Watson Glaser Critical Thinking Test

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
Meer informatie
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling
Wat je krijgt bij al onze voorbereidingspakketten:
 • 30 Dagen onbeperkt toegang (Volledige pakket 45 dagen!).
 • Persoonlijk progressie systeem - om je voortgang continu te monitoren!
 • Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag.
 • Online testen onder tijdsdruk oefenen - echte assessment simulatie.
 • Alle oefentesten zijn door professionals ontwikkeld.
 • Geschikt ter voorbereiding op LTP, Harver, PiCompany, Ixly, Eelloo, TalentQ, CEB/Gartner, SHL en meer!

Wat is een Watson Glaser Critical Thinking Test?

Watson Glaser Critical Thinking Testen, ook wel kritisch redeneren testen genoemd, zijn een veelgebruikt type capaciteitentest bij sollicitaties. Watson Glaser Critical Thinking Tests worden vaak gebruikt om kandidaten te selecteren op verschillende niveaus. De test meet:

 • Kritische denkvaardigheid.

 • Algemeen begrip van het belang van bewijs bij het trekken van conclusies.

 • Het vermogen om conclusies, abstracte begrippen en generalisaties van elkaar te onderscheiden door logica te gebruiken.

 • Het vermogen om bovenstaande vaardigheden te combineren bij het nemen van deze beslissingen.

De Watson Glaser Test bestaat uit een set van vijf tests. Elke test is ontworpen om een specifiek aspect van kritisch denken te meten:

 1. Gevolgtrekkingen
 2. Herkenning van aannames
 3. Deductie
 4. Interpretatie
 5. Evaluatie van argumenten

Kritisch denken speelt een belangrijke rol in beroepen waarbij analytisch moet worden gedacht om essentiële werkfuncties uit te voeren. Het wordt gebruikt in verschillende werkvelden, zoals in de zakenwereld, de overheid en het onderwijs. Watson Glaser Critical Thinking Testen voorspellen onder andere beoordelingsvermogen, probleemoplossend vermogen, creativiteit en openheid voor ervaringen. Oefen met onze Watson Glaser Critical Thinking Test alle 5 verschillende testen en 187 vragen om je zo goed mogelijk voor te bereiden.

De Watson Glaser Critical Thinking testen van Assessment-Training.com helpen je voor te bereiden op jouw assessment. Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem. Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten.

Hierdoor maak je meer kans om van jouw sollicitatie een succes te maken.

Watson Critical Thinking Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Watson Glaser Critical Thinking Test vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In een Watson Glaser Critical Thinking Test moet je de gegeven informatie interpreteren, en op basis daarvan een probleem oplossen. In de bovenstaande voorbeeldvraag moet je bepalen of een statement waar is of niet op basis van informatie uit de tekst.

Het antwoord bij deze vraag is “Waarschijnlijk waar”.

In de tekst wordt gesteld: "Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal is het aantal vacatures voor hoger opgeleiden gestegen. Dat blijkt uit een analyse van recruitmentbureau Yacht. In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg de stijging 15 procent".


Dit suggereert dat er een stijgende lijn zit in de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, alhoewel er in het stuk niets wordt vermeld over verwachtingen van werkgelegenheid voor de komende jaren.

We kunnen hier echter niet zeker van zijn. Wel kunnen we uit het gestelde stuk opmaken dat het waarschijnlijk eerder waar is, dan dat het onwaar is.

Dit product wordt vaak gekocht in combinatie met het Situational Judgement Test Pakket en het Postbakoefeningen Pakket.

Wat biedt het Watson Glaser Critical Thinking Test voorbereidingspakket jou?

Waarom oefenen?

Hoe los ik een Watson Glaser Critical Thinking Test op?

Tips en Tricks om een Watson Glaser Critical Thinking test op te lossen

Over Assessment-Training.com