Wat is een assessment?

Wat is een assessment?

Tijdens een assessment worden persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar intelligentie, vaardigheden, relevante kennis, persoonlijkheidseigenschappen en andere kenmerken die jij bezit. Een assessment bestaat meestal uit verschillende onderwerpen. De onderwerpen die het meest voorkomen, zijn bijvoorbeeld intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, interviews, praktijkopdrachten en rollenspellen. Met name intelligentietesten en interviews worden vaak ingezet tijdens een assessment.

De intelligentietesten geven een goed inzicht in de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie door bijvoorbeeld te analyseren hoe je functioneert onder tijdsdruk en hoe ver jouw algemene intelligentie reikt. Tijdens het interview analyseert de psycholoog jouw gedrag en hoe je bijvoorbeeld reageert en handelt in bepaalde situaties.

Een goede voorbereiding op een assessment kan essentieel zijn om goed te presteren en aan te tonen dat je motivatie, doorzettingsvermogen, mentaliteit en intelligentie heeft om de betreffende functie te vervullen. Op deze website kan je informatie vinden over de verschillende onderdelen van een assessment en kan je zelf deze testen oefenen.