Cognitieve vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Cognitieve vaardigheden, cognitieve functies of cognitieve vermogens? Al deze begrippen komen allemaal op hetzelfde neer. Wanneer je bezig bent om jezelf voor te bereiden op het assessment krijg je te maken met verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen is de cognitieve capaciteitentest. Wat houdt dit precies in en wat wordt er getest?

Wat betekenen cognitieve vaardigheden?

Cognitieve vaardigheden zijn inzichtelijke vaardigheden. Deze vaardigheden hebben met te maken met het denken, het verstand, het intellect en het menselijk kenvermogen. Het cognitieve vermogen is het vermogen van de hersenen om te kunnen leren, onthouden, onderscheiden en uitwisselen van kennis.

Het Latijnse woord cognoscere betekent 'weten' of 'kennen'. Hiervan is de term cognitie afgeleid. De betekenis hangt af van de context waarin de term wordt gebruikt. Het kan dus staan voor onthouden, denkvermogen, leervermogen, kennis, overtuiging of het uitwisselen van kennis.

In de psychologie heeft het woord de betekenis 'het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken'. Denk hierbij ook aan zaken zoals waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. Het begrip is dus erg ruim.

Cognitieve capaciteitentest

Wanneer je een assessment moet afleggen zullen je cognitieve vaardigheden worden getest. Dit is van essentieel belang voor de werkgever om de meeste geschikte kandidaat uit te kunnen kiezen. Op deze manier kan hij voorkomen dat hij een kandidaat aanneemt die uiteindelijk onder het benodigde niveau werkt en weer opzoek moet gaan naar een nieuwe kandidaat. Door middel van het assessment en dus ook de cognitieve capaciteitentest vergroot het bedrijf de kans om in één keer de juiste kandidaat te selecteren. Hierdoor worden zowel kosten als tijd bespaard.

De cognitieve capaciteitentest bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen. Op deze manier kan ieder deel van de intellectuele vaardigheden van een kandidaat gemeten worden. Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert is het ene onderdeel belangrijker dan het andere onderdeel.

Cognitieve capaciteitentest afleggen

De cognitieve capaciteitentest maak je tegenwoordig nagenoeg altijd op een computer. Het kan zijn dat je hiervoor naar een speciale plek of locatie moet komen. We zien echter steeds vaker dat dit niet meer het geval is. Vaak krijgen kandidaten de mogelijkheid om de cognitieve capaciteitentest te maken op een moment wanneer dit voor hun uit komt. Dit is mogelijk omdat de test via een online omgeving afgenomen kan worden. Dit is efficiënter en tevens ideaal voor de kandidaten.

Tijdens de test krijg je te maken met verschillende test onderdelen die uit verschillende vraagstukken bestaan. Het is aan jou om de gegeven vraagstukken zo goed en snel mogelijk op te lossen. De testen zijn gestandaardiseerd, tijdsgebonden en bestaat uit multiple choice vragen. Wanneer je het antwoord niet weet heb je altijd nog de mogelijkheid om te gokken.

De testen zijn in basis voor elke kandidaat hetzelfde, zodat de werkgever exact kan zien hoe elke kandidaat heeft gepresteerd op zijn of haar test. Ook wordt er gekeken naar hoe je met de tijdsdruk omgaat. Tijdens het maken van de test weet je namelijk dat er een tijd aan de test of vraag verbonden is en dat je niet over de mogelijkheid beschikt om erg lang over een vraag na te denken.

Wanneer alle testen afgerond zijn zullen je resultaten worden vergeleken met een bepaalde normgroep. Deze norm is vooraf opgesteld en hier moeten je resultaten minimaal aan voldoen. De werkgever kan in één oogopslag zien of jij onder of boven deze norm gescoord hebt. De werkgever kan jouw resultaten ook vergelijken met de resultaten die de andere kandidaten hebben behaald.

Onderdelen cognitieve capaciteitentest

 • Figuurreeksen
  Je krijgt een reeks van figuren te zien waarin de laatste onbekend is. De gegeven figuren volgen elkaar logischerwijs op, op basis van een patroon en het uitvoeren van bepaalde bewegingen. Hierin zit een logica die jij moet ontdekken om het onbekende figuur te bepalen. 

Lees meer over figuurreeksenen oefen direct gratis oefentesten.

 • Diagrammen
  In het onderdeel diagrammen moet jij bepalen hoe gegeven begrippen in een grafische voorstelling weergegeven kunnen worden. Het leggen van verbanden is erg belangrijk. Door veel te oefenen zal je deze visualisaties sneller kunnen maken en hierdoor een hogere score halen.

Lees meer over diagrammen en oefen direct gratis oefentesten.

 • Kubussen
  Dit onderdeel wordt ook wel ruimtelijk inzicht of figuren roteren genoemd. Met behulp van kubussen wordt je ruimtelijk inzicht getest. Het kan voorkomen dat jij kubussen moet draaien en kantelen of dat je kubussen moet in- en uitvouwen.

Lees hier meer over kubussen en oefen gratis ruimtelijk inzicht vragen.

 • Cijferreeksen
  Zoals de naam al zegt krijg je een reeks met cijfers te zien. Het principe is hetzelfde als bij figuurreeksen. De cijfers volgen elkaar logischerwijs op en het is aan jou om de logica te ontdekken om zo het laatste cijfer in de reeks te bepalen.

Lees meer over cijferreeksen en oefen direct gratis.

 • Hoofdrekenen
  Hoofdrekenen, ook wel rekenvaardigheid genoemd, komt ook regelmatig voor in de capaciteitentest. Hier wordt een beroep gedaan op je basiskennis van rekenen. Dit onderdeel is dus heel goed te oefenen.

Lees meer over hoofdrekenen en oefen gratis.

 • Redactiesommen
  Redactiesommen worden ook wel verhaaltjessommen genoemd. Er zit een som verwerkt in een kort verhaaltje dat zowel relevante als irrelevante informatie bevat om de som op te lossen.

Lees meer over redactiesommen en oefen direct gratis.

 • Numeriek redeneren
  In dit onderdeel worden rekenkundige vaardigheden gemeten aan de hand van tabellen en grafieken. De uitslag geeft een inschatting van je cijfermatig inzicht. Dit onderdeel wordt vaak als lastig ervaren, maar door middel van oefening kun je jezelf hier goed op voorbereiden.

Lees hier meer over numeriek redeneren en oefen hier direct gratis.

 • Analogieën
  In dit onderdeel krijg je bepaalde woorden te zien in de verhouding van A : B = C : D. Er zijn één of twee woorden weggelaten die jij moet invullen. Je zult eerst de relatie moeten ontdekken om tot het juiste antwoord te komen.

Lees hier meer over analogieën en oefen gratis.

Hoe kan Assessment-Training.com je helpen met je sollicitatiegesprek en assessment een succes te maken?

Het doel van Assessment-Training.com is om je te helpen om je sollicitatie succesvol te maken, door oefentesten te bieden die de testen van werkgevers en recruiters nabootsen. Ons oefenplatform gebruikt toonaangevende technologie, die je feedback biedt over je scores, in de vorm van testgeschiedenis, progressie en prestatie in vergelijking met anderen.

Heb jij binnenkort een sollicitatiegesprek? Of moet je binnenkort een assessment maken? Met ons volledige pakket kan je met vertrouwen je sollicitatie of assessment tegemoet gaan. Het Volledige Assessment en Sollicitatie Voorbereidingspakket is gemaakt om je voor te bereiden op elk aspect van een sollicitatie en assessment. Je krijgt bij dit pakket toegang tot:

1) Het Alle Capaciteitentesten Pakket met 22 test categorieën (196 testen & 2.895 vragen).
2) Sollicitatietraining met online videotraining en een werkboek.
3) Het eBook 'De AssessmentWijzer'.

Online Assessment Testen

Hieronder vind je meer informatie per test categorie en kun je tevens gratis testen oefenen.

Verbale testen:

Numerieke testen:

Abstracte testen:

Simulatie testen:

Koop nu
X
backToTopBtn