Voorbereiding op elk type assessment!

30 of 45 dagen onbeperkt toegang en een eenmalige betaling!

Uitgebreide uitleg bij elke vraag.

Toegang tot Het Persoonlijk Progressie Systeem (PPS)

Alle Testen

Bekijk onze producten. Kies één van onze op maat gemaakte pakketten of stel zelf een pakket samen.

Categorieën
 • Tests per Assessmentbureau
 • Capaciteitentesten
 • Sollicitatietraining / Ebook
 • Tests per Beroep
 • Tests per Werkgever

Dit is wat we hebben gevonden:

expand_less

Tests per Assessmentbureau

BESTSELLER

PiCompany Connector Ability Test Voorbereidingspakket

Oefentesten ter voorbereiding op een Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online! ...
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cubiks Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling

Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling

Eelloo Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Harver Voorbereidingspakket

Binnenkort het Harver Assessment doen? Oefen met ons op maat gemaakte oefenpakket met testen ter voorbereiding op het Harver Assessment.
 • 87 Testen
 • 1422 Vragen
 • 30 dagen toegang

Hudson Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling

LTP Assessment Voorbereidingspakket

Oefenpakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. Start nu en verbeter je assessment score!
 • 103 Testen
 • 1393 Vragen
 • 30 Dagen Toegang

Meurs Q1000 (Eelloo) Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Meurs. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-H Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • 30 dagen toegang

NOA MCT-M Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

P&G Assessment Voorbereidingspakket

Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling

Selor Assessment voorbereidingspakket

Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
 • 75 Testen
 • 1264 Vragen
 • Eenmalige betaling

Talent Q Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling

Thomas International Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor HFM

Oefen testen ter voorbereiding voor HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor Ixly

Oefen meer dan 100 testen ter voorbereiding op het Ixly assessment. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany (GITP)

Oefen nu ter voorbereiding op een PiCompany (GITP) assessment, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan. ...
 • 105 Testen
 • 1446 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor SHL*

Online testen oefenen ter voorbereiding op het assessment van SHL. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score! *Assessment-Training.com ...
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
expand_less

Capaciteitentesten

BESTSELLER

Postbakoefening Oefenpakket

Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling

Abstract Redeneren Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
 • 5 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling

Analogieën Oefenpakket

Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling

Antoniemen Oefenpakket

Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cijferreeksen Oefenpakket

In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling

Diagrammen Oefenpakket

Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Error Data / Checking Test Oefenpakket

Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een ...
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling

Figuurreeksen Oefenpakket

Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling

Matrixen Oefenpakket

Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling

Numeriek Redeneren Oefenpakket

In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling

Redactiesommen Oefenpakket

Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling

Rekenvaardigheid Oefenpakket

Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling

Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling

Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket

In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling

Stroomdiagrammen Oefenpakket

Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

Syllogismen Oefenpakket

Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Taalgebruik Oefenpakket

Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling

Verbaal Redeneren Oefenpakket

Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordbeelden Oefenpakket

Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordenschat Oefenpakket

Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling
expand_less

Sollicitatietraining / Ebook

VAN €149,95 VOOR €79,95

Assessment & Sollicitatie Voorbereidingspakket + eBook + Videotraining

Ons meest uitgebreide pakket! Bestaat uit alle losse capaciteitentesten + een videotraining. Bereid je voor op elk assessment en het sollicitatiegesprek! ...
 • Toegang tot het Alle Capaciteitentesten Pakket + eBook 'De AssessmentWijzer'
 • Online videotraining (56 video's inclusief werkboek en oefeningen)
 • Geschikt ter voorbereiding op o.a. LTP, PiCompany, Ixly, Eelloo, Hudson, CEB & SHL

eBook 'De Assessmentwijzer'

Het eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment.
 • Eenmalige betaling

Sollicitatietraining Pakket

Leer hoe je jezelf presenteert en sollicitatiegesprekken voert. Oefen presenteren, klantgesprekken, groepsdiscussies en antwoord strategieën op moeilijke ...
 • Eenmalige betaling
 • Online videotraining (56 video's inclusief werkboek met oefeningen)
 • 45 dagen toegang
expand_less

Tests per Beroep

VAN €39,95 VOOR €29,95

Douane Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Douane online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
BESTSELLER

Scrum Voorbereidingspakket

Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

Brandweer Voorbereidingspakket

Bereid je voor op de brandweer capaciteitentesten met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 31 Testen
 • 465 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg

De Politietest Voorbereidingspakket

Voorbereidingspakket op de Politietest! Start direct je training en haal de test.
 • Bevat de Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht
 • 32 Testen
 • 444 Vragen

KLM Cabin Attendant Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op de KLM Cabin Attendant capaciteitentesten met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg

Professional Scrum Developer Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Master I Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Product Owner Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling
expand_less

Tests per Werkgever

VAN €39,95 VOOR €29,95

Action Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Action online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

ADP Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het ADP online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Agrifirm Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Agrifirm online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

ARAG Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het ARAG online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

CEVA Logistics Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het CEVA Logistics online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 103 Testen
 • 1393 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Daikin Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Daikin online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

DELA Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het DELA online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 61 Testen
 • 989 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Douane Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Douane online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Flevoziekenhuis Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Flevoziekenhuis online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Flow Traders Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Flow Traders online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

G4S Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het G4S online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Manpower Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Manpower online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Mazars Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Mazars online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 159 Testen
 • 2519 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

NautaDutilh Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het NautaDutilh online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 276 Testen
 • 3956 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

NIBC Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het NIBC online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 201 Testen
 • 3131 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Optiver Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Optiver online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 122 Testen
 • 1996 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

ORTEC Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het ORTEC online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Reinier de Graaf Ziekenhuis Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Reinier de Graaf Ziekenhuis online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Securitas Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Securitas online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg
VAN €39,95 VOOR €29,95

Stedin Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op het Stedin online assessment met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 164 Testen
 • 2481 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg

BCG Potential Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket

Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score! ...
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

De Politietest Voorbereidingspakket

Voorbereidingspakket op de Politietest! Start direct je training en haal de test.
 • Bevat de Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht
 • 32 Testen
 • 444 Vragen

KLM Assessment Voorbereidingspakket

Bereid je voor op de KLM capaciteitentesten met dit oefenpakket. Oefen gemakkelijk online op je mobiel, tablet of laptop!
 • 89 Testen
 • 1253 Vragen
 • Vragen, antwoorden & uitleg

McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling

P&G Assessment Voorbereidingspakket

Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling
backToTopBtn