Ixly Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

118 testen 2138 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Ixly Assessment

star-review star-review star-review star-review star-review

|

118 testen 2138 vragen

Koop nu

Oefenen voor het Ixly-assessment


Ixly is een uitgever van online psychologische testen en vragenlijsten. Ixly ontwikkelt zelf psychometrische testen en geeft testen van andere testontwikkelaars uit. De assessments van Ixly worden afgenomen aan de hand van de Test-Toolkit. Grote organisaties die gebruik maken van Ixly-testen zijn onder andere YoungCapital, VUmc, NS en UWV.

Een van de pakketten van Ixly is de Adaptieve Capaciteiten-Test (ACT). Deze test meet je algemene intelligentie aan de hand van vier verschillende testen, namelijk Numeriek, Abstract en Verbaal en Begrijpend Lezen.

De testen van Ixly kunnen lastig zijn om te maken. Onderga jij binnenkort een assessment van Ixly? Bereid je dan goed voor met ons op maat gemaakte voorbereidingspakket geschikt voor het Ixly-assessment. 

Het voorbereidingspakket voor het Ixly-assessment bevat de volgende oefentesten:

 • Voorbereiding op Ixly ACT Begrijpend lezen
 • Voorbereiding op Ixly ACT Numeriek
 • Voorbereiding op Ixly ACT Abstract
 • Voorbereiding op Ixly ACT Verbaal
 • Voorbereiding op Ixly Blokken tellen
 • Voorbereiding op Ixly Categorieën
 • Voorbereiding op Ixly Cijferreeksen
 • Voorbereiding op Ixly Figuren L
 • Voorbereiding op Ixly Figurenreeksen
 • Voorbereiding op Ixly Inbox Profitness
 • Voorbereiding op Ixly Logisch redeneren
 • Voorbereiding op Ixly Mozaïeken
 • Voorbereiding op Ixly Non verbale analogieën
 • Voorbereiding op Ixly Programma hbo/wo-selectie
 • Voorbereiding op Ixly Redactiesommen
 • Voorbereiding op Ixly Rekenvaardigheid
 • Voorbereiding op Ixly Stroomdiagrammen
 • Voorbereiding op Ixly Tabellen en Grafieken
 • Voorbereiding op Ixly Verbale analogieën
 • Voorbereiding op Ixly Woorden
 • Voorbereiding op Ixly Zinnen

Onze oefentesten voor Ixly bevatten een uitgebreide uitleg van de antwoorden en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord komt. Daarnaast kun je aan de hand van ons unieke Persoonlijk Progressiesysteem eenvoudig jouw score voor het oefenassessment in de gaten houden. Je krijgt gelijk inzicht in jouw resultaten en statistieken, waardoor je ontdekt wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij. Zo kun je zien hoe je steeds beter wordt.

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan Ixly. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen

Ixly ACT Begrijpend Lezen oefenen

De Ixly ACT Begrijpend Lezen test bestaat uit een aantal teksten met daarover een aantal vragen. Met deze test wordt het vermogen getoetst om teksten te lezen en begrijpen.

ixly-begrijpend-lezen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly ACT Begrijpend Lezen test.

Het juiste antwoord is C, Noorwegen.

Het antwoord is te vinden in de zin: "Het is de oorspronkelijke huiskat die voorkomt in Noorwegen". Deze zin maakt duidelijk dat deze kat oorspronkelijk uit Noorwegen komt.

Ixly ACT Numeriek oefenen

De ACT Numeriek test toetst je vermogen om een logisch verband in een reeks cijfers te ontdekken. De bedoeling is om de logische opvolger in een reeks cijfers te kiezen uit een set van 5 mogelijke antwoorden. De Ixly ACT Numeriek toetst je analytische capaciteit en je vermogen om berekeningen te maken en daaruit conclusies te trekken.

ixly-act-numeriek-test-voorbeeld-vraag

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 35. Er wordt eerst 3 opgeteld, en vervolgens wordt het getal wat opgeteld wordt steeds opgehoogd met 2. Zie voor uitleg het onderstaande plaatje.

ixly-act-numeriek-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Ixly ACT Abstract oefenen

In de ACT Abstract test wordt een reeks figuren weergegeven in een matrix. In deze reeks figuren is een patroon te ontdekken. De bedoeling is om de missende figuur te selecteren uit de 4 gegeven antwoordmogelijkheden. De Ixly ACT Abstract meet je vermogen om te analyseren en problemen op te lossen.

ixly-act-abstract-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Abstract test. 

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is A. Per kolom ontbreekt in ieder figuur een van de drie strepen. Antwoord A is juist omdat hier de streep ontbreekt die in de andere twee figuren, in dezelfde kolom, wel aanwezig is.

Ixly ACT Verbaal oefenen

In de ACT Verbaal test is het de bedoeling dat je relaties tussen woorden vindt. Dit gebeurt aan de hand van analogieën: twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en het is aan jou om de juiste woorden te kiezen. Met de de ACT Verbaal test wordt je verbaal analytische capaciteit getest.

ixly-act-verbaal-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeldvraag Ixly ACT Verbaal test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Geldsom : Interest". Het verband in deze analogie is dat de woorden synoniemen zijn. Geldsom is een synoniem van kapitaal, en rente is een synoniem van interest.

Ixly Blokken Tellen oefenen

In de Ixly Blokken Tellen test krijg je een figuur te zien die is opgebouwd uit een aantal blokken. De bedoeling is dat je telt uit hoeveel blokken de figuur is opgebouwd. De Ixly Blokken Tellen test meet je ruimtelijk inzicht.

ixly-blokkentellen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Blokken Tellen test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 33 blokken. Een handige strategie om de blokken te tellen is om de figuur op te delen in lagen, en elke laag apart te tellen. Hierdoor houd je het overzicht en zal je sneller tot het goede antwoord komen. Laag 1 heeft 15 blokken, laag 2 heeft 10 blokken, laag 3 heeft 5 blokken, laag 4 heeft 2 blokken en laag 5 heeft 1 blok.

Al deze lagen samen hebben dus: 15 + 10 + 5 + 2 + 1 = 33 blokken.

Ixly Categorieën oefenen

In de Ixly Categorieën test krijg je telkens 3 afbeeldingen te zien die één categorie vormen. De bedoeling is om uit vijf antwoordmogelijkheden 2 afbeeldingen te kiezen die tot dezelfde categorie behoren. De Ixly Categorieën test meet je analytisch inzicht  en je vermogen om logisch te redeneren.

ixly-categorien-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Categorieën test.

De juiste antwoorden op de bovenstaande voorbeeldvragen zijn B en C, want de plaatjes in de reeks zijn allemaal handschoenen.

Ixly Cijferreeksen oefenen

In de Ixly Cijferreeksen test krijg je een reeks cijfers te zien waar je een bepaald patroon in moet ontdekken. Het is aan jou om het volgende logische cijfer aan te wijzen uit 5 verschillende antwoordmogelijkheden. De Ixly Cijferreeksen test meet je numeriek analytisch inzicht.

ixly-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Cijferreeksen test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 1440. Het getal wordt steeds vermenigvuldigd met een getal waar steeds 1 bij opgeteld wordt. Zie onderstaande afbeelding voor verdere uitleg.

Ixly-Cijferreeksen-Test-Voorbeeld-Vraag-Antwoord

Ixly Figuren L oefenen

In de Ixly Figuren L test krijg je een groot figuur te zien dat is onderverdeeld in een aantal kleinere figuren. Van deze figuren mist er steeds één. De ontbrekende figuur dien je te selecteren uit de antwoordmogelijkheden. Het juiste antwoord is de figuur die de grote figuur tot een logisch geheel maakt. De Ixly Figuren L test meet je vermogen om abstract te redeneren en analytisch te denken.

ixly-figuren-l-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Figuren L test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Met dit antwoord is de figuur een logisch geheel, namelijk een cirkel.

Ixly Figurenreeksen oefenen

De opgaven in de Ixly Figurenreeksen test bestaan uit figuratieve reeksen, waarbij de bedoeling dat je het patroon herkent en deze op een logische wijze toepast om de oplossing te vinden. De Ixly Figurenreeksen test meet je abstract en analytisch redeneringsvermogen.

ixly-figurenreeks-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Figurenreeksen test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Je kunt de volgende 3 patronen onderscheiden:

 • Patroon 1: De half-gekleurde cirkel beweegt één stap met de klok mee.
 • Patroon 2: De gekleurde helft van de cirkel draait steeds 90 graden.
 • Patroon 3: De figuren aan de linkerkant van de half gekleurde cirkel in dezelfde rij zijn vierkanten.

Ixly Inbox Profitness oefenen

De Ixly Inbox Profitness test is een simulatie van een werkomgeving waarbij je de rol vervult van een Business Unit Manager. Deze test meet hoe efficiënt je omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie. De informatie die je te zien krijgt is gepresenteerd in de vorm van brieven, e-mails of andere documenten. Deze oefeningen worden ook wel postbakoefeningen genoemd.

De oefening is een simulatie van een bedrijfsgerelateerd scenario waarin de sollicitanten een bepaalde rol krijgen. Het is belangrijk om te weten dat alle postbakoefeningen op hetzelfde principe zijn gebaseerd, hoewel er twee varianten bestaan: online en offline. De online variant neem je af op een computer, dus je dient de antwoorden op een scherm in te vullen. De offline postbakoefening is gebaseerd op een reeks materialen op papier.

Assessment-Training.com biedt een uitgebreid postbakoefeningenpakket aan. Klik op de link voor meer informatie over dit pakket.

Ixly Logisch Redeneren oefenen

In de Ixly Logisch Redeneren test is het de bedoeling dat je een syllogisme oplost. Een syllogisme is een set van die zinnen, waarin de eerste twee zinnen de premissen zijn. Premissen zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden. De laatste zin is een conclusie die je door deductief redeneren kunt trekken uit de premissen. 

Je krijgt de keuze uit een aantal conclusies en je moet hieruit de enige juiste conclusie kiezen. De truc is om bij het redeneren de beide premissen mee te nemen. De Ixly Logisch Redeneren test toetst je vermogen om strikt logische redeneringen te volgen en te toetsen op juistheid, zonder je af te laten leiden door de betekenis.

ixly-logisch-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Logisch Redeneren test.

Op basis van deze stellingen in de bovenstaande voorbeeldvraag is de enige juiste conclusie: ‘Geen van bovenstaande conclusies is juist.’ De overige drie antwoorden geven de relatie onderling niet juist weer, waardoor er geen conclusie is te trekken. Dit wordt gevisualiseerd in de afbeelding hieronder.

Ixly Mozaïeken oefenen

De oefeningen in de Ixly Mozaïeken test bestaan uit mozaïeken die je moet nabouwen met een aantal verschillende puzzelstukken. De bedoeling is om de juiste volgorde van puzzelstukken te kiezen uit de gegeven antwoorden. Deze test meet je ruimtelijk inzicht.

ixly-mozaieken-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Mozaïeken test.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B: "A C E G I J K M N". Deze stukjes samen vormen het gegeven voorbeeldfiguur.

Ixly Non Verbale Analogieën oefenen

In de Ixly Non Verbale Analogieën test krijg je een geometrisch figuur te zien die een verandering ondergaat. Vervolgens krijg je een tweede figuur te zien die dezelfde verandering ondergaat. Het is aan jou de taak om de juiste figuur te selecteren op basis van de geconstateerde verandering. Deze test meet je abstract redeneringsvermogen en je vermogen om patronen te ontdekken.

ixly-non-verbale-analogieen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Non Verbale Analogieën test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Het middelste zwarte rondje verandert in een ster.

Ixly Programma hbo/wo-selectietest oefenen

De hbo/wo-selectietest wordt gebruikt om te toetsen of je het werk- en denkniveau hebt voor hbo- of wo-functies. Dit wordt gedaan aan de hand van een combinatie van Figurenreeksen, Verbale Analogieën en Cijferreeksen.

ixly-programma-hbo-wo-selectie-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeldvraag Ixly hbo/wo-selectietest.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Piramide : Australië". Egypte staat bekend om de piramides die er staan en Australië om de kangoeroes die er leven.

Ixly Redactiesommen oefenen

De Ixly Redactiesommen test bestaat uit een aantal numerieke sommen die verbaal worden aangeboden. Deze test meet je vermogen om praktische rekenproblemen op te lossen.

/ixly-programma-hbo-wo-selectie-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Redactiesommen test.

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C: 5.000 liter. Om de totale inhoud van de vijver te berekenen, gebruik je de formule lengte x breedte x hoogte: 5 x 2 x 0,5 = 5 kubieke meter. Eén kubieke meter is 1.000 liter, dus 5 x 1.000 = 5.000 liter.

 

Ixly Rekenvaardigheid oefenen

De Ixly Rekenvaardigheid test bestaat uit rekensommen waarbij je gevraagd wordt delen van een vergelijking in te vullen. Ixly Rekenvaardigheid meet je vermogen om snel en effectief wiskundige berekeningen uit te voeren.

ixly-rekenvaardigheid-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Rekenvaardigheid Test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 29/2. De berekening hiervoor is, 25/2 + 2 = 29/2.

Ixly Stroomdiagrammen oefenen

In een test met stroomdiagrammen, ook wel stroomschema’s genoemd, is het de bedoeling dat je bestaande regels toepast op nieuwe problemen. Deze capaciteitentest wordt vaak ingezet bij selectieprocedures voor functies waarbij het belangrijk is om ontwerpen van complexe, procesmatige systemen te begrijpen. Denk aan functies in softwareontwikkeling of de logistieke branche. 

De opgaven in de Ixly Stroomdiagrammen test bestaan uit diagrammen die voorschrijven hoe de eigenschappen van een startfiguur stapsgewijs veranderen. Het eindfiguur is leeg gelaten, aan jou de taak om de juiste figuur te kiezen op basis van het stroomdiagram.

stroomdiagrammen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Ixly Stroomdiagrammen test. 

Het juiste antwoord is H. Je kunt tot dit antwoord komen op basis van de volgende tips en stappen:

 • Stip in het bovenste gedeelte = de cirkel beweegt van boven naar beneden of vice versa.
 • Stip in het middengedeelte = het figuur verandert van zwart naar wit en de cirkel van wit naar zwart of vice versa.
 • Stip in het onderste gedeelte = de cirkel beweegt van links naar rechts of vice versa.
 • Bij de cirkel kijk je of de eigenschap die hier wordt aangegeven overeenkomt met je huidige figuur is dit het geval ga door naar de plus kant, is dit niet het geval ga door naar de min-kant.

Stap 1: Volg de veranderingen op tot de eerste cirkel. Controleer bij de cirkel of de eigenschap die wordt aangegeven overeenkomt met je huidige figuur. Als dit het geval is ga je door naar de plus kant, is dit niet het geval ga dan door naar de min kant.

Stap 2: Blijf dit herhalen tot je uitkomt bij het laatste figuur en pas deze laatste wijzigingen toe. Dit is het antwoord dat we zochten.

De afbeelding geeft de route aan die gemaakt moest worden om tot het juiste antwoord te komen.

Stroomdiagrammen-uitleg-voorbeeld-vraag

Ixly Tabellen en Grafieken oefenen

In de Ixly Tabellen en Grafieken test krijg je data te zien waarover je een aantal vragen krijgt. Dit kunnen rekenkundige vragen of inhoudelijke vragen zijn. Deze test meet je cijfermatig inzicht op een concreet niveau. Het is bij deze test belangrijk dat je de gegeven data kunt lezen en interpreteren.

ixly-tabellen-en-grafieken-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Tabellen en Grafieken test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is 1.840.359. Dit is als volgt te berekenen:

Stap 1: Bereken het totale aantal Chileense internetgebruikers in 2009:

0,2528 x 16.930.000 = 4.279.904

Stap 2: Bereken het aantal internetgebruikers van 18-64 en de overige leeftijden in 2009:

18-64: (0,3672 + 0,2319 + 0,1159) x 4.279.904 = 3.060.131

< 18 en 65+: (0,2222 + 0,0628) x 4.279.904 = 1.219.772

Stap 3: Bereken het verschil tussen de groepen:     

3.060.131 – 1.219.772 = 1.840.359

Ixly Verbale Analogieën oefenen

In de Ixly Verbale Analogieën test is het de bedoeling dat je relaties tussen de gegeven woorden vindt. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan jou is het de taak om de juiste woorden te kiezen. De Ixly Verbale Analogieën test meet je verbaal-analytische capaciteit.

ixly-verbale-analogieen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeldvraag Ixly Verbale Analogieën test.

Het antwoord op de bovenstaande vraag is ‘Kledingstuk : Krot’. Het tweede woord is een minderwaardige vorm van het eerste. Zo is een vod een minderwaardig kledingstuk en een krot een minderwaardig huis.

Ixly Woorden oefenen

In de Ixly Woorden test krijg je woorden te zien waarvan je moet beoordelen of deze goed of fout zijn gespeld. Ixly Woorden toetst je beheersing van de Nederlandse taal. Deze test wordt vaak ingezet bij selectieprocedures voor functies waar het belangrijk is dat de werknemer goed kan spellen.

ixly-woorden-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Woorden test.

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is ‘Nee’, de juiste spelling is namelijk: Cappuccino.

Ixly Zinnen oefenen

In de Ixly Zinnen test krijg je een zin te zien die in meerdere delen is opgedeeld. In een van de delen staat een fout, aan jou de taak om aan te geven in welk deel van de zin een fout staat. Ixly Zinnen toetst je Nederlandse taalbeheersing.

ixly-zinnen-analogieen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag Ixly Zinnen test.

In bovenstaande voorbeeldvraag is het tweede deel van de zin fout. De juiste wijze is ‘kan te allen tijde’.

Waarom oefenen bij assessment-training?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door te oefenen voor het Ixly-assessment je prestatie zal verbeteren. De oefentesten zorgen ervoor dat je bekend raakt met de opgaven in de Ixly Test-Toolkit, zodat je een zo hoog mogelijke score behaalt voor de daadwerkelijke assessments. Je kunt al onze oefentesten onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessmentsimulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden voor de Ixly Test-Toolkit. Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met de oefentesten die je bij het assessment kunt verwachten. Wij leren je de patronen herkennen, waardoor je zult zien dat je beter en sneller vraagstellingen kunt oplossen. 

Behalve voor Ixly kun je bij ons ook voor andere testaanbieders assessments oefenen. Alle oefentesten op onze website bevatten een uitgebreide uitleg van de antwoorden en een omschrijving van hoe je tot het juiste antwoord komt. Ook hebben wij een uniek persoonlijk progressiesysteem. Hiermee ontdek krijg je gemakkelijk inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat je kunt zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren. Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie- en assessmenttrainingen.

Wie is Assessment-Training?

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie- en assessmentvoorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten zo goed mogelijk voorbereid zijn voor hun assessment. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Bekijk ook eens ons overige testaanbod, zoals ons Volledige Sollicitatietraining-pakket. Je krijgt hiermee toegang tot al onze oefentesten, maar ook meer dan 2 uur online videotraining. Hierin wordt aan de hand van video’s en een werkboek het gehele sollicitatieproces behandeld. Je krijgt training in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie kunt tegenkomen. Van het schrijven van je cv, tot het omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek dat je er gratis bij krijgt. 

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

In ons meest uitgebreide pakket zitten naast de Ixly voorbereiding, interview videos en een ebook om er voor te zorgen dat je op alle vlakken klaar bent voor je assessment.

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

Voorbereidingspakket voor Ixly

Oefen meer dan 100 testen ter voorbereiding op het Ixly assessment. Een goede voorbereiding zorgt voor meer zelfvertrouwen en betere prestaties!
 • 118 Testen
 • 2138 Vragen
 • Eenmalige betaling
 • 30 dagen toegang

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn