Inductief Redeneren

star-review star-review star-review star-review star-review

|

197 testen 2903 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Inductief Redeneren

star-review star-review star-review star-review star-review

|

197 testen 2903 vragen

Koop nu

Inductief Redeneren oefenen

Inductieve redeneertests, ook wel abstracte redeneertests of schematische stijltests genoemd, meten vaardigheden die belangrijk zijn voor het oplossen van problemen. Met name de capaciteit om flexibel om te gaan met informatie waarmee je niet vertrouwd bent wordt hier getoetst. Personen die hoog scoren op inductief redeneren hebben doorgaans meer aanleg voor conceptueel en analytisch denken. 

De testscores geven de toekomstige werkgever inzicht in de mate waarin een potentiele werknemer flexibel kan werken met niet-vertrouwde informatie en oplossingen kan vinden. Dit maakt de testen uitermate geschikt om potentieel van kandidaten in te schatten, omdat factoren als afkomst, opleiding, ervaring of achtergrond geen impact hebben op je resultaat. Dit maakt deze testen een goede voorspeller van je toekomstige ontwikkeling. 

Onder inductief redeneren kunnen onder andere figuurreeksen, matrixen, ruimtelijk inzicht, diagrammen en abstract redeneren vallen. 

Klik hier om direct te starten met je assessmentvoorbereiding en oefen 24/7 op je computer, tablet of mobiel!

Figuurreeksen

Figuurreeksen worden vaak toegepast in IQ testen of assessments. In deze testen is het aan jou om erachter te komen welk figuur of plaatje op de open plek in de reeks hoort. In andere woorden, er moet een bewegingspatroon of uiterlijke overeenkomst gevonden worden om de volgende figuur te kunnen bepalen. Er zijn verschillende patronen mogelijk, denk hierbij aan:

 • Gearceerde of gestippelde vlakken;
 • Rechte, scherpe en/of stompe hoeken;
 • Doorgetrokken of onderbroken strepen/lijnen;
 • Afmetingen: grote of kleine figuren;
 • Aantal lijnen of elementen per figuur;
 • Rondingen of niet.

In een Figuurreeks kunnen meerdere verbanden tussen de figuren zijn. De meest voorkomende verbanden zijn:

Elementen die bewegen.

Er kunnen veel soorten beweging zijn in een figuur. In een simpel voorbeeld beweegt een element rond in een figuur en moet je achterhalen wat de precieze beweging is en in welke volgorde. Een element kan bijvoorbeeld met de klok meebewegen met elke keer een halve lengte van het figuur. Vaak bewegen er meerdere elementen in het figuur met elk hun eigen patroon.               

Elementen die met elkaar verbonden zijn.

Er zijn meerdere manier waarop elementen in een figuur met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld:

 • De locatie waar ze zijn ten opzichte van elkaar
 • Het aantal zijdes die figuren hebben ten opzichte van elkaar
 • Aantallen die meer of minder worden.

Om dergelijke vragen op te lossen moet je de regels vinden die deze verbanden maken.

Elementen die draaien.

Elementen kunnen draaien in een Figuurreeks. Een element kan ook op zijn plaats om zijn as draaien. Daarnaast kunnen elementen gespiegeld worden. 

Voorbeeld.

In het onderstaande voorbeeld beweegt het plaatje van de rechterbovenhoek naar de linkerbenedenhoek, en draait het figuur steeds 30 graden tegen de klok in. De stippen veranderen steeds van kleur nadat ze allebei zwart zijn geworden.

Figuurreeksen Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Figuurreeks met rotatie beweging en verbinding. Klik op het plaatje voor een gratis test.

Het figuur dat logischerwijs volgt op de reeks in het bovenstaande voorbeeld is figuur D.

Matrices (Matrixen)

Matrices, ook wel Matrixen genoemd, worden tijdens assessments gebruikt om het logisch redeneervermogen van kandidaten te meten. Waar testen als verbaal en cijfermatig/numeriek redeneren afhankelijk zijn van zaken als woordenschat of het interpreteren van statistische tabellen en grafieken meten matrixen alleen logisch redeneervermogen. Dit maakt de testen uitermate geschikt om potentieel van kandidaten in te schatten, omdat afkomst, opleiding, ervaring of achtergrond weinig tot geen impact hebben op je resultaat. Dit maakt deze testen een goede voorspeller van je toekomstige ontwikkeling.  

Hoe los ik een Matrix vraag op? 

In een Matrix moet er gekeken worden naar het verband dat de figuren in de verschillende blokken met elkaar hebben. De figuren in de blokken kunnen verschillende soorten veranderingen ondergaan:

 • Er kunnen verschillende soorten figuren voorkomen, bijvoorbeeld cirkels, driehoeken en pijlen. Het aantal van een bepaalde soort figuur kan belangrijk zijn.
 • Een figuur kan draaien in een vaste draaicirkel of in een oplopende/aflopende draaicirkel. Dit kan met de klok mee zijn en tegen de klok in.
 • Een figuur kan verplaatsen: een bepaald aantal stappen kan gezet worden of een figuur kan heen en weer gaan tussen twee plekken.
 • De vorm van een figuur kan veranderen wat betreft de grootte en dikte.
 • De vulling van een figuur kan veranderen. Het aantal figuren met een vulling kan belangrijk zijn, maar ook de plaats en het aantal van deze vulling.
 • Let op de samenhang tussen verschillende vlakken en/of figuren over verschillende rijen en/of kolommen.

Voorbeeld

 Matrix Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Matrix vraag. Klik op de afbeelding voor een gratis test.

In het bovenstaande voorbeeld draait de pijl steeds in iedere kolom 45 graden met de klok mee. Het juiste antwoord is dus D.

Ruimtelijk Inzicht

Dit type test, ook wel ruimtelijke intelligentie genoemd, wordt gebruikt om het ruimtelijk inzicht van kandidaten te meten. Bij deze test wordt van je gevraagd om kubussen in je hoofd op te vouwen, uit te vouwen of te roteren. De test is ook bekend onder de namen figuren roteren, kubussentest of kubussen vouwen. Het is aan jou om tijdens deze test aan te geven welke van de antwoordmogelijkheden de juiste weergave is van het gegeven plaatje.

Hoe los ik een Ruimtelijk Inzicht vraag op?

Belangrijk om te onthouden is, dat er altijd maar 3 zijdes van een kubus getoond kunnen worden. Dit betekent dat je maar drie vlakken moet analyseren als je een kubus bekijkt.

Door het vlak te kiezen dat zich aan de voorkant bevindt kun je met behulp van de twee andere getoonde vlakken, de kubus vergelijken, en kun je de andere vlakken buiten beschouwing laten.

Dit helpt zowel met het opvouwen als het uitvouwen en het draaien van kubussen. Bij het opvouwen van kubussen kijk je bij alle antwoordmogelijkheden naar de verschillende getoonde vlakken in vergelijking tot de uitgevouwen kubus. 

Bij het uitvouwen van een kubus hoef je alleen de drie getoonde vlakken van de kubus te vergelijken met de uitgevouwen kubussen. Bij het draaien van een kubus kijk je ook alleen naar de drie vlakken van de kubus die mentaal gedraaid moet worden.

Voorbeeld

Ruimtelijk Inzicht Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Ruimtelijk Inzicht vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.         

Het goede antwoord in het bovenstaande voorbeeld is B. In het onderstaande plaatje kun je zien waar waarom deze kubus de juiste is. Door middel van de gekleurde cirkels kun je achterhalen welke zijdes aangrenzend horen te zijn.

Ruimtelijk Inzicht Voorbeeld Vraag 

Diagrammen

In een diagrammen test wordt zowel je verbale intelligentie gemeten als je vermogen om logisch te kunnen redeneren. In deze test wordt van je gevraagd om van een groep van 3 woorden een grafische voorstelling te maken. In deze test is het aan jou om de verhoudingen vast te stellen door het diagram uit de antwoordmogelijkheden te selecteren die deze verhoudingen juist weergeeft.

Hoe los ik een Diagrammen test op?

Wanneer je een Diagrammen vraag gaat oplossen is het aan te raden om eerst naar de gegeven woorden te kijken om te achterhalen of deze woorden enig verband met elkaar hebben. Als je deze verbanden hebt gevonden is het tijd om naar de Diagrammen te kijken.

Deze Diagrammen kunnen verschillende verbanden weergeven.

Twee cirkels in elkaar:

Als twee cirkels in elkaar staan betekend het dat de ene verzameling bij de ander hoort. Bijvoorbeeld “Vork” en “Bestek”, vorken zijn een deelverzameling van bestek.

Diagrammen voorbeeld

Twee circels naast elkaar:

Wanneer twee verzamelingen niets met elkaar te maken hebben, zal dat weergegeven worden als twee cirkels naast elkaar. Bijvoorbeeld “Hond” en “Auto”, deze verzamelingen hebben niets met elkaar te maken.

Diagrammen voorbeeld 1

Twee aparte cirkels in een cirkel:

Wanneer twee verzamelingen niets met elkaar te maken hebben, maar wel onderdeel zijn van dezelfde hoofdverzameling, wordt dat weergegeven als twee losse cirkels in een grotere cirkel. Bijvorbeeld, “Koe”, “Hond” en “Dieren”. Een koe en een hond hebben niets met elkaar te maken, maar zijn wel allebei dieren.

Diagrammen voorbeeld 2

Overlappende Cirkels:

Wanneer twee cirkels elkaar overlappen, geeft dit een verband weer waar sommige onderdelen van een verzameling bij een andere verzameling horen. Bijvoorbeeld “Mannen” en  “Voetballers”. Niet alle mannen zijn voetballers, en niet alle voetballers zijn mannen, maar sommige wel.

Diagrammen voorbeeld 3

Voorbeeld

Diagrammen Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Diagrammen vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In een Diagrammen test worden drie verzamelingen gegeven. Het is aan jou de taak om de verhoudingen tussen deze verzamelingen te bepalen, en het diagram te kiezen dat het beste past bij deze verzamelingen. 

De Diagrammen bestaan uit cirkels die deze deelverzamelingen weergeven. In het bovenstaande voorbeeld is het juiste antwoord B. 

Een pinguin is een vogel. Dat zorgt er voor dat we de cirkel van pinguin in de cirkel van vogel kunnen plaatsen. Een vogel en dus ook een pinguin zijn dieren. We kunnen dus zeggen dat het hoofd onderwerp dier is. Dit is dus de grootste cirkel. 

We wisten al dat een pinguin een vogel was en dat deze cirkels in elkaar zaten. Als we deze cirkels in het hoofd onderwerp plaatsen krijgen we het volgende diagram: 

Diagrammen Voorbeeld Uitleg

Letter D : representeert Dier
Letter V : representeert Vogel
Letter P : representeert Pinguin

Abstract Redeneren

Met een abstract redeneren test wordt je cognitieve capaciteit gemeten. Deze test komt regelmatig voor tijdens assessments en is ook bekend onder de namen logisch redeneren met figuren en objecten of regels ontdekken. Het vermogen om verbanden en patronen tussen objecten te ontdekken wordt tijdens deze test getoetst. Werkgevers gebruiken deze informatie om in te schatten hoe een potentiële werknemer omgaat met nieuwe data, of hij/zij strategisch nadenkt en hoe snel hij/zij problemen oplost. 

In een Abstract Redeneren test krijg je verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan die veranderingen ondergaan. Tussen de figuren staan 5 knoppen die wel of niet aan kunnen staan. Aan jou is de taak om de functies van deze knoppen te ontdekken en met deze informatie het missende figuur te kiezen.

Hoe los ik een Abstract Redeneren vraag op?

De knoppen in een abstract redeneren vraag kunnen verschillende functies hebben met betrekking tot de verandering van de figuren. Mogelijke veranderingen bij een Abstract Redeneren test zijn uitgelegd aan de hand van de volgende afbeeldingen.

voorbeeld-1-01

In de bovenstaande afbeelding staan de volgende veranderingen uitgebeeld:

 • In de eerste rij verandert de kleur van het figuur van zwart naar wit.
 • In de tweede rij verandert de grootte van het figuur van groot naar klein.
 • In de derde rij wordt een verticale lijn aan het eerste figuur toegevoegd.
 • In de vierde rij wordt een horizontale lijn aan het figuur toegevoegd.

voorbeeld-2-01

In de bovenstaande afbeelding staan de volgende veranderingen uitgebeeld:

 • In de eerste rij wordt een extra buitenrand aan het figuur toegevoegd.
 • In de tweede rij wisselen de figuren van vorm.
 • In de derde rij verandert de volgorde van de figuren.
 • In de vierde rij draaien de figuren een kwartslag met de klok mee.

Door te kijken of je deze veranderingen kunt ontdekken kun je de functies van de verschillende knoppen ontdekken en de vragen oplossen.

Voorbeeld

Abstract Redeneren Test Voorbeeld Vraag

Voorbeeld van een Abstract Redeneren vraag. Klik op het plaatje voor een gratis test.

In een Abstract Redeneren test krijg je verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan die veranderingen ondergaan. Tussen de figuren staan 5 knoppen die wel of niet aan kunnen staan. Aan jou is de taak om de functies van deze knoppen te ontdekken en met deze informatie het missende figuur te kiezen.

Bij het bovenstaande voorbeeld is het antwoord D; De knoppen hebben de volgende functies:

Knop 1: Een vierkant verandert in een vijfhoek en vice versa.

Knop 2: Er wordt een extra buitenrand aan het figuur toegevoegd of weggehaald.

Knop 3: Er wordt een horizontale lijn aan het figuur toegevoegd of weggehaald.

Knop 5: De kleur van het figuur verandert van zwart naar wit en vice versa.

Waarom oefenen?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Over Assessment-Training.com

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op Inductieve assessment testen, heeft Assessment-Training.com een pakket samengesteld om jou op alles voor te bereiden. Het Alle Testen Pakket bevalt de volgende testen:

Verbale testen:

Numerieke testen:

Abstracte testen:

Simulatie testen:

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

Reviews

Gerelateerde categorieën

backToTopBtn