Gratis Testen

Abstract Redeneren

1 gratis test

Bereid je optimaal voor om jouw Abstract Redeneren test te maken. Wij bieden een op maat gemaakt trainings-pakket met testen zoals je ze ook tijdens je assessment tegen zal komen. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Analogieën

1 gratis test

Vergroot je verbale intelligentie door te oefenen met het Analogieën voorbereidingspakket. Wij bieden een op maat gemaakt trainings-pakket met testen zoals je ze ook tijdens je assessment tegen zal komen. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Antoniemen

1 gratis test

Moet jij binnenkort een Antoniementest maken? Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden een op maat gemaakt trainings-pakket met testen zoals je ze ook tijdens je assessment tegen zal komen. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties.

Cijferreeksen

1 gratis test

Bij Cijferreeksen moet je een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet je het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks. Los cijferreeksen testen sneller en beter op door te oefenen met 325 vragen verdeeld over 13 testen.

Diagrammen

1 gratis test

Bij de Diagrammen Test worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan jou om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft. Verbeter je score voor Diagrammen Testen door te oefenen. Oefen met wel 80 vragen met uitgebreide antwoorden en uitwerkingen.

Error / Data Checking Test

1 gratis test

De Error/Data Checking Testen zijn ontwikkeld om jouw vaardigheden te toetsen op het gebied van informatie interpretatie en nauwkeurigheid. Ontwikkel jouw vaardigheden op dit gebied met 90 oefenvragen om een zo hoog mogelijke score te halen op jouw assessment.

Figuurreeksen

1 gratis test

Bij Figuurreeksen krijg je een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is, jij moet dit laatste figuur kiezen. Zie sneller verbanden door oefening en herhaling, en verhoog je score. Oefen met 144 vragen verdeeld over 12 testen.

Matrices (Matrix)

1 gratis test

In deze testvorm krijg je een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet jij selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden. Train je vermogen om sneller de juiste verbanden te zien in een Matrixen Test, door te oefenen met wel 72 vragen verdeeld over 9 testen.

Numeriek Redeneren

1 gratis test

Numeriek Redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij jouw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen. Train jezelf om zo goed en snel mogelijk numerieke redeneringen te maken. Oefen met 360 vragen verdeeld over 18 testen, en zorg dat je optimaal presteert.

Redactiesommen

1 gratis test

Redactiesommen zijn sommen verwerkt in een verhaal (vandaar de naam verhaaltjessommen). Train jezelf in het maken van sommen in de vorm van verhalen, om je voor te bereiden op je Redactiesommen test. Oefen met 125 vragen en verhoog je score op je assessment.

Rekenvaardigheid

1 gratis test

Bij Rekenvaardigheid worden je verschillende soorten sommen voorgelegd. Fris je geheugen op, en oefen je Rekenvaardigheid met 300 vragen voorzien van uitgebreide antwoorden en uitwerkingen.

Ruimtelijk Inzicht

1 gratis test

Met deze test wordt jouw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van je gevraagd om kubussen in je hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Door te herhalen wordt je Ruimtelijk Inzicht verbeterd, zal je hogere scores behalen op je assessment en zal jij je onderscheiden van de rest. Train je Ruimtelijk Inzicht door te oefenen met 64 vragen.

Situational Judgement Test (SJT)

1 gratis test

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan je voorgelegd, waarbij aan jou gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren. Maak jezelf bekend met een SJT en weet wat je kunt verwachten.

Syllogismen

1 gratis test

De Syllogismen testen meten jouw vermogen om logisch te redeneren en om logische conclusies te trekken. Leer snel en logisch te redeneren en goede conclusies te kunnen trekken door te oefenen met 120 Syllogismen vragen.

Taalgebruik

1 gratis test

Een taalassessment wordt ingezet om te meten of iemand beschikt over de vereiste taalvaardigheidseisen voor de functie. Het is in deze oefentesten aan jou om te bepalen of een gegeven zin juist of onjuist is. Start nu met je online voorbereiding en zorg dat je bekend raakt met het testformat, verschillende soorten taalregels en presteren onder tijdsdruk!

Verbaal Redeneren

1 gratis test

De Verbaal Redeneren Test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Verbeter je verbale capaciteiten door te oefenen met 60 verbaal redeneren vragen, en leer hoe je het maximale kunt halen uit een Verbaal Redeneren test.

Watson Glaser Critical Thinking Test

1 gratis test

Maak jezelf bekend met een Watson Glaser Critical Thinking Test en leer hoe je de gegeven informatie moet interpreteren, en op basis daarvan een probleem op moet lossen. Maak je deze manier van denken eigen, verhoog je score, en onderscheid je van de rest. We bieden in dit pakket zowel testen in het Nederlands als in het Engels, dit omdat de test vaak in het Engels wordt afgenomen.

Woordbeeld

1 gratis test

Een woordbeeld toets meet het vermogen van het spellen van Nederlandse woorden. Het is in deze oefentesten aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld. Start nu met je online voorbereiding en zorg dat je bekend raakt met het testformat, verschillende soorten taalregels en presteren onder tijdsdruk!

Woordenschat

1 gratis test

Met deze test wordt jouw Woordenschat gemeten. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. Vergroot je Woordenschat en verhoog je score door te oefenen met 75 vragen met elk 5 antwoordmogelijkheden.

Capaciteitentest oefenen

Een capaciteitentest oefenen is een geweldige manier om de vaardigheden te testen die je nodig hebt voor je assessment. Het geeft je de kans om te oefenen in een examen-achtige omgeving en ervoor te zorgen dat je klaar bent voor het echte werk!

Een capaciteitentest oefenen is een geweldige manier om de vaardigheden te testen die je nodig hebt voor je assessment. Het geeft je de kans om te oefenen in een examen-achtige omgeving en ervoor te zorgen dat je klaar bent voor het echte werk! Capaciteitentesten zijn een gebruikelijke manier om de bekwaamheid op specifieke gebieden te beoordelen, zoals logica of wiskundig redeneren. Het oefenen van een capaciteitentest zorgt ervoor dat je beter bent voorbereid op het echte assessment . Je oefent namelijk onder examenomstandigheden met strikte tijdslimieten.

Assessment-Training biedt een gratis oefenmodule om te proberen. De vragen zijn een simulatie van die in onze pakketten, dus als je een idee wil krijgen van wat er in elk examen dat we aanbieden aan bod komt, zal dit je enkele goede inzichten geven. We raden je aan om zo veel mogelijk te studeren voor je aan een examen begint, want zonder voorbereiding kan het behoorlijk moeilijk zijn!

De oefenvragen hebben betrekking op verschillende aspecten van wat er in de examens aan bod komt. Neem je een testenpakket bij ons af dan ben je compleet voorbereid op je assessment. Elke keer dat je een van deze oefenexamens maakt, controleren we je prestaties en geven we je feedback die je zal helpen je score te verbeteren wanneer het echte examen eraan komt. Je krijgt ook toegang tot een gedetailleerde analyse van uw sterke en zwakke punten op basis van de inhoud en de kwaliteit van de antwoorden, direct na het maken van de test. Een assessment kan bestaan uit de volgende categorieën:

Analogieën

Analogieën komen erg vaak voor in de capaciteitentest. Een analogie is een overeenkomst tussen begrippen in de vorm van A : B als C : D. Dit betekent dat de verhouding tussen A en B hetzelfde moet zijn als de verhouding tussen C en D. Lees de analogie dan ook als A staat tot B is als C staat tot D. De linkerhelft wordt dus van de rechterhelft gescheiden, dit is belangrijk om te onthouden! Het logisch redeneren, abstracte denkvermogen, analytisch denkvermogen, woordenschat en de taalvaardigheid worden hier gemeten. Gratis analogieën oefenen doe je hier.

Cijferreeksen

Cijferreeksen komen net als analogieën erg vaak voor in capaciteitentests. In deze test dien je het ontbrekende cijfer te vinden in een gegeven reeks. De gegeven reeks volgt een bepaald patroon volgens een bepaalde logica. Hiervoor moet je in staat zijn om eerst de logica in de reeks te ontdekken. Belangrijke vaardigheden bij dit onderdeel zijn rekenen en logisch redeneren. Gratis cijferreeksen oefenen en meer informatie vind je hier.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn erg populair als capaciteitentest. Net als bij cijferreeksen krijg je hier een reeks met figuren te zien. In de gegeven figuren treden bepaalde veranderingen op. In deze veranderingen zit net als bij cijferreeksen een logisch verband verstopt. Dit verband moet jij ontdekken om zo het opeenvolgende figuur te kunnen bepalen. Bij figuurreeksen treden er vaak meerdere veranderingen op, daarom worden deze vaak als wat lastiger ervaren. Gratis figuurreeksen oefenen doe je hier.

Diagrammen

Diagrammen zijn schematische, grafische weergaven van een bepaald onderwerp en hun onderlinge verband. Tijdens het assessment bestaat dit ‘bepaalde onderwerp’ uit verschillende begrippen. Je krijgt dus te maken met het onderlinge verband van verschillende begrippen die grafisch weergegeven worden. Meer informatie en gratis diagrammen oefenen doe je hier.

Ruimtelijk inzicht

Om het ruimtelijk inzicht van kandidaten te meten worden er vaak ‘figuren’ ingezet. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van figuren in of uit elkaar vouwen of het draaien en kantelen van figuren. Het veelvuldig herhalen zal ervoor zorgen dat het steeds beter en sneller lukt. Meer informatie en gratis ruimtelijk inzicht oefenen doe je op de ruimtelijk inzicht pagina van Assessment-Training.

Rekenvaardigheid

Je krijgt bij de rekentest te maken met sommen waarin je moet optellen, aftrekken, delen en/of vermenigvuldigen. Je zal moeten hoofdrekenen en je mag er hooguit een kladpapiertje bij houden. Gratis rekenvaardigheid oefenen doe je hier.

Breuken worden door kandidaten als het meest lastige onderdeel van de rekentest ervaren. Ook bij breuken krijg je te maken met sommen waarin je moet optellen, aftrekken delen en/of vermenigvuldigen.

Syllogismen

Syllogismen kunnen verwarrend zijn omdat deze betrekking hebben op uitspraken die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op basis van deze uitspraken, die vaak tegen je gevoel in gaan, moet jij juiste conclusies trekken. Bekijk meer informatie en gratis syllogismen oefenen.

Stroomdiagrammen

In stroomdiagrammen testen is het aan jou om diagrammen te analyseren die voorschrijven hoe de eigenschappen van een startfiguur stapsgewijs verandert dienen te worden om tot een eindfiguur te komen. Meer informatie en gratis stroomdiagrammen oefenen doe je hier.

Antoniemen

Een antoniementest wordt ingezet wanneer een werkgever je woordenschat wil toetsen. In deze test dien je het woord te selecteren dat het tegenovergestelde betekent van een gegeven woord. Meer informatie en gratis antoniemen oefenen doe je hier.

Verbaal redeneren

In een verbaal redeneren test wordt gemeten hoe goed je bent in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Doorgaans krijg je een stukje text te zien op basis waarvan een aantal stellingen beoordeelt dienen te worden. Meer informatie en gratis verbaal redeneren oefenen doe je hier.

Woordenschat

In een woordenschat test krijg je steeds een woord te zien waarvan jij moet aangeven wat de betekenis is. Meer informatie en gratis woordenschat testen oefenen doe je hier.

Waarom een capaciteitentest oefenen?

Capaciteitentesten zijn een gebruikelijke manier om de bekwaamheid op specifieke gebieden te beoordelen, zoals logica of wiskundig redeneren. Het oefenen van een capaciteitentest zorgt ervoor dat je beter bent voorbereid op het echte assessment. Je oefent namelijk onder examenomstandigheden met strikte tijdslimieten.

Wij hebben een gratis oefenmodule voor je om te proberen. De vragen zijn verschillend van die in onze pakketten, dus als je een idee wil krijgen van wat er in elk examen dat we aanbieden aan bod komt, zal dit je enkele goede inzichten geven. We raden je aan om zo veel mogelijk te studeren voor je aan een examen begint, want zonder voorbereiding kan het behoorlijk moeilijk zijn! De oefenvragen hebben betrekking op verschillende aspecten van wat er in de examens aan bod komt. Neem je een testenpakket bij ons af dan ben je compleet voorbereid op je assessment. Elke keer dat je een van deze oefenexamens maakt, controleren we je prestaties en geven we je feedback die je zal helpen je score te verbeteren wanneer het echte examen eraan komt. Je krijgt ook toegang tot een gedetailleerde analyse van uw sterke en zwakke punten op basis van de inhoud en de kwaliteit van de antwoorden, direct na het maken van de test.

Waarom oefenen voor een assessment?

Oefenen voor een assessment is belangrijk aangezien je niet voor verrassingen wilt komen te staan tijdens je assessment. Het oefenen van de assessment onderdelen die voor jou relevant zijn zorgt ervoor dat je goed voorbereid je assessment ingaat. De meeste assessments testen zijn vaak lastiger dan je denkt omdat de vragen die je verwacht net even anders gesteld kunnen worden. Door veel te oefenen ben je voorbereid op elke vraag en vergroot je de kans dat je jouw assessment haalt!

Gratis assessments oefenen op assessment-training.

Op assessment-training.com kun je verschillende gratis oefen assessments doen met uitleg. Enkele voorbeelden van onze gratis oefen assessments zijn: