Alle Testen

Wat je krijgt bij al onze voorbereidingspakketten:
 • 30 Dagen onbeperkt toegang (Sollicitatietraining 45 dagen!)
 • Geschikt ter voorbereiding op LTP, PiCompany, Ixly, Eelloo, TalentQ, CEB/Gartner (SHL) en meer!
 • Online testen onder tijdsdruk oefenen - echte assessment simulatie
 • Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag
 • Alle oefentesten zijn door professionals ontwikkeld
 • Persoonlijk progressie systeem - om je voortgang continu te monitoren!

Tests per Assessmentbureau

CEB/Gartner Voorbereidingspakket
Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
HFM Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1188 Vragen
 • Eenmalige betaling
LTP Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van LTP. Oefen alle LTP testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en verbeter je scores!
Meer informatie
 • 89 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
PiCompany (GITP) Voorbereidingspakket
Oefen direct alle PiCompany (GITP) testen online, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Eenmalige betaling
Cubiks Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling
Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
Meer informatie
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling
Eelloo Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
Hudson Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling
Ixly Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt pakket met meer dan 100 testen in de stijl van Ixly. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
Meer informatie
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling
NOA MCT-H Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling
NOA MCT-M Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling
P&G Assessment Voorbereidingspakket
Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling
PiCompany Connector Ability Test
Oefentesten in de stijl van de Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online!
Meer informatie
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling
Selor Assessment voorbereidingspakket
Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1214 Vragen
 • Eenmalige betaling
SHL Voorbereidingspakket
Online SHL testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
Talent Q Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
Meer informatie
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling
Thomas International Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capaciteitentesten

Abstract Redeneren Oefenpakket
Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 32 Vragen
 • Eenmalige betaling
Analogieën Oefenpakket
Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
Meer informatie
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling
Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling
Cijferreeksen Oefenpakket
In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling
Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Error Data / Checking Test Oefenpakket
Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een set antwoordmogelijkheden, en de identieke dataset te kiezen.
Meer informatie
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling
Figuurreeksen Oefenpakket
Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Numeriek Redeneren Oefenpakket
In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling
Postbakoefening Oefenpakket
Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
Meer informatie
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling
Redactiesommen Oefenpakket
Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling
Rekenvaardigheid Oefenpakket
Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling
Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket
Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling
Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket
In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling
Stroomdiagrammen Oefenpakket
Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling
Syllogismen Oefenpakket
Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling
Taalgebruik Oefenpakket
Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling
Verbaal Redeneren Oefenpakket
Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling
Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket
Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling
Woordbeelden Oefenpakket
Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Woordenschat Oefenpakket
Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Beroep

De Politietest Voorbereidingspakket
Bevat de Taaltoets en Cognitieve Capaciteiten: Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht. Dé voorbereiding op de Politietest!
Meer informatie
 • 32 Testen
 • 444 Vragen
 • Eenmalige betaling
Scrum Voorbereidingspakket
Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
Meer informatie
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Developer Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Master I Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Product Owner Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
Meer informatie
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling

Tests per Werkgever

BCG Potential Test Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling
Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket
Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1188 Vragen
 • Eenmalige betaling
McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Assessmentbureau

CEB/Gartner Voorbereidingspakket
Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
HFM Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1188 Vragen
 • Eenmalige betaling
LTP Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van LTP. Oefen alle LTP testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en verbeter je scores!
Meer informatie
 • 89 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
PiCompany (GITP) Voorbereidingspakket
Oefen direct alle PiCompany (GITP) testen online, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Eenmalige betaling
Cubiks Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling
Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
Meer informatie
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling
Eelloo Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
Hudson Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling
Ixly Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt pakket met meer dan 100 testen in de stijl van Ixly. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
Meer informatie
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling
NOA MCT-H Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling
NOA MCT-M Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling
P&G Assessment Voorbereidingspakket
Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling
PiCompany Connector Ability Test
Oefentesten in de stijl van de Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online!
Meer informatie
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling
Selor Assessment voorbereidingspakket
Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1214 Vragen
 • Eenmalige betaling
SHL Voorbereidingspakket
Online SHL testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
Talent Q Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
Meer informatie
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling
Thomas International Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capaciteitentesten - (Stel zelf je pakket samen)

Abstract Redeneren Oefenpakket
Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 32 Vragen
 • Eenmalige betaling
Analogieën Oefenpakket
Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
Meer informatie
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling
Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling
Cijferreeksen Oefenpakket
In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling
Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Error Data / Checking Test Oefenpakket
Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een set antwoordmogelijkheden, en de identieke dataset te kiezen.
Meer informatie
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling
Figuurreeksen Oefenpakket
Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Numeriek Redeneren Oefenpakket
In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling
Postbakoefening Oefenpakket
Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
Meer informatie
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling
Redactiesommen Oefenpakket
Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling
Rekenvaardigheid Oefenpakket
Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling
Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket
Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling
Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket
In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling
Stroomdiagrammen Oefenpakket
Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling
Syllogismen Oefenpakket
Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling
Taalgebruik Oefenpakket
Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling
Verbaal Redeneren Oefenpakket
Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling
Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket
Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling
Woordbeelden Oefenpakket
Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Woordenschat Oefenpakket
Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Beroep

De Politietest Voorbereidingspakket
Bevat de Taaltoets en Cognitieve Capaciteiten: Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht. Dé voorbereiding op de Politietest!
Meer informatie
 • 32 Testen
 • 444 Vragen
 • Eenmalige betaling
Scrum Voorbereidingspakket
Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
Meer informatie
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Developer Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Master I Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Product Owner Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
Meer informatie
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling

Tests per Werkgever

BCG Potential Test Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling
Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket
Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1188 Vragen
 • Eenmalige betaling
McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Assessmentbureau

CEB/Gartner Voorbereidingspakket
Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
HFM Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van HFM direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1188 Vragen
 • Eenmalige betaling
LTP Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van LTP. Oefen alle LTP testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en verbeter je scores!
Meer informatie
 • 89 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
PiCompany (GITP) Voorbereidingspakket
Oefen direct alle PiCompany (GITP) testen online, zodat je zelfverzekerd aan je assessment begint en niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie
 • 51 Testen
 • 693 Vragen
 • Eenmalige betaling
Cubiks Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van Cubiks direct online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 112 Testen
 • 1878 Vragen
 • Eenmalige betaling
Differentiële Aanleg Test (DAT) Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de Differentiële Aanleg Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je de DAT haalt!
Meer informatie
 • 56 Testen
 • 808 Vragen
 • Eenmalige betaling
Eelloo Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 76 Testen
 • 1253 Vragen
 • Eenmalige betaling
Hudson Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van Hudson. Bereid je voor met deze oefentesten, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens het assessment.
Meer informatie
 • 27 Testen
 • 492 Vragen
 • Eenmalige betaling
Ixly Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt pakket met meer dan 100 testen in de stijl van Ixly. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
Meer informatie
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling
NOA MCT-H Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-H. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 17 Testen
 • 255 Vragen
 • Eenmalige betaling
NOA MCT-M Voorbereidingspakket
Trainingspakket met testen in de stijl van MCT-M. Bereid je nu online voor, zodat je weet wat je kunt verwachten tijdens de daadwerkelijke test!
Meer informatie
 • 16 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling
P&G Assessment Voorbereidingspakket
Online het P&G testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 24 Testen
 • 325 Vragen
 • Eenmalige betaling
PiCompany Connector Ability Test
Oefentesten in de stijl van de Connector Ability Test voor een optimale voorbereiding. Oefen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start direct online!
Meer informatie
 • 43 Testen
 • 613 Vragen
 • Eenmalige betaling
Selor Assessment voorbereidingspakket
Online het Selor Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1214 Vragen
 • Eenmalige betaling
SHL Voorbereidingspakket
Online SHL testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
Talent Q Voorbereidingspakket
Op maat gemaakt oefenpakket met testen in de stijl van TalentQ. Oefen alle testen 24/7 op je pc, mobiel of tablet. Start nu en haal je assessment!
Meer informatie
 • 58 Testen
 • 868 Vragen
 • Eenmalige betaling
Thomas International Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van Thomas International online. Start nu, oefen onder tijdsdruk en zorg dat je zelfverzekerd aan je assessment begint!
Meer informatie
 • 10 Testen
 • 200 Vragen
 • Eenmalige betaling

Capaciteitentesten - (Stel zelf je pakket samen)

Abstract Redeneren Oefenpakket
Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 32 Vragen
 • Eenmalige betaling
Analogieën Oefenpakket
Meet het vermogen om relaties tussen woorden te leggen. In de opgaven zijn woorden weggelaten; het is aan jou om er logische zinnen van te maken.
Meer informatie
 • 14 Testen
 • 140 Vragen
 • Eenmalige betaling
Deze test meet je woordenschat. In de opgaven dien je het woord te selecteren dat de tegenovergestelde betekenis heeft van het gegeven woord.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling
Cijferreeksen Oefenpakket
In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 450 Vragen
 • Eenmalige betaling
Per vraag worden drie verzamelingen getoond. Stel de juiste verhouding tussen de verzamelingen vast en kies het diagram dat dit correct weergeeft.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Error Data / Checking Test Oefenpakket
Meet in hoeverre je aandacht hebt voor detail en snel nauwkeurig kunt evalueren. Het is aan jou om complexe data sets met elkaar te vergelijken met een set antwoordmogelijkheden, en de identieke dataset te kiezen.
Meer informatie
 • 6 Testen
 • 90 Vragen
 • Eenmalige betaling
Figuurreeksen Oefenpakket
Bestaat uit een reeks figuren waarvan de laatste onbekend is. Kies het laatste figuur door het patroon te ontdekken waarmee de reeks veranderd.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Elke vraag bestaat uit een matrix met negen vlakken. In een van deze vlakken staat een vraagteken; kies het vlak dat hier logischerwijs hoort.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 144 Vragen
 • Eenmalige betaling
Numeriek Redeneren Oefenpakket
In deze test wordt het cijfermatig inzicht en de rekenkundige vaardigheid getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.
Meer informatie
 • 18 Testen
 • 360 Vragen
 • Eenmalige betaling
Postbakoefening Oefenpakket
Deze oefening is een simulatie van een werkomgeving. Oefen met opgaven zoals gebruikt door recruiters, verhoog je score en presteer optimaal!
Meer informatie
 • 2 Volledige Postbakoefeningen
 • PDF boekjes met opgaven en antwoorden
 • Eenmalige betaling
Redactiesommen Oefenpakket
Dit zijn sommen verwerkt in een kort verhaaltje. Het is aan jou de taak om uit de tekst deze som te filteren en zo de som op te lossen.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 125 Vragen
 • Eenmalige betaling
Rekenvaardigheid Oefenpakket
Je krijgt diverse sommen voorgelegd, waarbij één van de variabelen mist, of het antwoord. Het is aan jou om het ontbrekende getal te berekenen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 300 Vragen
 • Eenmalige betaling
Ruimtelijk Inzicht Oefenpakket
Leid de regels af uit de gegeven abstracte informatie en pas deze toe op nieuwe informatie. Deze test meet intellectueel en logisch denkvermogen.
Meer informatie
 • 8 Testen
 • 64 Vragen
 • Eenmalige betaling
Situational Judgement Test (SJT) Oefenpakket
In deze test dien je aan de hand van een gegeven scenario de meest effectieve handeling te bepalen om de betreffende situatie op te lossen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 204 Vragen
 • Eenmalige betaling
Stroomdiagrammen Oefenpakket
Meet de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen op nieuwe situaties. Pas deze regels op het diagram om zo tot een eindfiguur te komen.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling
Syllogismen Oefenpakket
Deze test meet deductieve en logische redeneervaardigheden. Op basis van gegeven uitspraken dien je de juiste conclusie vast te stellen.
Meer informatie
 • 12 Testen
 • 120 Vragen
 • Eenmalige betaling
Taalgebruik Oefenpakket
Wordt ingezet om te meten of je beschikt over het vereiste taalvaardigheidsniveau. Je dient te bepalen of gegeven zinnen juist of onjuist zijn.
Meer informatie
 • 2 Testen
 • 40 Vragen
 • Eenmalige betaling
Verbaal Redeneren Oefenpakket
Meet het begrijpen en interpreteren van geschreven informatie. Op basis van een passage dienen een aantal stellingen beoordeeld te worden.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 60 Vragen
 • Eenmalige betaling
Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket
Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling
Woordbeelden Oefenpakket
Meet het vermogen om Nederlandse woorden correct te spellen. Het is aan jou om te bepalen welk van de 5 gegeven woorden verkeerd is gespeld.
Meer informatie
 • 4 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Woordenschat Oefenpakket
Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord.
Meer informatie
 • 5 Testen
 • 75 Vragen
 • Eenmalige betaling

Tests per Beroep

De Politietest Voorbereidingspakket
Bevat de Taaltoets en Cognitieve Capaciteiten: Voortoets, Lezen, Letterpatronen, Woordrelaties, Cijferpatronen en Ruimtelijk inzicht. Dé voorbereiding op de Politietest!
Meer informatie
 • 32 Testen
 • 444 Vragen
 • Eenmalige betaling
Scrum Voorbereidingspakket
Deze examens helpen je met het voorbereiden op het Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Developer of Scrum Product Owner examen.
Meer informatie
 • 3 Testen
 • 240 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Developer Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Developer te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Master I Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze examentraining helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Master I te worden.
Meer informatie
 • 1 Testen
 • 80 Vragen
 • Eenmalige betaling
Professional Scrum Product Owner Pakket
Wil je slagen voor je Scrum examen? Onze training helpt je met de voorbereiding om gecertificeerd Professional Scrum Product Owner te worden.
Meer informatie
 • 1 Tests
 • 80 Questions
 • Eenmalige betaling

Tests per Werkgever

BCG Potential Test Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de BCG Potential Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, verbeter je prestaties en zorg dat je het BCG assessment haalt!
 • 2 Testen
 • 50 Vragen
 • Eenmalige betaling
Capgemini HFM Assessment voorbereidingspakket
Online het Capgemini HFM Assessment oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
Meer informatie
 • 73 Testen
 • 1188 Vragen
 • Eenmalige betaling
McKinsey Problem Solving Test Voorbereidingspakket
Oefen testen in de stijl van de McKinsey Problem Solving Test. Start nu, oefen onder tijdsdruk, en verbeter je prestaties!
 • 4 Testen
 • 104 Vragen
 • Eenmalige betaling