Tips om een Cijferreeksen Test te halen

Tips om een Cijferreeksen Test te halen

Alhoewel numerieke testen toepasbaar zijn bij veel administratieve en leidinggevende functies, zijn ze ook een essentieel onderdeel in het screenen van sollicitanten voor belangrijke posities in een organisatie. Het tempo waarmee iemand de vragen kan beantwoorden is de belangrijkste factor om de test te halen, aangezien bijna alle kandidaten een erg goed resultaat zouden halen als ze onbeperkt de tijd kregen.

Afhankelijk van het assessmentbureau, kan een kandidaat verwachten om 30 tot 35 problemen op te lossen in 25 tot 30 minuten. Hoewel het aantal en de tijd kan variëren in specifieke testen, zoals tests waarin de kandidaat gevraagd wordt om moeilijkere cijferreeksen op te lossen die meer tijd in beslag nemen. Het aantal en de tijd hangt ook af van het assessment bureau. Allerlei psychometrische tests zijn ontworpen om de wiskundige capaciteiten van een kandidaat vast te stellen, zoals numeriek redeneren tests, logisch redeneren tests, cijferreeksen enzovoort.

Cijferreeksen – wat zijn dat?

Cijferreeksen testen bieden een gegeven reeks aan cijfers dat volgens een bepaald patroon is opgebouwd. Dit patroon is een wiskundig patroon. De eerste cijfers van de reeks zijn getoond, vanwaar de kandidaat het patroon moet ontdekken. Het is vervolgens aan de kandidaat om het volgende cijfer te berekenen wat het patroon volgt. De complexiteit van de vragen kan verschillen op verschillende manieren.

As eerste kan het patroon achter de reeks minder duidelijk worden, waardoor er meer concentratie en intuïtie nodig is. Ten tweede, kan het missende cijfer vroeg in de reeks voorkomen, zodat de kandidaat de regel uit minder voorgaande nummers kan identificeren.

Voor deze cijferreeksen vragen moet de kandidaat, zoeken naar het missende cijfer in een reeks van cijfers. Het missende cijfer kan aan het begin of in het midden staan, maar is meestal achteraan in de reeks. Cijferreeksen kunnen soms heel simpel zijn. Maar er kunnen ook complexe vragen voorkomen, die gebaseerd zijn op een tussenkomst binnen de nummers die van groot belang zijn binnen de reeks.

Cijferreeksen bestaan meestal uit meerdere (4 tot 5) zichtbare nummers, samen met een missend nummer. De kandidaat moet een reeks bedenken waar maar één cijfer kan passen bij het missende nummer. Als de cijferreeks een complex patroon heeft, zullen er meer nummers worden gegeven.

Om de vragen efficiënt te beantwoorden, moet je als eerst de correlatie binnen de gepresenteerde nummers bekijken, door gebruik te maken van wat basis-rekenkunde. Als dat gebeurd is, zou je moeten kijken naar het interval tussen de cijfers, om te kijken of daar een correlatie is. Als dit niet zo is en er meer dan 4 cijfers zijn gegeven, zouden er twee reeksen vermengd kunnen zijn. Soms kun je breuken, vermenigvuldigingen of exponentiele operatoren tegen kunnen komen in deze vragen. Alhoewel test ontwerpers deze operators vaak vermijden aangezien dit tot grote getallen leidt, die lastig zijn op te lossen zonder rekenmachine.

Verschillende soorten Cijferreeksen Tests

Veelvoorkomende soorten cijferreeksen zijn:

Integer cijferreeks: Hier wordt elke reeks opgelost op een specifieke manier, en de reeks bestaat uit reële getallen, breuken en decimalen.

Rationele cijferreeks: Deze nummers zijn vaak geschreven als een deling of breuk, waar de noemer en de deler hele getallen zijn.

Rekenkundige cijferreeks: Hier wordt het volgende cijfer gevonden door het toevoegen van een constante bij zijn voorganger. Hij kan opgelost worden door de volgende formule Xn = x1 + (n – 1).

Geometrische cijferreeks: Deze reeks komt tot stand door vermenigvuldiging, waar het volgende cijfer wordt berekend door te vermenigvuldigen met een constante. De formule hiervoor is Xn = x1 r n-1.

Fibonacci: De Fibonaccireeks wordt gevonden door de twee cijfers vóór een ander getal bij elkaar op te tellen. De 2 wordt gevonden door de twee cijfers ervoor bij elkaar op te tellen (1+1), de 21 wordt gevonden door 8 en 13 bij elkaar op te tellen, etc. Een reeks zou er zo uit zien: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.

Strategie en technieken

Het oplossen van de reeks is de kunst van het identificeren van patronen binnen de gegeven cijfers. De taak zal makkelijker worden voor de kandidaat als hij bekend is met de soorten reeksen die meestal gegeven worden in dit soort testen. De reeksen kunnen bestaan uit optellen of aftrekken, vermenigvuldigen, priemgetalen, tweeterm sommen, exponenten, reeksen die door elkaar lopen, breuken, enzovoort.

Een cijferreeks benaderen, heeft twee basisstappen. Allereerst, kijk naar de reeks, en probeer het patroon uit te vogelen met de basisprincipes die hierboven uitgelegd staan. Ten tweede, probeer een snel analyseerproces in te zetten. Een snelle blik is soms niet genoeg om het patroon te vinden. Het kan zijn dat er geen sprake is van optellen aftrekken, delen, of vermenigvuldigen. Dus begin met het analyseren van de reeks door elke keer twee cijfers te pakken. Trek deze eerste twee cijfers van elkaar af, en vervolgens het tweede paar, en zoek voor twee reeksen door elkaar door beurtelings nummers te analyseren.

Het resultaat van snelle blikken hangt sterk af van de capaciteit om basis-rekenkundige berekeningen uit te voeren.  Ook al moet iemand een kleine hoeveelheid berekeningen maken, is het irrelevant om uit te zoeken hoe je bij de oplossing komt, als er een klein berekeningsfoutje is gemaakt. Hoewel het soms toegestaan is om een rekenmachine te gebruiken, is het aan te raden om er een gewoonte van te maken om het juiste antwoord zelf te berekenen, om extra te controleren.

Afsluitend: vragen in een cijferreeks schatten de kandidaat zijn vermogen in om getallen te gebruiken op een rationele en analytische manier, deze vragen vereisen een fundamentele begaafdheid om te kunnen concurreren met anderen. Daarom heeft het inschatten van iemands numerieke vermogen de voorkeur bij het kiezen van kandidaten, boven het kijken naar iemands educatieve prestaties. De vragen in deze tests bepalen het begrip van cijferreeksen, numerieke conversie, onderbreking tussen cijfers, en het instinct van kandidaten om analytische numerieke berekeningen uit te voeren. Je kunt online verschillende cijferreeksen oefenen. 

Hoe kan Assessment-Training.com je helpen om je Cijferreeksen Test een succes te maken?

Het doel van Assessment-Training.com is om je te helpen om je sollicitatie succesvol te maken, door oefentesten te bieden die de testen van werkgevers en recruiters nabootsen. Ons oefenplatform gebruikt toonaangevende technologie, die je feedback biedt over je scores, in de vorm van testgeschiedenis, progressie en prestatie in vergelijking met anderen.

Kijk ook eens naar ons Cijferreeksen Pakket om je optimaal voor te bereiden.

Verder bieden wij een sollicitatietraining van ruim 10 uur en een eBook van ruim 140 pagina’s. De training bestaat uit 19 verschillende video’s met een werkboek en is geheel online te volgen. In deze training word je aan de hand van deze video’s en het werkboek getraind in alle mogelijke onderdelen van een sollicitatie. Het eBook staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het sollicitatieproces en assessment.

Online Assessment Testen

Hieronder vind je meer informatie per test categorie en kun je tevens gratis testen oefenen.

Verbale testen:

Numerieke testen:

Abstracte testen:

Simulatie testen:

Cijferreeksen Oefenpakket

In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
  • 18 Testen
  • 450 Vragen
  • Eenmalige betaling
Koop nu
X

Cijferreeksen Oefenpakket

In een reeks getallen dient een verband/patroon ontdekt te worden, vervolgens moet het volgende logische getal in de reeks bepaald worden.
  • 18 Testen
  • 450 Vragen
  • Eenmalige betaling
backToTopBtn