Gratis Testen

Abstract Redeneren

1 gratis test

Bereid je optimaal voor om jouw Abstract Redeneren test te maken. Wij bieden een op maat gemaakt trainings-pakket met testen zoals je ze ook tijdens je assessment tegen zal komen. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Analogieën

1 gratis test

Vergroot je verbale intelligentie door te oefenen met het Analogieën voorbereidingspakket. Wij bieden een op maat gemaakt trainings-pakket met testen zoals je ze ook tijdens je assessment tegen zal komen. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Antoniemen

1 gratis test

Moet jij binnenkort een Antoniementest maken? Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden een op maat gemaakt trainings-pakket met testen zoals je ze ook tijdens je assessment tegen zal komen. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Cijferreeksen

1 gratis test

Bij Cijferreeksen moet je een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet je het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks. Los cijferreeksen testen sneller en beter op door te oefenen met 325 vragen verdeeld over 13 testen.

Diagrammen

1 gratis test

Bij de Diagrammen Test worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan jou om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft. Verbeter je score voor Diagrammen Testen door te oefenen. Oefen met wel 80 vragen met uitgebreide antwoorden en uitwerkingen.

Error / Data Checking Test

1 gratis test

De Error/Data Checking Testen zijn ontwikkeld om jouw vaardigheden te toetsen op het gebied van informatie interpretatie en nauwkeurigheid. Ontwikkel jouw vaardigheden op dit gebied met 90 oefenvragen om een zo hoog mogelijke score te halen op jouw assessment.

Figuurreeksen

1 gratis test

Bij Figuurreeksen krijg je een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is, jij moet dit laatste figuur kiezen. Zie sneller verbanden door oefening en herhaling, en verhoog je score. Oefen met 144 vragen verdeeld over 12 testen.

Matrices (Matrix)

1 gratis test

In deze testvorm krijg je een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet jij selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden. Train je vermogen om sneller de juiste verbanden te zien in een Matrixen Test, door te oefenen met wel 72 vragen verdeeld over 9 testen.

Numeriek Redeneren

1 gratis test

Numeriek Redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij jouw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen. Train jezelf om zo goed en snel mogelijk numerieke redeneringen te maken. Oefen met 360 vragen verdeeld over 18 testen, en zorg dat je optimaal presteert.

Redactiesommen

1 gratis test

Redactiesommen zijn sommen verwerkt in een verhaal (vandaar de naam verhaaltjessommen). Train jezelf in het maken van sommen in de vorm van verhalen, om je voor te bereiden op je Redactiesommen test. Oefen met 125 vragen en verhoog je score op je assessment.

Rekenvaardigheid

1 gratis test

Bij Rekenvaardigheid worden je verschillende soorten sommen voorgelegd. Fris je geheugen op, en oefen je Rekenvaardigheid met 300 vragen voorzien van uitgebreide antwoorden en uitwerkingen.

Ruimtelijk Inzicht

1 gratis test

Met deze test wordt jouw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van je gevraagd om kubussen in je hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Door te herhalen wordt je Ruimtelijk Inzicht verbeterd, zal je hogere scores behalen op je assessment en zal jij je onderscheiden van de rest. Train je Ruimtelijk Inzicht door te oefenen met 64 vragen.

Situational Judgement Test (SJT)

1 gratis test

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan je voorgelegd, waarbij aan jou gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren. Maak jezelf bekend met een SJT en weet wat je kunt verwachten.

Syllogismen

1 gratis test

De Syllogismen testen meten jouw vermogen om logisch te redeneren en om logische conclusies te trekken. Leer snel en logisch te redeneren en goede conclusies te kunnen trekken door te oefenen met 120 Syllogismen vragen.

Taalgebruik

1 gratis test

Een taalassessment wordt ingezet om te meten of iemand beschikt over de vereiste taalvaardigheidseisen voor de functie. Het is in deze oefentesten aan jou om te bepalen of een gegeven zin juist of onjuist is. Start nu met je online voorbereiding en zorg dat je bekend raakt met het testformat, verschillende soorten taalregels en presteren onder tijdsdruk!

Verbaal Redeneren

1 gratis test

De Verbaal Redeneren Test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Verbeter je verbale capaciteiten door te oefenen met 60 verbaal redeneren vragen, en leer hoe je het maximale kunt halen uit een Verbaal Redeneren test.

Watson Glaser Critical Thinking Test

1 gratis test

Maak jezelf bekend met een Watson Glaser Critical Thinking Test en leer hoe je de gegeven informatie moet interpreteren, en op basis daarvan een probleem op moet lossen. Maak je deze manier van denken eigen, verhoog je score, en onderscheid je van de rest. We bieden in dit pakket zowel testen in het Nederlands als in het Engels, dit omdat de test vaak in het Engels wordt afgenomen.

Woordbeeld

1 gratis test

Een woordbeeld toets meet het vermogen van het spellen van Nederlandse woorden. Het is in deze oefentesten aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld. Start nu met je online voorbereiding en zorg dat je bekend raakt met het testformat, verschillende soorten taalregels en presteren onder tijdsdruk!

Woordenschat

1 gratis test

Met deze test wordt jouw Woordenschat gemeten. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. Vergroot je Woordenschat en verhoog je score door te oefenen met 75 vragen met elk 5 antwoordmogelijkheden.

Waarom oefenen voor een assessment?

Oefenen voor een assessment is belangrijk aangezien je niet voor verrassingen wilt komen te staan tijdens je assessment. Het oefenen van de assessment onderdelen die voor jou relevant zijn zorgt ervoor dat je goed voorbereid je assessment ingaat. De meeste assessments testen zijn vaak lastiger dan je denkt omdat de vragen die je verwacht net even anders gesteld kunnen worden. Door veel te oefenen ben je voorbereid op elke vraag en vergroot je de kans dat je jouw assessment haalt!

Gratis Assessments Oefenen

Op assessment-training.com kun je verschillende gratis oefen assesssments doen met uitleg. Enkele voorbeelden van onze gratis oefen assessments zijn:

Hoe lang van te voren moet je starten met oefenen?

Het liefst zodra je weet dat je een assessment moet gaan maken! Veel oefenen is erg belangrijk. Wanneer je ver van te voren start zorgt dit ervoor dat je het denkproces onder de knie krijgt. Zo ben je voorbereid op elk type vraag.

Op assessment-training.com kan je ook meerdere gratis assessments oefenen met uitleg. Dit om je op weg te helpen en je een beter beeld te geven van wat je kan verwachten. Op deze pagina vind je dan ook meerdere gratis oefen assessments. Ook kan je op ons platform intelligentietesten en andere type testen oefenen. Al deze testen worden gebruikt voor selectie procedures bij bedrijven.

Heb jij vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

;