Tips om een Watson Glaser Critical Thinking Test te halen

Wat is een Watson Glaser Critical Thinking Test?

Een Watson Glaser Critical Thinking Test wordt gebruikt om het vermogen van een kandidaat om kritisch te denken te evalueren. Het helpt met het voorspellen hoe jij een situatie of probleem inschat. De vragen hebben vaak meerdere perspectieven die meegenomen moeten worden wanneer je de oplossing van een probleem bepaalt. Je moet vaak het probleem van verschillende standpunten bekijken om tot een oplossing te komen, nadat je de plus- en minpunten hebt geëvalueerd van de verschillende keuzes.

Watson Glaser testen helpen met het vaststellen van het verstand, analyseringsvermogen en het vermogen om keuzes te maken.

Een Watson Glaser Critical Thinking Test halen

De volgende tips en technieken kunnen je helpen de Watson Glaser Critical Thinking Test zo goed mogelijk te maken:

 • Antwoord alleen met betrekking tot de gegeven informatie

Kandidaten die een Watson Glaser Critical Thinking Test moeten maken hebben vaak al een achtergrond in het domein, die bij de positie waar ze in geïnteresseerd zijn hoort. Ze hebben ook vaak al een aantal jaar ervaring als ze solliciteren op een baan waar je al eerdere prestaties voor moet hebben. In dit geval zal de kandidaat geneigd zijn om antwoord te geven, gebruikmakend van zijn eigen kennis en ervaring. Dit is niet aan te raden, aangezien de tests gebruikt worden om je kritisch denkvermogen te testen, en de antwoorden volledig gebaseerd moeten zijn op de gegeven feiten en voorwaarden. Het antwoord gebaseerd op de kandidaat zijn persoonlijke perceptie kan anders zijn dan het antwoord dat is gebaseerd op de context gegeven in de test. Daarom moet alleen de gespecificeerde informatie gebruikt worden om tot een conclusie te komen.

 • Herken de context van de vraag

De vragen die in een Watson Glaser Critical Thinking Test gegeven worden hebben vaak meerdere perspectieven om ze te benaderen. Elk perspectief kan een ander correct antwoord hebben. Het is belangrijk dat je de context van de vraag begrijpt voordat je bij een conclusie komt. Je kunt de vraag verkeerd interpreteren en daarom een incorrect antwoord geven, die in jouw perspectief wel zou kunnen kloppen. Het is aan te raden om de vraag en de tekst goed te lezen, en te herlezen. Het herkennen van de context van de vraag voordat je het antwoord bedenkt, helpt ook om de vraag in een keer vanuit het goede perspectief te benaderen.

 • Lees aandachtig en sla geen zinnen over

Watson Glaser Critical Thinking Test vragen zijn vaak lange stukken tekst waar je geneigd bent om snel door heen te lezen, of zelfs een paar zinnen van over te slaan aangezien je maar weinig tijd hebt. Als je dit doet mis je waarschijnlijk belangrijke informatie, die de sleutel kan zijn om de vraag goed te beantwoorden. Elke zin in de tekst moet goed gelezen worden en niets kan overgeslagen worden. De tekst zal ook meerdere keren gelezen moeten worden voordat je antwoordt, om een volledig begrip te krijgen van de tekst en er zeker van te zijn dat je niets hebt gemist.

 • Leg verbanden tussen stellingen

Om een antwoord te geven bij een Watson Glaser Critical Thinking Test is het vaak nodig om de verbanden te begrijpen tussen verschillende statements in de tekst. Het analyseren van de stellingen die onafhankelijk of gerelateerd zijn, en de logica tussen deze stellingen herkennen, helpt met het komen tot de juiste conclusie. Kennis over verschillende logica drogredeneringen die de vragen kunnen bevatten en genoeg oefening kunnen je helpen om drogredeneringen te vinden in de stellingen in de tekst.

 • Zoek naar tegenstrijdige zinnen

Er is meestal een zin in de vraag die een feit of logica presenteert vanuit een bepaald perspectief, en er kan een andere zin zijn die dit tegenspreekt. Deze tegenstelling kan gelijk volgen na het eerste feit, waardoor de kans groot is dat het fout wordt geïnterpreteerd. De tegenstelling kan ook ergens anders in de tekst verstopt zitten, tussen meer relevante data zodat het niet makkelijk herkend kan worden. Wanneer je de antwoorden bedenkt, zou je naar zulke stellingen die elkaar tegenspreken moeten zoeken. Het antwoord zou gebaseerd moeten zijn op de aanwezigheid van zulke stellingen en de logica tussen deze stellingen.

 • Tijdmanagement en tempo

De vragen in een Watson Glaser Critical Thinking Test zijn vaak complex en de tijd die je nodig hebt voor elke vraag of onderdeel kun je niet altijd voorspellen. Sommige vragen kunnen weinig tijd innemen terwijl je voor andere vragen wat langer de tijd moet nemen. Omdat elke stelling en elk woord in de tekst een significante rol heeft in het correct beantwoorden van de tekst, zal je genoeg tijd moeten nemen voor elke vraag, zonder haast te maken. Een goed begrip van het aantal onderdelen en vragen in elk onderdeel vooraf, zal je helpen om je tijd goed te verdelen over alle delen.

 • Wees je bewust van dubbele ontkenningen en listige woorden

De stellingen in de vragen of teksten kunnen dubbele ontkenningen of andere lastige woordcombinaties bevatten die verwarrend zijn en moeilijk om te ontcijferen. Zulke stellingen moeten nauw gelezen worden. Een verdeel en heers strategie kan helpen om deze stellingen uit te vogelen. Bovendien kan de stelling verdeeld worden in meerdere betekenisvolle delen, en vervolgens kan de nieuwe flow in de statements meer duidelijkheid geven.

 • Oefen

Vooraf oefenen is een net zo belangrijk onderdeel van de Watson Glaser Critical Thinking Test als voor elke andere test. Veel oefenen helpt je om bekend te worden met het format van de test en de vragen die je kunt verwachten. Het versterkt je vermogen om logica te ontdekken, en de geldigheid hiervan te kunnen analyseren. Je zal ook leren wat jouw sterke en zwakke punten zijn, om deze te kunnen verbeteren. Er zijn veel online oefentesten te vinden.

Hoe kan Assessment-Training.com je helpen om je Watson Glaser Critical Thinking Test een succes te maken?

Het doel van Assessment-Training.com is om je te helpen om je sollicitatie succesvol te maken, door oefentesten te bieden die de testen van werkgevers en recruiters nabootsen. Ons oefenplatform gebruikt toonaangevende technologie, die je feedback biedt over je scores, in de vorm van testgeschiedenis, progressie en prestatie in vergelijking met anderen.

Kijk ook eens naar ons Watson Glaser Critical Thinking Pakket om je optimaal voor te bereiden.

Verder bieden wij een sollicitatietraining van ruim 10 uur en een eBook van ruim 140 pagina’s. De training bestaat uit 19 verschillende video’s met een werkboek en is geheel online te volgen. In deze training word je aan de hand van deze video’s en het werkboek getraind in alle mogelijke onderdelen van een sollicitatie. Het eBook staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het sollicitatieproces en assessment.

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling
Koop nu
X

Watson Glaser Critical Thinking Test Oefenpakket

Raak bekend met de Watson Glaser Critical Thinking test en oefen hoe je gegeven informatie interpreteert en op basis daarvan problemen oplost.
 • 15 Testen
 • 187 Vragen
 • Eenmalige betaling
backToTopBtn