Cognitieve capaciteitentest

De cognitieve capaciteitentest staat ook wel bekend als de intelligentietest. De cognitieve capaciteitentest wordt steeds vaker ingezet door bedrijven en wordt doorgaans online afgelegd. Deze testen worden ook ingezet wanneer je bijvoorbeeld solliciteert bij defensie of bij de politie.

Wat houdt deze test in? Waarom wordt deze test zoveel gebruikt door bedrijven? Uit welke onderdelen bestaat de test? Kan ik er zelf voor zorgen dat ik hoge resultaten behaal? De antwoorden op deze vragen vind je in dit artikel! Klik hier indien je direct alle testen gratis wilt oefenen.

Waarom de capaciteitentest?

De cognitieve capaciteitentest wordt ingezet om de cognitieve vaardigheden of te wel de intelligentie van de deelnemers van de test te meten. De capaciteitentest maakt ook deel uit van een assessment. Een assessment is bij de meeste bedrijven een standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. Dit wordt het selectie assessment genoemd. De populariteit van dit assessment is de afgelopen jaren enorm toegenomen en de kans dat jij hiermee te maken krijgt is daardoor dus erg groot.

De cognitieve capaciteitentest maakt niet alleen onderdeel uit van het selectie assessment. De test komt ook voor tijdens het loopbaan assessment, management assessment en het ontwikkelingsassessment.

Het assessment bestaat niet alleen uit de capaciteitentest. Andere onderdelen zijn de persoonlijkheidstest, competentietest, interview(s) en praktijksimulaties. Het assessment heeft een betrouwbare voorspellende waarden. Uit onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen de behaalde resultaten en het gedrag dat de werknemer later tijdens het uitoefenen van de functie laat zien.

De cognitieve capaciteitentest kan bepalen of jij aan een vastgesteld niveau voldoet dat nodig is om de functie goed te kunnen uitoefenen. Jouw testresultaten worden vergeleken met een bepaalde normgroep. Aan deze norm moet minimaal voldaan worden om in aanmerking te komen voor de functie waarop je solliciteert. En vergeet niet, hoe hoger de resultaten hoe beter natuurlijk! Daarnaast kunnen jouw resultaten ook erg makkelijk vergeleken worden met de resultaten van de andere kandidaten.

Onderdelen cognitieve capaciteitentest

Om de test zo nauwkeurig mogelijk te maken bestaat de cognitieve capaciteitentest uit verschillende onderdelen. Op deze manier worden dus alle delen van de intelligentie van de kandidaten gemeten. Alle onderstaande testen kunnen hier gratis geoefend worden.

Figuurreeksen

Je krijgt een reeks opeenvolgende figuren te zien. Deze figuren voeren telkens een bepaalde beweging uit. Hier zit een logica in die jij moet ontdekken om het volgende figuur te bepalen. Op basis van het gevonden patroon dien je dus het juiste antwoord uit de gegeven opties te selecteren. Lees hier meer over figuurreeksen.

Diagrammen

Bij het onderdeel diagrammen moet jij bepalen hoe gegeven begrippen in een grafische voorstelling weergegeven kunnen worden. Het kunnen leggen van verbanden is in dit type opgaven erg belangrijk. Lees hier meer over diagrammen.

Kubussen

Dit onderdeel wordt ook wel ruimtelijk inzicht of figuren roteren genoemd. Met behulp van kubussen wordt je ruimtelijk inzicht getest. Het kan voorkomen dat jij kubussen moet draaien en kantelen of dat je kubussen moet in- of uitvouwen. Door middel van deze test word je vermogen getest om afbeeldingen als ruimtelijke figuren te zien, en daarmee bewerkingen uit te kunnen voeren. Lees hier meer over kubussen en oefen hier gratis ruimtelijk inzicht vragen.

Cijferreeksen

Dit onderdeel is te vergelijken met figuurreeksen, alleen gaat het hier om een reeks cijfers in plaats van figuren. Het is aan jou om aan de hand van logica het patroon te ontdekken om vervolgens het volgende cijfer in de reeks te ontdekken. Lees hier meer over cijferreeksen en oefen hier gratis cijferreeksen testen.

Hoofdrekenen

Hoofdrekenen, oftewel rekenvaardigheid, komt ook regelmatig voor in de capaciteitentest. Hier wordt een beroep gedaan op je basiskennis van rekenen. Dit onderdeel is dus ook heel goed te oefenen. Lees hier meer over hoofdrekenen.

Redactiesommen

Redactiesommen worden ook wel verhaaltjessommen genoemd. Er zit een som verwerkt in een kort verhaaltje dat zowel relevante als irrelevante informatie voor het oplossen van de som bevat. Lees hier meer over redactiesommen oefen hier direct gratis.

Numeriek redeneren

Numeriek redeneren testen geven een inschatting van je cijfermatig inzicht. Tijdens dit onderdeel krijg je te maken met tabellen en grafieken. Het is dus van belang dat je de gegeven data kunt lezen en interpreteren. Lees hier meer over numeriek redeneren en oefen hier direct gratis.

Analogieën

In dit onderdeel krijg je bepaalde woorden te zien in de verhouding van A : B = C : D. Er zijn één of twee woorden weggelaten die jij moet invullen. Hierdoor zal je dus eerst de relatie moeten ontdekken om vervolgens tot het juiste antwoord te komen. Lees hier meer over analogieën en oefen hier direct gratis.

Cognitieve capaciteitentest oefenen

Wil jij aan de slag gaan met gratis assessment testen na deze uitleg? Zorg er dan voor dat je optimaal bent voorbereid en oefen behalve dit onderdeel ook alle andere onderdelen met de oefenkit!

Verbale testen:

Numerieke testen:

Abstracte testen:

Simulatie testen:

Koop nu
X
backToTopBtn