Watson Glaser Critical Thinking Test

star-review star-review star-review star-review star-review

|

15 testen 187 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Watson Glaser Critical Thinking Test

star-review star-review star-review star-review star-review

|

15 testen 187 vragen

Koop nu

Wat is een Watson Glaser Critical Thinking Test?

Watson Glaser Critical Thinking Testen, ook wel kritisch redeneren testen genoemd, zijn een veelgebruikt type capaciteitentest bij sollicitaties. Watson Glaser Critical Thinking Tests worden vaak gebruikt om kandidaten te selecteren op verschillende niveaus. De test meet:

 • Kritische denkvaardigheid.

 • Algemeen begrip van het belang van bewijs bij het trekken van conclusies.

 • Het vermogen om conclusies, abstracte begrippen en generalisaties van elkaar te onderscheiden door logica te gebruiken.

 • Het vermogen om bovenstaande vaardigheden te combineren bij het nemen van deze beslissingen.

De Watson Glaser Test bestaat uit een set van vijf tests. Elke test is ontworpen om een specifiek aspect van kritisch denken te meten:

 1. Gevolgtrekkingen
 2. Herkenning van aannames
 3. Deductie
 4. Interpretatie
 5. Evaluatie van argumenten

Kritisch denken speelt een belangrijke rol in beroepen waarbij analytisch moet worden gedacht om essentiële werkfuncties uit te voeren. Het wordt gebruikt in verschillende werkvelden, zoals in de zakenwereld, de overheid en het onderwijs. Watson Glaser Critical Thinking Testen voorspellen onder andere beoordelingsvermogen, probleemoplossend vermogen, creativiteit en openheid voor ervaringen. Oefen met onze Watson Glaser Critical Thinking Test alle 5 verschillende testen en 187 vragen om je zo goed mogelijk voor te bereiden.

De Watson Glaser Critical Thinking testen van Assessment-Training.com helpen je voor te bereiden op jouw assessment. Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem. Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten.

Hierdoor maak je meer kans om van jouw sollicitatie een succes te maken.

Watson Critical Thinking Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Watson Glaser Critical Thinking Test vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In een Watson Glaser Critical Thinking Test moet je de gegeven informatie interpreteren, en op basis daarvan een probleem oplossen. In de bovenstaande voorbeeldvraag moet je bepalen of een statement waar is of niet op basis van informatie uit de tekst.

Het antwoord bij deze vraag is “Waarschijnlijk waar”.

In de tekst wordt gesteld: "Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal is het aantal vacatures voor hoger opgeleiden gestegen. Dat blijkt uit een analyse van recruitmentbureau Yacht. In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg de stijging 15 procent".


Dit suggereert dat er een stijgende lijn zit in de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, alhoewel er in het stuk niets wordt vermeld over verwachtingen van werkgelegenheid voor de komende jaren.

We kunnen hier echter niet zeker van zijn. Wel kunnen we uit het gestelde stuk opmaken dat het waarschijnlijk eerder waar is, dan dat het onwaar is.

Dit product wordt vaak gekocht in combinatie met het Situational Judgement Test Pakket en het Postbakoefeningen Pakket.

Wat biedt het Watson Glaser Critical Thinking Test voorbereidingspakket jou?

Kritisch denken is een vaardigheid die niet vanzelfsprekend is. Door te oefenen met ons Watson Glaser Critical Thinking Test voorbereidingspakket zal je merken dat je score na de eerste oefentest al zal verbeteren. Dit heeft te maken met het feit dat je bekend raakt met het test format, onder tijdsdruk de toets afneemt en leert wat de meest gepaste reacties zijn op bepaalde situaties.

Kortom, op het platform van Assessment-Training ervaar je een echte assessment simulatie! Tevens krijg je aan het eind van elke test uitleg over je hoe de vraag op kunt lossen, waardoor je in volgende testen eerder doorhebt hoe de opgave in elkaar zit.

Tijdens een Assessment word je meestal gevraagd om verschillende testen te maken. Met het alle testen pakket krijg je voor de prijs van iets meer dan 2 testcategorieën 30 dagen lang toegang tot al onze 21 testcategorieën, zo bespaar je meer dan €237-,. Bekijk hier het alle capaciteitentesten pakket.

Bespaar nog eens 80% met ons volledige sollicitatietraining pakket, en krijg 45 dagen toegang tot alle psychometrische testen en een complete sollicitatietraining. In deze training wordt het hele sollicitatieproces behandeld, van een goede sollicitatiebrief schrijven tot aan lastige rollenspellen, aan de hand van video’s, een werkboek, en een uitgebreid E-book.

Waarom oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Hoe los ik een Watson Glaser Critical Thinking Test op?

De Watson Glaser Test bestaat uit een set van vijf tests. Elke test is ontworpen om een specifiek aspect van kritisch denken te meten:

 • Gevolgtrekkingen
 • Herkenning van aannames
 • Deductie
 • Interpretatie
 • Evaluatie van argumenten

Elk van deze vaardigheden wordt apart getest. Deze worden hieronder in meer detail besproken:

 • Gevolgtrekkingen

Een gevolgtrekking is een conclusie die een persoon kan trekken op basis van bepaalde geobserveerde of veronderstelde feiten. In andere woorden, een gevolgtrekking is een conclusie gebaseerd op bewijs en redenaties.

Een voorbeeld: als iemand de sleutel in het contact van een auto omdraait en de auto start niet, kan een gevolgtrekking zijn dat de benzinetank leeg is.

Deze gevolgtrekking kan wel of niet correct zijn. Het is ook mogelijk dat de accu leeg is of de ontstekingsbuis kapot. Het probleem met gevolgtrekkingen is dat mensen vaak een conclusie trekken die is gebaseerd op onvoldoende gegevens, waardoor de conclusie mogelijk niet correct is.

In deze test begint elke oefening met een stelling van feiten die je als waar moet beschouwen. Na elke stelling vind je enkele mogelijke antwoorden in de vorm van conclusies die een persoon zou kunnen trekken naar aanleiding van de gegeven feiten.

Je moet de conclusie trekken waarvan je denkt dat die het meest accuraat is. Deze opties zijn:

Waar: Als je gelooft dat de gevolgtrekking zeker waar is en het logisch volgt, zonder enige twijfel, op de stelling die is gegeven.

Waarschijnlijk waar: Als je gelooft dat, gebaseerd op de gegeven feiten, de gevolgtrekking waarschijnlijk waar is; het is waarschijnlijker dat de gevolgtrekking waar is dan dat deze niet waar is, maar hij is niet zonder meer waar.

Onvoldoende gegevens om te zeggen of het waar is: Als je besluit dat er niet genoeg gegevens zijn om een beslissing te nemen, puur gebaseerd op de gegeven feiten (of gebrek daaraan).

Waarschijnlijk niet waar: Als je gelooft dat, gebaseerd op de gegeven feiten, de gevolgtrekking waarschijnlijk niet waar is; het is waarschijnlijker dat de volgtrekking niet waar is dan dat deze waar is, maar hij is niet zonder meer niet waar.

Niet waar: Als je gelooft dat de gevolgtrekking zeker niet waar is omdat deze incorrect is omdat de gegeven feiten verkeerd worden geïnterpreteerd of omdat de gevolgtrekking de gegeven feiten tegenspreekt.

 • Herkenning van aannames

Een aanname is iets dat wordt verondersteld of voor waar wordt aangezien. Als iemand tegen je zegt, ‘Ik zie je vanmiddag’, ga je ervan uit dat die persoon die middag bij je langskomt en dat ze niet op het laatste moment andere plannen maken waardoor ze jou die middag toch niet zien.

In dit deel van de Watson Glaser Critical Thinking Test krijg je een aantal stellingen te zien. Elke stelling wordt gevolgd door een reeks mogelijke aannames. Jij moet voor elke aanname beslissen of deze logisch en gerechtvaardigd is, gebaseerd op het bewijs in de stelling.

Als je denkt dat de aanname in de stelling verondersteld kan worden, en dus logisch gerechtvaardigd is, selecteer je ‘aanname gemaakt’. Als je denkt dat de aanname niet noodzakelijk verondersteld kan worden, selecteer je ‘aanname niet gemaakt’. Vergeet echter niet dat elke aanname apart moet worden beoordeeld. 

 • Deducties

Elke oefening in de deductietest bestaat uit verschillende stellingen (premissen), gevolgd door verschillende gesuggereerde conclusies. In deze test moet je aannemen dat de stelling waar is.

Na het lezen van elke conclusie onder de gegeven stelling moet jij beslissen of je denkt dat de conclusie voortvloeit uit de gegeven stelling of niet. Als je denkt dat dit het geval is, kies je ‘conclusie volgt’.

Als je denkt dat de conclusie niet noodzakelijk voortvloeit uit de gegeven stelling, kies je ‘conclusie volgt niet’ als je antwoord, zelfs als je gelooft dat de conclusie waar zou kunnen zijn, gebaseerd op je eigen algemene kennis.

Belangrijk om te onthouden is dat je je antwoord moet selecteren op basis van de informatie gegeven in de oefening en niet op basis van je eigen algemene kennis. 

 • Informatie interpreteren

Dit deel van de test bestaat uit een korte paragraaf, gevolgd door verschillende gesuggereerde conclusies. De gegeven informatie moet voor waar worden aangenomen.

Het probleem is te beoordelen of elk van de gegeven conclusies logisch volgt, zonder enige twijfel, uit de gegeven informatie. Je moet de informatie dus interpreteren op basis van de feiten die worden genoemd in de paragraaf, niet op basis van je eigen algemene kennis.

Als je denkt dat een bepaalde conclusie volgt uit de informatie, zonder twijfel, selecteer je ‘conclusie volgt’. Als je denkt dat de conclusie niet zonder twijfel volgt uit de informatie, selecteer je ‘conclusie volgt niet’.

 • Argumenten analyseren

Argumenten zijn beweringen die zijn bedoeld om iemand te overtuigen om iets te geloven of zich op een bepaalde manier te gedragen. Bij het nemen van beslissingen is het handig als je onderscheid kunt maken tussen sterke en zwakke argumenten.

Het analyseren van argumenten is het vermogen om zulke beweringen op objectieve wijze te analyseren. Een sterk argument is rationeel en relevant voor het gegeven scenario, terwijl dit bij een zwak argument niet het geval is.

Dit deel van de tekst bevat reeksen van op argumenten gebaseerde vragen. De gegeven informatie moet als waar worden aangenomen, ongeacht de sterkte of zwakte hiervan.

Als je denkt dat een argument sterk is, kies je ‘sterk argument’ en als je denkt dat een argument zwak is, kies je ‘zwak argument’.

Tips en Tricks om een Watson Glaser Critical Thinking test op te lossen

Deze effectieve tips en tricks zijn goed om te onthouden voor je de echte Watson Glaser Critical Thinking Tests maakt:

 • Lees de vraag en de instructies goed. Dit lijkt misschien logisch, maar kandidaten missen vaak belangrijke informatie. Tests met meerkeuzevragen hebben zogenoemde ‘afleidingen’ als antwoordmogelijkheden. Deze afleidingen zijn antwoordopties die expres op het goede antwoord lijken; met andere woorden, de antwoordmogelijkheden zijn speciaal ontworpen om te testen of je de vraag en de gegeven informatie goed hebt gelezen.
 • Neem dus de tijd om de gegeven informatie goed door te lezen. Gebruik daarnaast alleen de informatie die je krijgt in de test en niet je algemene kennis. Critical Thinking tests zijn ontworpen om te meten ‘hoe je denkt’, niet wat je weet. Je hoeft geen voorkennis te hebben als je een vraag beantwoordt. Het kan ook voorkomen dat het juiste antwoord tegenspreekt wat je weet of wat je algemene kennisinstinct je vertelt, maar dat dit antwoord juist is in de context van de gegeven tekst.
 • Critical Thinking Tests zijn getimed en hebben vaak een tijdslimiet. Vanwege de complexiteit van deze tests is er echter meestal een ruime tijdslimiet om de tekst af te maken. Neem dus je tijd en gebruik dit in je voordeel. Je maakt gauw fouten als je kritisch denken tests op dezelfde manier benadert als tests met weinig tijd, zoals inductieve en numeriek redeneren tests. Haast je niet terwijl je werkt, want dan mis je misschien belangrijke informatie en antwoord je als gevolg daarvan incorrect.
 • Wees voorbereid en houd pen en papier bij de hand als je de online test maakt.
 • In sommige gevallen word je uitgenodigd om naar een assessment-center te komen. Hier word je gevraagd nieuwe, maar ook herhalingstests te doen om je eerdere testscores te verifiëren door middel van geavanceerde software.

  Roep dus niet de hulp in van vrienden of familie om je te helpen met de  online test! Zij kunnen je ook niet helpen tijdens de test in het assessment-center.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn