P&G assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

24 testen 325 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

P&G assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

24 testen 325 vragen

Koop nu

P&G (Procter & Gamble) Online Assessment Training

P&G, kort voor Procter & Gamble, is een Amerikaanse multinational dat consumentenproducten maakt en verkoopt. Met ongeveer 100.000 werknemers wereldwijd is het een van de grootste leveranciers in de wereld van huishoudelijke en verzorgingsproducten.

Tijdens het sollicitatietraject bij P&G kun je doorgaans een assessment met capaciteitentesten verwachten. De test die P&G hiervoor gebruikt heet de P&G Algemene Redeneringstest. Deze online test wordt gebruikt om vaardigheden te meten die over het algemeen niet naar voren komen tijdens interviews. Denk hierbij aan analytisch en abstract redeneervermogen.

Leg jij binnenkort een assessment af bij P&G? Wees gerust, wij zijn hier om je te helpen! Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen in de stijl van het P&G-assessment. Het P&G Assessment voorbereidingspakket bevat de volgende oefentesten:

 • P&G Numerieke Redenering
 • P&G Logische Redenering
 • P&G Figuratieve Redenering

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Start je online training nu en krijgt direct toegang tot de oefentesten! Oefen 24/7 op je computer, telefoon of tablet!

P&G PEAK Performance Assessment (Online)

Voordat de Algemene Redeneringstest wordt afgelegd krijg je eerst de P&G PEAK Performance assessment test. Deze test gaat dieper in op je achtergrond, interesses en je werkhouding. Daarnaast meet de test hoe goed je matcht met de P&G-competenties die zij hanteren om werksucces te voorspellen. Kortom, de test gaat na hoe goed je bij P&G past. Deze test is niet getimed, wat betekent dat je er zo lang over kunt doen als je wilt. De meeste kandidaten doen er ongeveer 20 minuten over om de test af te ronden.

Afhankelijk van de functie-eisen van de specifieke baan waarop je hebt gesolliciteerd, kan er gevraagd worden om de P&G Algemene Redeneringstest te maken. Deze test is ontworpen om cognitieve vaardigheden te meten. P&G maakt gebruik van deze testen, omdat het werk dat zij verrichten complex en dynamisch kan zijn. Er wordt dan ook van werknemers verwacht dat zij zichzelf continu ontwikkelen en blijven leren om het beste uit zichzelf te halen.

P&G Algemene Redeneringstest

De P&G Algemene Redeneringstest wordt afgelegd, nadat je het P&G PEAK Performance assessment hebt afgerond. De redeneringstest bestaat uit meerkeuze numerieke, verbale en abstracte redeneervragen. De online test bestaat uit 15 vragen en het duurt ongeveer 30 minuten om te doorlopen. Als kandidaat heb je ongeveer twee minuten en 30 seconden per vraag. De score op de Algemene Redeneringstest is gebaseerd op het aantal vragen dat correct beantwoord is, er worden geen minpunten gegeven voor foute antwoorden. Maak efficiënt gebruik van je tijd tijdens de toets en zorg ervoor dat je alle vragen beantwoord.

Afhankelijk van de specifieke functie-eisen kan er aan je gevraagd worden om een herhalingstest af te leggen om je eerdere testscores te verifiëren. Dit gebeurt door middel van een papieren test die doorgaans uitgebreider is en langer duurt dan de online versie. Zorg ervoor dat je goed beslagen ten ijs komt en start direct met oefenen! 

De Algemene Redeneringstest bestaat uit de volgende subtesten:

 • P&G Numerieke Redenering
 • P&G Logische Redenering
 • P&G Figuratieve Redenering

P&G Numerieke Redenering

Het numerieke redeneringsgedeelte van de P&G Redeneringstest bestaat uit redactiesommen, ook wel verhaaltjessommen genoemd, waarin je zaken als afstand, oppervlakte, gewicht en percentages moet berekenen. Sommige vragen vereisen relatief simpele berekeningen. Het is toegestaan om een rekenmachine en extra papier te gebruiken om de calculaties te maken. Elke meerkeuzevraag heeft 4 of 5 antwoordmogelijkheden, waarvan er 1 steeds correct is.

pg-numerieke-redenering-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een P&G Numerieke Redenering Test vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Antwoord: A, 80 km/uur.

Een auto rijdt 120 km met 60 km/uur, dit betekent dat de auto 2 uur gedaan heeft over de heenweg.
De auto rijdt 120 km met 120 km/ uur, dit betekent dat de auto 1 uur gedaan heeft over de terugweg.
In totaal heeft de auto 2 x 120 = 240 km afgelegd in 3 uur.
De gemiddelde snelheid is dan 240 : 3 = 80 km/uur.

De P&G Numerieke Redeneringstest is onderdeel van het P&G Assessment Voorbereidingspakket

P&G Logische Redenering

Het logische redeneringsgedeelte van de P&G Redeneringstest is ontworpen om te meten hoe vaardig je bent in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. In elke vraag krijg je een stukje tekst in de vorm van een paragraaf te zien met daarbij 4 antwoordmogelijkheden. Het is aan jou om een conclusie te trekken uit de gegeven paragraaf. Zorg er in ieder geval voor dat je je antwoord uitsluitend baseert op de informatie uit de gegeven paragraaf; er is geen extra voorkennis vereist om de vragen op te kunnen lossen.

pg-logische-redenering-variant-twee-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een P&G Logische Redenering Test vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is D. In de tekst staat:
'De vierdaagse werkweek wordt na een jaar uitgebreid geëvalueerd, voordat het management besluit of het een permanente manier van werken wordt.'
Dit impliceert dat de werkwijze na een jaar wordt getoetst en beoordeeld. 

De P&G Logische Redeneringstest is onderdeel van het P&G Assessment Voorbereidingspakket

P&G Figuratieve Redenering

Het figuratieve redeneringsgedeelte van de P&G Redeneringstest is ontworpen om je probleemoplossend vermogen te toetsen. In deze test krijg twee verschillende soorten vragen te zien; de ene bestaat uit figuurreeksen en de andere uit zogenaamde ‘matrix’ vragen. In beide soorten is er steeds één figuur dat mist uit de reeks of het patroon. Het is aan jou om het juiste antwoord te selecteren uit de gegeven antwoordopties.

pg-figuratieve-redenering-variant-een-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een P&G Figuratieve Redenering Variant één Test vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is E

Patroon 1: De dikke lijn met de stip beweegt tegen de klok in langs de hoeken van de afbeelding. Hij roteert beurtelings 90 of 180 graden met de klok mee.

Patroon 2: De richting van de cirkels in vergelijking met het grijze vierkant is dezelfde richting als de stip op de lijn.

Patroon 3: Beurtelings is de binnenste of de buitenste cirkel zwart.

pg-figuratieve-redenering-variant-twee-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een P&G Figuratieve Redenering Variant twee Test vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord is B

Regel 1: Van links naar rechts, het totaalaantal zijdes van de vorm(en) wordt steeds met één verhoogd als volgt:

In de eerste rij, neemt het totaalaantal zijdes van de buitenste vorm toe. 
In de tweede rij, neemt het totaalaantal zijdes van de middelste vorm toe. 
In de derde rij, neemt het totaalaantal zijdes van de binnenste vorm toe.

Regel 2: Van links naar rechts, roteert er steeds één vorm 90 graden met de klok mee als volgt: 

In de eerste rij, roteert de middelste vorm 90 graden met de klok mee. 
In de tweede rij, roteert de buitenste vorm 90 graden met de klok mee.
In de derde rij, roteert de binnenste vorm 90 graden met de klok mee.

Regel 3: Van links naar rechts, is afwisselend de binnenste vorm gekleurd. Dit patroon gaat verder in de volgende rij.

De P&G Figuratieve Redeneringstest is onderdeel van het P&G Assessment Voorbereidingspakket

P&G Interviewvragen en STAR-Methode

Het sollicitatietraject bij P&G bestaat doorgaans uit meerdere ronden en tevens meerdere interviews. Tijdens deze interviews zal je vragen krijgen, waaruit de interviewers meer informatie kunnen opmaken over wie jij bent als persoon en welke ervaring je al hebt opgedaan. Hun doel is om te analyseren hoe goed jij past binnen de cultuur van P&G. 

Tijdens het interview zal je een aantal gestandaardiseerde vragen krijgen die bijvoorbeeld betrekking hebben op je eerder werkervaring. Denk hierbij aan vragen als: 

 • Vertel eens over een situatie waarin je met andere samen hebt moeten werken.
 • Vertel eens over een situatie waarin je initiatief toonde om een probleem op te lossen.
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je iets nieuws hebt gecreëerd? 

Daarnaast kun je ook vragen verwachten over je gedachtegang in werkgerelateerde situaties. Denk hierbij aan vragen als: 

 • Stel je krijgt een uitdagend project toegewezen, hoe zou je ervoor zorgen dat dit een succes wordt?
 • Wat zou je doen wanneer je in een conflict terecht komt met een van je collega’s?

Het is van belang om een zo compleet mogelijk plaatje te schetsen bij gedragsgerichte vragen. Op deze manier kunnen de interviewers goed begrijpen wat je precies bedoelt en welke gedachtegang er schuilging achter je acties. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de STAR-methode. 

De STAR-methode is een afkorting voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Elk onderdeel van het STAR-proces is een stap die je kunt nemen om een gedragsgerichte vraag te beantwoorden: 

Situatie: Hier omschrijf je de context waarin je een bepaalde situatie hebt meegemaakt tijdens werk. Bijvoorbeeld dat je aan een project werkte met een team waarin je een conflict kreeg met een collega. 

Taak: Vervolgens omschrijf je de rol die jou was toebedeeld in de eerdergenoemde situatie. Waar hield jij je mee bezig en wat werd er van je verwacht? 

Actie: Na je taakomschrijving beschrijf je welke acties je hebt ondernomen om je taak te vervullen. Focus hier echt op wat jij als persoon hebt bijgedragen aan het proces, niet wat andere collega’s of je baas heeft gedaan.

Resultaat: Als laatst omschrijf je de uitkomst van de acties die je hebt ondernomen. Leg hier de nadruk op wat je door jouw handelen hebt bereikt en wat je hebt geleerd van de situatie.

Waarom oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op P&G Assessment testen hebben wij een pakket samengesteld met de volgende oefentesten:

 • P&G Numerieke Redenering
 • P&G Logische Redenering
 • P&G Figuratieve Redenering

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan P&G. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

In ons meest uitgebreide pakket zitten naast de P&G voorbereiding, interview videos en een ebook om er voor te zorgen dat je op alle vlakken klaar bent voor je assessment.

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

P&G Assessment Voorbereidingspakket

Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn