Rollenspel bij sollicitaties

Rollenspel bij sollicitaties

Tijdens een rollenspel nemen zowel de kandidaat als de acteur(s)/actrice(s) een rol aan. Deze rol is vaak gelieerd aan een specifieke situatie die tijdens het uitvoeren van de functie zou kunnen voorkomen. De assessoren kunnen er ook voor kiezen om je juist een rol aan te laten nemen niet direct gelieerd is aan de functie, om te kunnen analyseren hoe je als persoon handelt in bepaalde situaties. Je zult bijvoorbeeld een rol aan moeten nemen als leidinggevende, adviseur, of een rol waarbij je een gesprek aan moet gaan met een klant of collega.

Het rollenspel oefenen?


Het rollenspel oefenen is onderdeel van ons Assessment & Sollicitatiegesprek Voorbereidingspakket. Wil je meer weten? Bekijk de onderstaande video waarin je vast een introductie van de sollicitatietraining kan zien. Wij helpen maandelijks duizenden kandidaten om zich optimaal voor te bereiden op hun sollicitatie.

 

Verloop van een rollenspel

Tijdens een rollenspel is het belang dat je op zoek gaat naar de weerstand van jouw tegenspeler(s) en deze wegneemt om hen vervolgens te beïnvloeden. De acteurs tegenover je hebben namelijk instructies gekregen om jou weerstand te bieden tijdens het rollenspel. Wanneer je op zoek gaat naar de weerstand van jouw tegenspeler, kun je hierop inspelen. De acteurs zullen naar mate het rollenspel vordert ook hun hakken minder in het zand zetten, en je zelfs wat in de goede richting sturen. Probeer deze signalen op te pikken en hierop te anticiperen.

Je krijgt van tevoren een instructieblad en een bepaalde voorbereidingstijd. Zorg dat je alle punten geconcentreerd doorleest en ga zelfverzekerd het gesprek in. Hieronder worden een aantal mogelijke rollen doorgenomen.

Rol: Leidinggevende

De rol van leidinggevende kan de assessoren inzicht geven in jouw leidinggevende capaciteiten. In jouw leidinggevende rol moet je bijvoorbeeld werknemers overhalen tot bepaald gedrag of aan moeten sporen tot bepaalde acties. Het zou ook kunnen dat je werknemers moet aanspreken op ongewenst gedrag. Houdt er rekening mee dat de acteur(s) tegenover je in hun script flink wat conflictstof hebben om te zorgen dat zij het jou lastig kunnen maken. Je bent in het leidinggevende scenario bijvoorbeeld benoemt tot manager in de organisatie, waardoor medewerkers van streek zijn, omdat zij die functie ook ambieerden. Hierdoor reageren zij tijdens het rollenspel mogelijk in eerste instantie fel. Het is jouw taak om erachter te komen waar die bitterheid vandaan komt, en het om te keren naar een constructieve oplossing.

Het is van belang dat je tijdens dit gesprek laat zien dat je leidinggevende capaciteiten beheerst. Het gaat niet om simpel delegeren en vanuit jouw machtige positie het spel hard tegen hard spelen. Het is belangrijk dat je tot een constructief einde komt. Speel in op jouw tegenspelers, laat niet over je heen lopen en luister goed naar wat er gezegd wordt. Stel open vragen waardoor je jouw tegenspeler(s) als het ware dwingt om meer informatie prijs te geven.

Rol: Adviseur

De rol van adviseur komt ook wel eens voor tijdens een assessment. Hier wordt geanalyseerd hoe jouw beslissingscapaciteiten zijn en of je ruggengraat kunt tonen wanneer je onder druk moet presteren. Tijdens deze rol moet je bijvoorbeeld verschillende opties met zowel voor- als nadelen afwegen. Uiteindelijk moet je kiezen voor een optie en deze presenteren voor jouw tegenspeler(s). Het belangrijkste hierbij is dat er geen goed of fout is, want alle varianten hebben plus- en minpunten. Jouw tegenspeler(s) hebben voor alle varianten een aantal minpunten klaar om jouw keuze als het ware op onderuit te halen.

Wanneer je jouw presentatie hebt afgerond zullen de acteurs/actrices hun commentaar op jouw keuze aangeven. Zij zullen uiteraard ingaan op de minpunten van jouw keuze en uitleg vragen. Het is hier van belang om overtuigend en doortastend te zijn, laat zien waar je voor staat en licht dit zo goed mogelijk toe. Draaf echter niet door, zorg dat je ook open staat voor dialoog en suggesties van jouw tegenspelers.

Rol: Gesprek met collega

Deze rol heeft betrekking op een gesprek met een collega, waarbij het de bedoeling is om een vooraf bepaald doel te bereiken. Essentieel is hier om wel collegiaal te blijven en gezamenlijk tot een constructieve oplossing te komen. Er kunnen je hier bijvoorbeeld situaties worden voorgelegd waarbij je een collega moet aanspreken op ongewenst gedrag of dat je deze persoon moet motiveren meer in het teambelang te werken. Een andere variant kan zijn dat je iets van jouw collega gedaan wilt krijgen.

Bij een gesprek met een collega is het van belang om collegiaal te zijn en op een vriendelijke manier met elkaar om te gaan. Wanneer je te direct bent of de confrontatie te hard aangaat kan dit averechts werken. Jouw doel is om de achterliggende behoefte van jouw collega te ontdekken en op een creatieve manier oplossingen aan te dragen. Ook is het belangrijk om de achterliggende gedachte, het werken in teamverband, niet uit het oog te verliezen in dit gesprek.

Rol: Gesprek met klant

Bij commerciële functies met veel contact met klanten zou je een rollenspel, waarbij je een gesprek voert met een klant, kunnen verwachten. Veelvoorkomende simulaties zijn: het omgaan met een ontevreden klant, of een klant die vindt dat hij slecht is behandeld door een collega van u. Ook wordt weleens een situatie voorgelegd waarbij je te maken krijgt met een klant die ten onrechte ontevreden is over de geleverde service of diensten.

Bij een gesprek met een klant is het nog belangrijker dan anders om vriendelijk te blijven en begrip te tonen voor de situatie. Je kunt namens de organisatie excuses aanbieden, maar wat essentieel is dat je geen voorbarige uitspraken doet over wie er eventueel schuldig is. Voordat je gaat werken aan een oplossing moet je de klant het idee geven dat je hebt begrepen wat het probleem is. Het is belangrijk om je niet onder de voet te laten lopen door een boze klant en beloftes te doen die je niet kunt nakomen. Je dient het doel van het rollenspel voor ogen te houden en zo mogelijk een win-win situatie te creëren. Creativiteit, kalmte en vriendelijkheid worden tijdens dit soort gesprekken op prijs gesteld.

Tips bij een rollenspel

  • Probeer bij een rollenspel de weerstand van jouw tegenspeler(s) weg te nemen en hierop in te spelen.
  • Dominant vriendelijk gedrag wordt vaak beantwoord met onderschikkend vriendelijk gedrag. Dit betekent dat wanneer je iemand op vriendelijke wijze instrueert, dit een positievere uitwerking heeft dan wanneer je mensen commandeert.
  • Let op non-verbale communicatie: kijk mensen aan, knik aanmoedigend en maak gebruik van ondersteunende handgebaren.

Rollenspel als praktijksimulatie

Het rollenspel is een praktijksimulatie. Behalve het rollenspel zijn er nog meer praktijksimulaties zoals de fact finding oefening, de postbakoefening en het interview. Het rollenspel word het vaakst ingezet om te meten hoe jij in de praktijk handelt. Het is erg belangrijk om het rollenspel goed te doen. Het rollenspel voorbereiden is erg belangrijk om goede resultaten te kunnen behalen. Ook de andere praktijksimulaties hebben een goede voorbereiding nodig.

Rollenspel voorbereiden

Het rollenspel voorbereiden zal ervoor zorgen dat het tijdens het assessment aanzienlijk beter gaat dan wanneer je jezelf niet voorbereid. Maar hoe kun je het rollenspel nou het beste voorbereiden? Veel kandidaten die uitgenodigd zijn voor het assessment hebben geen idee hoe ze dit moeten aanpakken en waar ze moeten beginnen. Het werkt het beste om een gesprek te voeren en ervoor te zorgen dat jij en je gesprekspartner niet op één lijn zitten. Praat dus over een onderwerp waarover jullie het oneens zijn met elkaar. Als het gesprek afgelopen is kijk je naar de volgende punten:

  • Wat voor sfeer was er tijdens het gesprek?
  • Wat heb je gedaan, welke invloed had je op het gesprek? En wat deed je gesprekspartner?
  • De twee voorafgaande vragen maar dan voor het resultaat dat je hebt behaald.
  • Je gesprekspartner kan op verschillende manieren reageren. Hij of zij kan heel vriendelijk zijn of juist veel weerstand bieden. Je kunt er vanuit gaan dat je tijdens het assessment een tegenspeler krijgt die je weerstand zal bieden. Tijdens het oefenen kun je na het gesprek jezelf afvragen of jij iets hebt gedaan wat het gedrag van je tegenspeler veroorzaakte.

Rollenspel valkuilen

Het rollenspel kent twee grote valkuilen. Bij het rollenspel voorbereiden hoort natuurlijk ook de voorbereiding op de valkuilen die je tegen kunt komen. De twee valkuilen van het rollenspel zijn:

De schuld in de schoenen van je tegenspeler schuiven!Rollenspel voorbereiden
Veel kandidaten maken de fout door de schuld bij de tegenspeler te leggen. Dit is nooit slim om te doen. Denk nog een keer terug aan de situatie en bedenk jouw aandeel hierin. Neem de verantwoordelijkheid voor wat jij hebt gedaan, dit is namelijk een goede kwaliteit. De assessmentpsycholoog ziet liever dat jij je fout toe kan geven dan wanneer je probeert om deze op een ander af te schuiven.

Vergeet je relatie met je tegenspeler niet!

Voor het rollenspel krijg je een opdracht met een doel en wat tijd om dit voor te bereiden. Veel kandidaten maken de fout om alles op alles te zetten om het doel te bereiken en de relatie met hun tegenspeler te vergeten. Het doel van het rollenspel is niet belangrijker dan de relatie met je tegenspeler. Opvallend is dat de mensen die resultaatgericht zijn hier een stuk meer last van hebben. Probeer tijdens het rollenspel je tegenspeler de ruimte te geven, eis niet alle ruimte op. Je tegenspeler moet bezwaren uit kunnen spreken . Als je jezelf alleen maar richt op het bereiken van je doel zul je dit sneller vergeten te doen. Overigens zal je tegenspeler ook minder lang weerstand blijven bieden als jij hem of haar genoeg ruimte geeft.

Hoe kan Assessment-Training.com je helpen met je sollicitatiegesprek en assessment een succes te maken?

Het doel van Assessment-Training.com is om je te helpen om je sollicitatie succesvol te maken, door oefentesten te bieden die de testen van werkgevers en recruiters nabootsen. Ons oefenplatform gebruikt toonaangevende technologie, die je feedback biedt over je scores, in de vorm van testgeschiedenis, progressie en prestatie in vergelijking met anderen.

Heb jij binnenkort een sollicitatiegesprek? Of moet je binnenkort een assessment maken? Met ons volledige pakket kan je met vertrouwen je sollicitatie of assessment tegemoet gaan. Het Volledige Assessment en Sollicitatie Voorbereidingspakket is gemaakt om je voor te bereiden op elk aspect van een sollicitatie en assessment. Je krijgt bij dit pakket toegang tot:

1) Het Alle Capaciteitentesten Pakket met 22 test categorieën (196 testen & 2.895 vragen).
2) Sollicitatietraining met online videotraining en een werkboek.
3) Het eBook 'De AssessmentWijzer'.

Online Assessment Testen

Hieronder vind je meer informatie per test categorie en kun je tevens gratis testen oefenen.

Verbale testen:

Numerieke testen:

Abstracte testen:

Simulatie testen:

Koop nu
X
backToTopBtn