HFM Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

75 testen 1228 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

HFM Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

75 testen 1228 vragen

Koop nu

HFM Assessment oefenen

HFMtalentindex is een assessmentbureau dat met online assessments en analyse tools de capaciteiten van kandidaten in kaart brengt. Het bedrijf voert per jaar meer dan 300.000 assessments uit bij 300 verschillende bedrijven, vooral in de financiële dienstverlening, energie, offshore, bouw, accountancy en de uitzendbranche.

Ga jij binnenkort een assessment van HFMtalentindex maken? Bereid je dan goed voor met ons unieke trainingsplatform. Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen in de stijl van HFMtalentindex. Dit pakket bestaat uit alle testen die je kunt verwachten bij een assessment van HFMtalentindex.

HFMtalentindex biedt verschillende testpakketten aan, namelijk de VIT en de SIT.

De Volledige Intelligentietest (VIT) bestaat uit, Logisch Redeneervermogen, Verbale Aanleg, Cijfermatig Redeneervermogen en Rekenvaardigheid.

De testen in de VIT kunnen ook individueel ingezet worden als Specifieke Intelligentietest (SIT). Bij de SIT kan er ook een Abstracte Redeneertest ingezet worden.

Het HFMtalentindex voorbereidingspakket bevat de volgende oefentesten: 

 • Voorbereiding voor Logisch Redeneervermogen
 • Voorbereiding voor  Verbale Aanleg
 • Voorbereiding voor Cijfermatig Redeneervermogen
 • Voorbereiding voor Rekenvaardigheid
 • Voorbereiding voor Abstract Redeneervermogen
 • Voorbereiding voor Ruimtelijk Inzicht

Daarnaast kun je met het Persoonlijk Progressie Systeem jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Met dit systeem krijg je gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

LET OP: Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan HFMtalentindex. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Logisch Redeneervermogen

Logisch Redeneervermogen Variant 1

Logisch Redeneervermogen test meet of u voldoende in staat bent om inzicht te krijgen in nieuwe informatie en hier logische conclusies uit kunt trekken.

hfm-logisch-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een HFMtalentindex Logisch Redeneervermogen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is E.

D heeft een hoger punt bereikt dan B, maar niet zo hoog als E: E > D > B.
C is naar een punt geklommen dat niet hoger is dan D, maar niet lager dan A: D > C > A.
A is op een punt niet lager dan F, maar niet hoger dan B: B > A > F
Door de ongelijkheden te combineren krijgen we: E > D > B, C > A > F
E is het hoogst geklommen en F het laagst.

Logisch Redeneervermogen Variant 2

In de HFMtalentindex Logisch Redeneervermogen test krijgt de kandidaat een syllogisme met meerdere mogelijke conclusies te zien. Een syllogisme is een set van 3 zinnen. In de eerste twee zinnen staan de premissen, dit zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden. De laatste zin is een conclusie die door deductief te redeneren getrokken kan worden uit de premissen. De kandidaat krijgt de keuze uit 4 conclusies en moet de enige juiste conclusie kiezen. De truc is om bij het redeneren allebei de premissen mee te nemen. Met deze test wordt het vermogen getoetst om strikt logische redeneringen te kunnen volgen en te toetsen op juistheid, zonder je af te laten leiden door de betekenis.

Syllogismen Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een HFMtalentindex Logisch Redeneervermogen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

In het bovenstaande voorbeeld is de derde conclusie juist. Dit kan het best weergegeven worden in een zogenaamde "Venn diagram" zoals hieronder weergegeven. 

Hier staan de relaties die de stellingen beschrijven visueel uitgebeeld en zie je dat de derde conclusie de juiste is.

Syllogismen antwoord

Verbale Aanleg

In de HFMtalentindex Verbale Aanleg Test wordt de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen getest. Dit wordt gedaan door middel van analogieën. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen.

hfm-verbale-aanleg-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een HFM Talentindex Verbale Aanleg vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het eerste woord in de voorbeeldvraag is "dalen" en het tweede woord is "toren".

Bij deze vraag draait het om de handeling die verricht moet worden om het tweede te bereiken. Zo moet er gedaald worden om een kelder te bereiken en moet er geklommen worden om een toren te bereiken.

Cijfermatig Redeneervermogen

In de HFMtalentindex Cijfermatig Redeneervermogen Test wordt er aan de kandidaat een reeks cijfers getoond waar een bepaald patroon in te ontdekken is. Het is aan de kandidaat om het volgende logische cijfer aan te wijzen uit 5 verschillende antwoordmogelijkheden. Met deze test wordt het numeriek analytisch inzicht getest.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een HFMtalentindex Cijfermatig Redeneervermogen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij het bovenstaande voorbeeld is 5. Er wordt van het eerste getal 48 afgetrokken. Daarna wordt het getal wat afgetrokken wordt steeds gehalveerd. Zie het plaatje hieronder voor meer uitleg.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Rekenvaardigheid

In de HFMtalentindex Rekenvaardigheid Test wordt gevraagd om allerlei sommen uit te voeren zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Deze vragen testen het vermogen om snel en accuraat te kunnen rekenen.

eelloo-rekenen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een HFMtalentindex Rekenvaardigheid vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 20, dit is als volgt te berekenen. De eerste berekening die uitgevoerd moet worden is: 3+2=5. Vervolgens is de vergelijking die dan overblijft 4*5=20. Het antwoord is dus 20.

Abstract Redeneervermogen

Abstract Redeneervermogen variant 1

De opgaven in een Abstract Redeneervermogen variant 1 bestaan uit een set figuren. Deze set figuren heeft één of meerdere overeenkomsten, aan jou de taak om de twee figuren te selecteren die bij deze set figuren past. Met een Abstract Redeneervermogen test wordt het abstract en analytisch redeneringsvermogen getest. Er wordt bij deze test geen beroep gedaan op tekstuele informatie, wat deze test erg geschikt maat voor mensen met dyslexie.

hfm-abstract-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een HFMtalentindex Abstract Redeneervermogen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is A & D.

Alle figuren bevatten twee gelijke hoeken.

Abstract Redeneervermogen variant 2

De opgaven in een Abstract Redeneervermogen variant 2 bestaan uit reeks figuren waarvan de laatste onbekend is, aan jou is de taak om het laatste figuur te kiezen door het patroon te ontdekken waarmee de figuren veranderen. Het missende figuur is te vinden door dit patroon op een logische wijze toe te passen. Met een Abstract Redeneervermogen test wordt het abstract en analytisch redeneringsvermogen getest. Er wordt bij deze test geen beroep gedaan op tekstuele informatie, wat deze test erg geschikt maat voor mensen met dyslexie.

eelloo-figuurreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een HFMtalentindex Abstract Redeneervermogen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij de bovenstaande voorbeeldvraag is B. De volgende twee patronen zijn te ontdekken:

Patroon 1: De bovenste en de onderste streep bewegen beurtelings een stap naar beneden.

Patroon 2: De halve rode bol draait eerst op zijn plek en beweegt dan naar de volgende hoek.

Ruimtelijk Inzicht

In Ruimtelijk Inzicht vragen wordt er van je gevraagd om kubussen in je hoofd op te vouwen, uit te vouwen of te draaien. Aan jou is de taak om de juiste uitgevouwen, opgevouwen of gedraaide kubus te kiezen, die overeenkomt met het gegeven plaatje. Hiermee wordt het vermogen van de kandidaat getest om afbeeldingen als ruimtelijke figuren te zien, en daarmee bewerkingen uit te kunnen voeren.

Ruimtelijk Inzicht Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Ruimtelijk Inzicht vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!     

Het goede antwoord in het bovenstaande voorbeeld is B. In het onderstaande plaatje kun je zien waar waarom deze kubus de juiste is. Door middel van de gekleurde cirkels kun je achterhalen welke zijdes aangrenzend horen te zijn.

Ruimtelijk Inzicht Voorbeeld Vraag

Waarom oefenen bij assessment-training?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Wie is Assessment-Training?

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het HFMtalentindex assessment hebben wij het volgende pakket samengesteld met oefentesten:

 • Logisch Redeneervermogen
 • Verbale Aanleg
 • Cijfermatig Redeneervermogen
 • Rekenvaardigheid
 • Abstract Redeneervermogen
 • Ruimtelijk Inzicht

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan HFMtalentindex. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

BESTSELLER

Voorbereidingspakket voor HFM

Oefen testen ter voorbereiding voor HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn