Alle Testen

Tests per Assessmentbureau

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cubiks Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling

Eelloo Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Hudson Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling

LTP Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. Oefen alle testen ter voorbereiding op LTP testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en verbeter je scores!
Meer informatie
 • 103 Testen
 • 1393 Vragen
 • Eenmalige betaling

Meurs Q1000 (Eelloo) Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Meurs. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Selor Assessment voorbereidingspakket

Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1264 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor HFM

Oefen testen ter voorbereiding voor HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany (GITP)

Oefen nu ter voorbereiding op een PiCompany (GITP) assessment, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany Connector Ability Test

Oefentesten ter voorbereiding op een Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online!
Meer informatie
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor SHL*

Online testen oefenen ter voorbereiding op het assessment van SHL. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score! *Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan SHL.
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
Meer informatie
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-H Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-M Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

P&G Assessment Voorbereidingspakket

Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling

Talent Q Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
Meer informatie
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling

Thomas International Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor IXLY

Oefen meer dan 100 testen ter voorbereiding op het Ixly assessment. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
Meer informatie
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capaciteitentesten

Postbakoefening Oefenpakket

Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
Meer informatie
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling

Abstract Redeneren Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 32 Vragen
 • Eenmalige betaling

Analogieën Oefenpakket

Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
Meer informatie
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling
Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cijferreeksen Oefenpakket

In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling
Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Error Data / Checking Test Oefenpakket

Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een set antwoordmogelijkheden, en de identieke dataset te kiezen.
Meer informatie
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling

Figuurreeksen Oefenpakket

Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling

Numeriek Redeneren Oefenpakket

In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling

Redactiesommen Oefenpakket

Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling

Rekenvaardigheid Oefenpakket

Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling

Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling

Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket

In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling

Stroomdiagrammen Oefenpakket

Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

Syllogismen Oefenpakket

Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Taalgebruik Oefenpakket

Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling

Verbaal Redeneren Oefenpakket

Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordbeelden Oefenpakket

Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordenschat Oefenpakket

Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling

Trainings/Ebook

eBook 'De Assessmentwijzer'

Het eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment.
Meer info
 • Eenmalige betaling

Sollicitatietraining Pakket

Leer hoe je jezelf presenteert en sollicitatiegesprekken voert. Oefen presenteren, klantgesprekken, groepsdiscussies en antwoord strategieën op moeilijke vragen. Waarom ben jij geschikt voor deze functie?
Meer informatie
 • Eenmalige betaling
 • Online videotraining (56 video's inclusief werkboek met oefeningen)
 • 45 dagen toegang

Tests per Beroep

De Politietest Voorbereidingspakket

Bevat de Taaltoets en Cognitieve Capaciteiten: Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht. Dé voorbereiding op de Politietest!
Meer informatie
 • 32 Testen
 • 444 Vragen
 • Eenmalige betaling

Scrum Voorbereidingspakket

Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
Meer informatie
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Developer Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Master I Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Product Owner Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
Meer informatie
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling

Tests per Werkgever

Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket

Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

BCG Potential Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
Learn more
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Assessmentbureau

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cubiks Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling

Eelloo Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Hudson Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling

LTP Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. Oefen alle testen ter voorbereiding op LTP testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en verbeter je scores!
Meer informatie
 • 103 Testen
 • 1393 Vragen
 • Eenmalige betaling

Meurs Q1000 (Eelloo) Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Meurs. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Selor Assessment voorbereidingspakket

Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1264 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor HFM

Oefen testen ter voorbereiding voor HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany (GITP)

Oefen nu ter voorbereiding op een PiCompany (GITP) assessment, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany Connector Ability Test

Oefentesten ter voorbereiding op een Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online!
Meer informatie
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor SHL*

Online testen oefenen ter voorbereiding op het assessment van SHL. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score! *Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan SHL.
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
Meer informatie
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-H Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-M Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

P&G Assessment Voorbereidingspakket

Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling

Talent Q Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
Meer informatie
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling

Thomas International Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor IXLY

Oefen meer dan 100 testen ter voorbereiding op het Ixly assessment. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
Meer informatie
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capaciteitentesten - (Stel zelf je pakket samen)

Postbakoefening Oefenpakket

Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
Meer informatie
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling

Abstract Redeneren Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 32 Vragen
 • Eenmalige betaling

Analogieën Oefenpakket

Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
Meer informatie
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling
Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cijferreeksen Oefenpakket

In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling
Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Error Data / Checking Test Oefenpakket

Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een set antwoordmogelijkheden, en de identieke dataset te kiezen.
Meer informatie
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling

Figuurreeksen Oefenpakket

Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling

Numeriek Redeneren Oefenpakket

In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling

Redactiesommen Oefenpakket

Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling

Rekenvaardigheid Oefenpakket

Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling

Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling

Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket

In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling

Stroomdiagrammen Oefenpakket

Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

Syllogismen Oefenpakket

Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Taalgebruik Oefenpakket

Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling

Verbaal Redeneren Oefenpakket

Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordbeelden Oefenpakket

Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordenschat Oefenpakket

Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling

Trainings/Ebook

eBook 'De Assessmentwijzer'

Het eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment.
Meer info
 • Eenmalige betaling

Sollicitatietraining Pakket

Leer hoe je jezelf presenteert en sollicitatiegesprekken voert. Oefen presenteren, klantgesprekken, groepsdiscussies en antwoord strategieën op moeilijke vragen. Waarom ben jij geschikt voor deze functie?
Meer informatie
 • Eenmalige betaling
 • Online videotraining (56 video's inclusief werkboek met oefeningen)
 • 45 dagen toegang

Tests per Beroep

De Politietest Voorbereidingspakket

Bevat de Taaltoets en Cognitieve Capaciteiten: Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht. Dé voorbereiding op de Politietest!
Meer informatie
 • 32 Testen
 • 444 Vragen
 • Eenmalige betaling

Scrum Voorbereidingspakket

Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
Meer informatie
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Developer Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Master I Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Product Owner Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
Meer informatie
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling

Tests per Werkgever

Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket

Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

BCG Potential Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
Learn more
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Assessmentbureau

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cubiks Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling

Eelloo Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Hudson Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling

LTP Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. Oefen alle testen ter voorbereiding op LTP testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en verbeter je scores!
Meer informatie
 • 103 Testen
 • 1393 Vragen
 • Eenmalige betaling

Meurs Q1000 (Eelloo) Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van Meurs. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling

Selor Assessment voorbereidingspakket

Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1264 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor HFM

Oefen testen ter voorbereiding voor HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany (GITP)

Oefen nu ter voorbereiding op een PiCompany (GITP) assessment, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor PiCompany Connector Ability Test

Oefentesten ter voorbereiding op een Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online!
Meer informatie
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor SHL*

Online testen oefenen ter voorbereiding op het assessment van SHL. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score! *Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan SHL.
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling

Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
Meer informatie
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-H Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling

NOA MCT-M Voorbereidingspakket

Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

P&G Assessment Voorbereidingspakket

Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling

Talent Q Voorbereidingspakket

Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
Meer informatie
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling

Thomas International Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Voorbereidingspakket voor IXLY

Oefen meer dan 100 testen ter voorbereiding op het Ixly assessment. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
Meer informatie
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capaciteitentesten - (Stel zelf je pakket samen)

Postbakoefening Oefenpakket

Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
Meer informatie
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling

Abstract Redeneren Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 32 Vragen
 • Eenmalige betaling

Analogieën Oefenpakket

Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
Meer informatie
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling
Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Cijferreeksen Oefenpakket

In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling
Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Error Data / Checking Test Oefenpakket

Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een set antwoordmogelijkheden, en de identieke dataset te kiezen.
Meer informatie
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling

Figuurreeksen Oefenpakket

Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling

Numeriek Redeneren Oefenpakket

In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling

Redactiesommen Oefenpakket

Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling

Rekenvaardigheid Oefenpakket

Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling

Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket

Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling

Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket

In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling

Stroomdiagrammen Oefenpakket

Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

Syllogismen Oefenpakket

Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling

Taalgebruik Oefenpakket

Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling

Verbaal Redeneren Oefenpakket

Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordbeelden Oefenpakket

Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Woordenschat Oefenpakket

Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling

Trainings/Ebook

eBook 'De Assessmentwijzer'

Het eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment.
Meer info
 • Eenmalige betaling

Sollicitatietraining Pakket

Leer hoe je jezelf presenteert en sollicitatiegesprekken voert. Oefen presenteren, klantgesprekken, groepsdiscussies en antwoord strategieën op moeilijke vragen. Waarom ben jij geschikt voor deze functie?
Meer informatie
 • Eenmalige betaling
 • Online videotraining (56 video's inclusief werkboek met oefeningen)
 • 45 dagen toegang

Tests per Beroep

De Politietest Voorbereidingspakket

Bevat de Taaltoets en Cognitieve Capaciteiten: Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht. Dé voorbereiding op de Politietest!
Meer informatie
 • 32 Testen
 • 444 Vragen
 • Eenmalige betaling

Scrum Voorbereidingspakket

Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
Meer informatie
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Developer Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Master I Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling

Professional Scrum Product Owner Pakket

Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
Meer informatie
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling

Tests per Werkgever

Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket

Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 75 Testen
 • 1228 Vragen
 • Eenmalige betaling

BCG Potential Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
Learn more
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling

McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket

Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling