • Eenmalige betaling

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn