NOA MCT-H

star-review star-review star-review star-review star-review

|

17 testen 255 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

NOA MCT-H

star-review star-review star-review star-review star-review

|

17 testen 255 vragen

Koop nu

NOA MCT-H (Multiculturele Capaciteitentest Hoger niveau)

noa-mct-h-Assessment

De NOA Multiculturele Capaciteitentest – Hoger niveau (MCT-H) is een assessment dat zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren meet.  De MCT-H test van NOA is bedoeld voor personen vanaf ongeveer 15 jaar en een opleidingsniveau vanaf klas 5 havo/vwo tot afgerond hbo of wetenschappelijk onderwijs. Met het NOA MCT-H assessment bepalen recruiters of iemands intellectuele capaciteit voldoet aan de eisen van een bepaalde opleiding of functie.

De test is geschikt voor zowel personen met migratieachtergrond als personen zonder migratieachtergrond. De test is zo ontworpen dat deze niet afhankelijk is van bepaalde cultureel afhankelijke vaardigheden.

Wil je juist oefenen voor de NOA Multiculturele Capaciteitentest voor middelbaar niveau? Hier bieden wij ook een oefenpakket voor aan! Ga daarvoor naar onze pagina NOA MCT-M.

Onderdelen van het NOA MCT-H assessment

Het NOA MCT-H assessment bestaat uit een achttal testen die vier capaciteiten meten, namelijk:

1. Logisch redeneren en ruimtelijk inzicht

Bij dit testonderdeel gaat het erom in hoeverre je in staat bent om bepaalde verbanden te ontdekken tussen plaatjes, en in hoeverre je in staat bent je ruimtelijk te oriënteren. Dit onderdeel van de NOA MCT-H test bestaat uit de testen exclusie, componenten en spiegelbeelden.

2. Numerieke capaciteiten

Aan de hand van numerieke testen meet de NOA MCT-H test jouw rekenvaardigheid en je vermogen tot redeneren met getallen. Dit onderdeel bestaat uit de testen rekenvaardigheid en cijferreeksen.

3. Verbale capaciteiten

De verbale capaciteitentesten toetsen de mate waarin je de betekenis van Nederlandse woorden kent. Ook meten deze testen je vermogen om verbanden tussen woorden te zien. Dit onderdeel van de NOA MCT-H test bestaat uit de testen woordrelaties en woordanalogieën.

4. Perceptuele snelheid

Dit onderdeel meet hoe snel en nauwkeurig je verschillen kunt onderscheiden. De perceptuele snelheidstesten kun je oefenen met de oefentesten van het onderdeel controleren.

Oefenen voor het NOA MCT-H assessment

Moet jij binnenkort de NOA MCT-H test doen? Begin dan nu met oefenen op ons unieke trainingsplatform. Wij bieden jou een op maat gemaakt trainingspakket met testen in de stijl van het NOA MCT-H assessment.

Het MCT-H Voorbereidingspakket bevat de volgende oefentesten: 

 • Controleren (onderdeel perceptuele snelheid)
 • Woordanalogieën (onderdeel verbale capaciteiten)
 • Woordrelaties (onderdeel verbale capaciteiten)
 • Exclusie (onderdeel logisch redeneren en ruimtelijk inzicht)
 • Spiegelbeelden (onderdeel logisch redeneren en ruimtelijk inzicht)
 • Componenten (onderdeel logisch redeneren en ruimtelijk inzicht)
 • Cijferreeksen (onderdeel numerieke capaciteiten)
 • Rekenvaardigheid (onderdeel numerieke capaciteiten)

Alle oefentesten die je vindt bij Assessment-Training.com bevatten een uitgebreide uitleg van de antwoorden en een omschrijving van hoe je tot het juiste antwoord komt. Bovendien bieden wij een uniek Persoonlijk Progressiesysteem, waarmee je gemakkelijk jouw prestatie in de gaten houdt. Zo ontdek je je sterke en zwakke punten, zodat je precies weet op welke onderdelen je nog moet oefenen. Met het progressiesysteem heb je een handig inzicht in je scores, tijden en groeiontwikkeling.

Controleren (onderdeel perceptuele snelheid)

Bij controleren gaat het om het vergelijken van twee gelijke of bijna gelijke rijen van getallen of letters. Soms zijn de rijen voor en na de streep gelijk en soms verschillen ze van elkaar. Aan jou de taak om te bepalen of de rijen al dan niet gelijk zijn.

mct-h-controleren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een NOA MCT-H Controleren test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord op bovenstaande voorbeeldvraag is Niet gelijk. De twee rijen zijn namelijk niet hetzelfde. Het zesde cijfer in de rij is links een 4 en rechts een 3.

Woordanalogieën (onderdeel verbale capaciteiten)

In het onderdeel woordanalogieën krijg je drie woorden te zien. Tussen het eerste en het tweede woord bestaat een bepaald verband. Dit verband dien je toe te passen tussen het derde woord en een van de vijf antwoordmogelijkheden.

noa-h-woordanalogieën-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Woordanalogieën test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord is Man. Het tweede woord is een volwassen en mannelijke versie van het eerste woord. Een (mannelijke) puppy groeit op tot een reu en een (mannelijke) baby groeit op tot een man.

Woordrelaties (onderdeel verbale capaciteiten)

In het onderdeel woordrelaties bestaat elke opgave uit vier woorden. Probeer twee woorden te vinden die of ongeveer hetzelfde betekenen, of juist een tegengestelde betekenis hebben.

mct-h-woordrelaties-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Woordrelaties test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord is A) Conflict en D) Protest. Deze woorden hebben een vergelijkbare betekenis.

Exclusie (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)

In dit onderdeel krijg je bij elke opgave vijf figuren te zien. Vier van deze figuren horen bij elkaar en één figuur hoort er niet bij. Het is aan jou om het juiste antwoord te selecteren uit de antwoordmogelijkheden.

mct-h-exclusie-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Exclusie test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord is C. Alle lijnen zijn kort en lang, echter bij C zijn beide lijnen even lang.

Spiegelbeelden (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)

MCT-H In het onderdeel spiegelbeelden gaat het om het vinden van figuren die omgeklapt (gespiegeld) zijn. De test bestaat uit rijen met figuren, waarbij je boven steeds één figuur ziet. Hieronder staan zes figuren die dezelfde vorm hebben als de gegeven figuur, alleen staan deze in verschillende standen. In de test is het de bedoeling dat je steeds twee figuren vindt die gedraaid én omgeklapt zijn. De andere vier figuren zijn alleen een stukje gedraaid. 

mct-h-spiegelbeeld-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Spiegelbeelden test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord is A & E. Alle figuren zijn gedraaid maar de figuren A en E zijn ook gespiegeld.

Componenten (onderdeel ruimtelijk en redeneervermogen)

In het onderdeel componenten krijg je een figuur te zien die in drie of vier delen is opgedeeld. Daaronder staan zes figuren, waarvan er twee zijn gemaakt door de drie of vier stukken uit de bovenste helft aan elkaar te passen. In deze opgave dien je de juiste twee figuren te vinden.

mct-h-componenten-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Componenten test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord is B & D. Zie onderstaande afbeelding voor een illustratie van waarom dit het juiste antwoord is.

mct-h-componenten-voorbeeld-vraag-antwoord

Cijferreeksen (onderdeel numerieke capaciteiten)

Dit onderdeel van de test bestaat uit reeksen, of rijen, met cijfers. Elke reeks is volgens een bepaald patroon opgesteld. Dit betekent dat de cijferreeks kan worden voortgezet volgens dezelfde regel. Probeer bij elke opgave het getal te vinden dat na het laatste getal moet komen, op de plaats van het vraagteken. Bij iedere opgave zijn vijf antwoordmogelijkheden. Een daarvan is het goede antwoord.

mct-h-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Cijferreeksen test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

mct-h-cijferreeksen-voorbeeld-vraag-antwoord

Rekenvaardigheid (onderdeel numerieke capaciteiten)

Het onderdeel rekenvaardigheid van de NOA MCT-H test bestaat uit een aantal rekenopgaven.

mct-h-rekenvaardigheid-test-voorbeeld-vraag 

Voorbeeld van een NOA MCT-H Rekenvaardigheid test. Klik op het plaatje om de NOA MCT-H test gratis te oefenen!

Het juiste antwoord is 103. Het antwoord op deze rekenvaardigheidsvraag kun je op de volgende manier vinden:

Als de onbekende x is, dan

515 * 8 ÷ x = 40

4120 ÷ x = 40

⇒ x = 4120 ÷ 40 = 103

Waarom oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door te oefenen voor het NOA MCT-H assessment je prestatie zal verbeteren. De oefentesten zorgen ervoor dat je bekend raakt met de opgaven in de stijl van de NOA test, zodat je een zo hoog mogelijke score behaalt voor het daadwerkelijke assessment. Je kunt al onze oefentesten onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessmentsimulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden voor de NOA MCT-H test. Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met de oefentesten die je bij het assessment kunt verwachten, zoals woordanalogieën en rekenvaardigheid. Wij leren je de patronen herkennen, waardoor je zult zien dat je beter en sneller vraagstellingen kunt oplossen. 

Behalve voor NOA kun je bij ons ook voor andere testaanbieders assessments oefenen. Alle oefentesten op onze website bevatten een uitgebreide uitleg van de antwoorden en een omschrijving van hoe je tot het juiste antwoord komt. Ook hebben wij een uniek persoonlijk progressiesysteem. Hiermee ontdek krijg je gemakkelijk inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat je kunt zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren. Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie- en assessmenttrainingen.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie- en assessmentvoorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten zo goed mogelijk voorbereid zijn voor hun assessment. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op NOA MCT-H assessment testen hebben wij een pakket samengesteld met de volgende oefentesten:

 • Controleren
 • Woordanalogieën
 • Woordrelaties
 • Exclusie
 • Spiegelbeelden
 • Componenten
 • Cijferreeksen
 • Rekenvaardigheid

Bekijk ook eens ons overige testaanbod, zoals ons Volledige Sollicitatietraining-pakket. Je krijgt hiermee toegang tot al onze oefentesten, maar ook meer dan 2 uur online videotraining. Hierin wordt aan de hand van video’s en een werkboek het gehele sollicitatieproces behandeld. Je krijgt training in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie kunt tegenkomen. Van het schrijven van je cv, tot het omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek dat je er gratis bij krijgt. Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het NOA MCT-H assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan NOA. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

In ons meest uitgebreide pakket zitten naast de NOA MCT-H voorbereiding, interview videos en een ebook om er voor te zorgen dat je op alle vlakken klaar bent voor je assessment.

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

NOA MCT-H Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • 30 dagen toegang
 • Eenmalige betaling

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn