NOA MCT-H

NOA MCT-H Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling
Wat je krijgt bij al onze voorbereidingspakketten:
 • 30 Dagen onbeperkt toegang
 • Online testen onder tijdsdruk oefenen - echte assessment simulatie
 • Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag
 • Alle oefentesten zijn door professionals ontwikkeld
 • Persoonlijk progressie systeem - om je voortgang continu te monitoren!
De Volledige Sollicitatietraining bestaat uit:
 • 45 Dagen onbeperkt toegang tot de video's, alle algemene assessment testen + eBook 'De AssessmentWijzer'
 • Begeleid je door het gehele sollicitatietraject: van het schrijven van je sollicitatiebrief tot aan het voeren van gesprekken met recruiters
 • Geschikt ter voorbereiding op LTP, Harver, PiCompany, Ixly, Eelloo, TalentQ, CEB/Gartner, SHL en meer!
 • Online testen onder tijdsdruk oefenen - echte assessment simulatie
 • Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag
 • Persoonlijk progressie systeem - om je voortgang continu te monitoren!

NOA MCT-H (Multiculturele Capaciteitentest Hoger niveau)

noa-mct-h-Assessment

De NOA Multiculturele Capaciteiten Test – Hoger Niveau (MCT-H) heeft als doel het meten van cognitieve capaciteiten, waarbij wordt gekeken naar zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren. Ben je juist op zoek naar de MCT-M Test? Hier bieden wij ook een oefenpakket voor aan! Klik hier voor meer informatie. 

De MCT-H is bedoeld voor personen met een leeftijd van ongeveer 15 jaar en een opleidingsniveau vanaf klas 5 havo/vwo tot afgerond hbo of wetenschappelijk onderwijs. De test wordt ingezet om de intellectuele capaciteiten van een individu te voorspellen, om daarmee te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde opleiding of functie. 

Dit wordt gedaan door een achttal sub-tests die vier factoren meten, namelijk:

 1. Logisch redeneren en ruimtelijk inzicht

Bij dit testonderdeel gaat het er om in hoeverre een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes en wordt er gemeten in hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk te oriënteren. Dit onderdeel bestaat uit de sub-tests exclusie, componenten en spiegelbeelden.

 1. Numerieke capaciteiten

Door middel van numerieke testen wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren met getallen. Dit onderdeel bestaat uit de sub-tests rekenvaardigheid en cijferreeksen.

 1. Verbale capaciteiten

Bij verbale capaciteitentesten wordt gekeken naar de mate waarin een kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het vermogen om verbanden tussen woorden te zien. Dit onderdeel bestaat uit de sub-tests woordrelaties en woordanalogieën. 

 1. Perceptuele snelheid

In deze test wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten. Dit onderdeel bestaat uit de sub-test controleren.

Moet jij binnenkort een MCT-H maken? Bereid je dan voor met ons unieke trainingsplatform. Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen in de stijl van de testen van een MCT-H.  

Het MCT-H Voorbereidingspakket bevat de volgende oefentesten: 

 • Controleren (onderdeel perceptuele snelheid)
 • Woordanalogieën (onderdeel verbale capaciteiten)
 • Woordrelaties (onderdeel verbale capaciteiten)
 • Exclusie (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)
 • Spiegelbeelden (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)
 • Componenten (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)
 • Cijferreeksen (onderdeel numerieke capaciteiten)
 • Rekenvaardigheid (onderdeel numerieke capaciteiten)

De test is geschikt voor zowel voor autochtonen als personen met een niet-Nederlandse achtergrond. De test is zo ontworpen om niet afhankelijk te zijn van bepaalde cultureel afhankelijke vaardigheden.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Controleren (onderdeel perceptuele snelheid)

Woordanalogieën (onderdeel verbale capaciteiten)

Woordrelaties (onderdeel verbale capaciteiten)

Exclusie (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)

Spiegelbeelden (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)

Componenten (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)

Cijferreeksen (onderdeel numerieke capaciteiten)

Rekenvaardigheid (onderdeel numerieke capaciteiten)

Waarom oefenen?

Over Assessment-Training.com

Gerelateerde categorieën