Rijksoverheid

star-review star-review star-review star-review star-review

|

109 testen 1477 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Rijksoverheid

star-review star-review star-review star-review star-review

|

109 testen 1477 vragen

Koop nu

Over de Rijksoverheid

De rijksoverheid, oftewel het rijk, is een onderdeel van de Nederlandse overheid dat op landelijk niveau werkt. Het wordt ook wel de centrale overheid genoemd. In Nederland zegt men ook weleens ‘de overheid’. Hiermee worden echter ook landelijke, regionale en gemeentelijke bestuurslagen bedoeld, die samen de overheid vormen.

De rijksoverheid wordt gevormd door alle ministeries van Nederland, en de uitvoeringsinstanties die daartoe behoren.

Sollicitatieprocedure

Als je wil solliciteren bij de Rijksoverheid moet dat via een sollicitatieformulier waar je een motivatiebrief en je cv moet aanleveren. Hier ontvang je een digitale bevestiging van. Wanneer je sollicitatie positief wordt beoordeeld, word je uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek. Dit gesprek is gericht op je persoonlijke kwaliteiten en op je kennis over alle facetten van de afdeling waar je solliciteert. Na dit gesprek zal je een taaltoets gaan maken in zowel Nederlands, in deze fase kun je ook een assessment verwachten voor sommige functies.

Afhankelijk van de functie waar je op hebt gesolliciteerd kun je gevraagd worden om een assessment te maken. Deze assessments worden geleverd door assessmentbureaus zoals Eelloo (Q1000) of LTP. De samenstelling van de testen die je moet maken hangt ook af van de functie waar je op hebt gesolliciteerd. De volgende testen kun je verwachten:

 • Abstracte Matrixen
 • Verbale Relaties
 • Abstracte Figuren
 • Syllogismen
 • Numerieke Vaardigheden
 • Analogieën 
 • Cijferreeksen
 • Diagrammen
 • Figuurreeksen

Let op: Check altijd bij de werkgever welke assessment onderdelen je daadwerkelijk krijgt.

Eelloo Assessment oefenen - Rijkswaterstaat

Eelloo-Assessment

Rijksoverheid en het Eelloo assessment

Eelloo is een testuitgever voorheen bekend als Meurs HRM. In september 2016 ging Meurs HRM verder onder de naam Eelloo. Eelloo levert wel nog steeds dezelfde producten als voorheen, zoals bijvoorbeeld de Q1000 capaciteitentests. Deze capaciteitentest is een batterij van verschillende psychometrische testen met testcategorieën als analogieën, verbaal redeneren, figuurreeksen, woordenschat, diagrammen en rekenvaardigheid.

Ga jij binnenkort een Assessment maken van Eelloo? Wees gerust, wij zijn hier om je te helpen! Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen in de stijl van Eelloo. 

Welke testen zijn belangrijk om te oefenen ter voorbereiding?

Het Eelloo assessment wat wordt gebruikt voor tijdens jouw sollicitatieproces bij Rijkswaterstaat bevat de volgende oefentesten:

 • Eelloo Analogieën
 • Eelloo Classificeren
 • Eelloo Diagrammen
 • Eelloo Lezen
 • Eelloo Cijferreeksen
 • Eelloo Rekenen
 • Eelloo Sommen
 • Eelloo Figuurreeksen
 • Eelloo Kubussen
 • Eelloo Woordenschat

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Eelloo Analogieën

Bij de Eelloo Analogieën Test wordt gekeken naar het de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen. Verder wordt er gekeken naar het vermogen om snel te analyseren en verbaal te redeneren. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Voor deze opgaven is er steeds 50 seconden de tijd.

eelloo-analogieen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een Eelloo Analogieën Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het eerste woord in de voorbeeldvraag is "dalen" en het tweede woord is "toren".

Bij deze vraag draait het om de handeling die verricht moet worden om het tweede te bereiken. Zo moet er gedaald worden om een kelder te bereiken en moet er geklommen worden om een toren te bereiken.

Eelloo Diagrammen

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe goed de kandidaat relaties tussen verzamelingen kan weergeven doormiddel van een model. Deze relaties tussen verzamelingen kunnen worden weergegeven in plaatjes die bestaan uit cirkels die elkaar wel of niet overlappen. Er worden drie woorden gegeven die wel of geen deelverzameling zijn van elkaar. Het is aan de kandidaat de taak om deze verbanden te visualiseren en het juiste diagram te kiezen.

eelloo-diagrammen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Diagrammen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande oefenvraag is: B. Een vlieg en een kever zijn verschillende soorten insecten. Dus een kever en een vlieg behoren allebei tot dezelfde verzameling, maar ze zijn zelf allebei wel aparte deelverzamelingen. De grootste cirkel representeert dus de verzameling "Insecten", en de twee kleine cirkels representeren de verzamelingen "Kever" en "Vlieg".

Eelloo Cijferreeksen

In deze test wordt gemeten hoe goed een kandidaat in staat is om een patroon te ontdekken in een reeks getallen. Er wordt een reeks getallen gegeven en vervolgens gevraagd welk getal het logische volgende getal is. Deze test meet hoe goed de kandidaat is in het verwerken van cijfermatige gegevens.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Cijferreeksen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij het bovenstaande voorbeeld is 5. Er wordt van het eerste getal 48 afgetrokken. Daarna wordt het getal wat afgetrokken wordt steeds gehalveerd. Zie het plaatje hieronder voor meer uitleg.

eelloo-cijferreeksen-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Eelloo Figuurreeksen

In deze test wordt de kandidaat een reeks figuren getoond waarin de taak is om een systematisch patroon te ontdekken, en het logische volgende figuur te kiezen. Met deze test wordt het vermogen getest van een kandidaat om verbanden en trends te ontdekken in figuren of schema’s. Ook zegt de test iets over het vermogen om analytisch en abstract te redeneren.

eelloo-figuurreeksen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een Eelloo Figuurreeksen vraag. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord bij de bovenstaande voorbeeldvraag is B. De volgende twee patronen zijn te ontdekken:

Patroon 1: De bovenste en de onderste streep bewegen beurtelings een stap naar beneden.

Patroon 2: De halve rode bol draait eerst op zijn plek en beweegt dan naar de volgende hoek.

LTP Assessment oefenen - Rijkswaterstaat

Wat is LTP?

LTP is een Nederlands psychologisch adviesbureau dat inzicht en advies geeft bij selectie en wervingsprocessen. Inmiddels is LTP ook internationaal actief en leveren zij testen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Binnenkort een LTP Assessment maken voor een werkgever?

Verwacht jij binnenkort een Assessment van LTP? Bereid je dan voor met ons unieke trainingsplatform. Wij bieden een op maat gemaakt trainingspakket met testen ter voorbereiding op het LTP assessment. 

Het Voorbereidingspakket ter voorbereiding op een LTP assessment bevat de volgende oefentesten:

 • Voorbereiding op LTP Abstracte Matrix Test 
 • Voorbereiding op LTP Verbale Relaties Test
 • Voorbereiding op LTP Abstracte Figuren Test 
 • Voorbereiding op LTP Syllogismen Test 
 • Voorbereiding op LTP Numerieke Vaardigheden Test
 • Voorbereiding op LTP Cijferreeksen Test
 • Voorbereiding op LTP Diagrammen Test

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Je hebt als kandidaat altijd het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten tijdens het assessment. Vraag dit dat ook altijd na om te zorgen dat je jezelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan LTP. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen

LTP Abstracte Matrix Test

In een LTP Abstracte Matrix Test worden er steeds acht figuren getoond, waarin een patroon te ontdekken is. Het is aan de kandidaat om het patroon te vinden en het ontbrekende figuur op de plaats van het vraagteken te kiezen. De kandidaat heeft de keuze uit 4 verschillende antwoordmogelijkheden. Met deze test wordt het vermogen om abstract te redeneren en het omgaan met abstracte informatie getest.

Voorbeeld van een LTP Abstracte Matrix Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het goede antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Het patroon in deze matrix is, dat in iedere kolom het figuur 45 graden met de klok mee draait en per kolom er twee zwarte figuren zijn.

LTP Verbale Relaties Test

In de LTP Verbale Relaties Test wordt de verbale intelligentie van de kandidaat en het vermogen om relaties tussen woorden te kunnen leggen getest. Dit wordt gedaan door middel van analogieën. Een analogie bestaat uit twee paren van woorden die allebei hetzelfde verband hebben. In de testen zijn twee woorden weggelaten en aan de kandidaat is het de taak om de juiste woorden te kiezen. Voor deze opgaven is er steeds 50 seconden de tijd.

ltp-verbale-relaties-test-voorbeeld-vraag-antwoord

Voorbeeld van een LTP Verbale Relaties Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is "Minuut : Minuut". Het verband in deze analogie is dat het eerste woord 60 keer in het tweede woord past. Zo past een minuut 60x in een uur en een seconde 60x in een minuut. Bij de andere woorden is er geen dergelijk verband te vinden.

LTP Abstracte Figuren Test

Bij de LTP Abstracte Figuren Test krijg je een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. De taak van kandidaat is om het juiste figuur te kiezen. De gegeven figuren verschillen allemaal op een bepaalde manier waaraan een patroon te ontdekken is. Het is aan de kandidaat om het patroon te vinden. Met deze test wordt het vermogen om abstract te redeneren en het omgaan met abstracte informatie getest.

ltp-abstracte-figuren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Abstracte Figuren Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C. Het volgende patroon is te ontdekken: in elk figuur is de som van het aantal blokken, maal hun afstand naar het steunpunt gelijk aan de linker en rechter kant.

LTP Syllogismen Test

In de LTP Syllogismen Test krijgt de kandidaat steeds twee zinnen te zien met een aantal mogelijke conclusies. Een syllogisme is een set van 3 zinnen. In de eerste twee zinnen staan de premissen, dit zijn regels die als absolute waarheden beschouwd moeten worden. De laatste zin is een conclusie die door deductief te redeneren getrokken kan worden uit de premissen. De kandidaat krijgt de keuze uit 4 conclusies en moet de enige juiste conclusie kiezen. De truc is om bij het redeneren allebei de premissen mee te nemen. Met deze test wordt het vermogen getoetst om strikt logische redeneringen te kunnen volgen en te toetsen op juistheid, zonder je af te laten leiden door de betekenis.

ltp-syllogismen-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Syllogismen Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B, "Alle huizen hebben lampen". Dit kun je zien in de visualisatie in de afbeelding hieronder. Door het maken van zulke visualisaties zal je merken dat de vragen makkelijker op te lossen worden.

Antwoord

LTP Numerieke Vaardigheden Test

In de LTP Numerieke Vaardigheden Test krijg je verschillende grafieken of tabellen voorgelegd, waar je een aantal vragen over krijgt. Het antwoord is af te leiden uit deze tabellen en grafieken. Soms is er voor het antwoord wat rekenwerk nodig. Deze test meet het vermogen om inductief te redeneren, begrijpend te lezen en te rekenen.

ltp-numeriek-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeld van een LTP Numerieke Vaardigheden Test. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het juiste antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is C, 40 miljoen. Dit is als volgt te berekenen:

13 + 13 + 14 = 40

Waarom oefenen bij assessment-training?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Wie is Assessment-Training?

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het LTP assessment hebben wij een pakket samengesteld met de volgende oefentesten:

 • LTP Abstracte Matrix Test 
 • LTP Verbale Relaties Test
 • LTP Abstracte Figuren Test 
 • LTP Syllogismen Test
 • LTP Numerieke Vaardigheden Test

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan LTP. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

BESTSELLER

Voorbereidingspakket voor Rijksoverheid Assessment

Dit pakket bevat alle oefentesten ter voorbereiding op het Eelloo (Q1000) en LTP assessment. Start vandaag nog met oefenen voor een optimale voorbereiding! ...
 • 109 Testen
 • 1477 Vragen
 • Eenmalige betaling

Reviews

backToTopBtn