Heineken

star-review star-review star-review star-review star-review

|

47 testen 768 vragen

Koop Pakket

Ga naar

Wat wij bieden

30-Dagen onbeperkt toegang

Het Persoonlijk Progressie Systeem meet jouw progressie.

Voorbereiding op LTP, IXLY, SHL, PiCompany en véél meer bureau's!

Uitgebreide instructies en uitleg

Heineken

star-review star-review star-review star-review star-review

|

47 testen 768 vragen

Koop nu

Over Heineken

Heineken is een multinational in de bier- en dranken sector, en behoort de grootste brouwerijen ter wereld, na de Belgische brouwerij Anheuser-Busch InBev. Het bedrijf is actief in meer dan 178 landen en produceert in totaal 200 miljoen hectoliter bier. Naast bier is Heineken de grootste brouwerij in de wereld van cider. Het bedrijf heeft 140 brouwerijen in 71 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Sollicitatieprocedure

Wanneer je een vacature hebt gevonden bij Heineken waar je op wil solliciteren, is de eerste stap het in vullen van het online sollicitatieformulier. Hier wordt je gevraagd om je persoonsgegevens, je cv, motivatiebrief en eventuele extra documenten aan te leveren. Als Heineken je sollicitatie positief beoordeelt word je uitgenodigd voor een gesprek. Hierna zal er nog een gesprek met een manager volgen als het vorige gesprek een succes was. Voor veel functies kun je ook een assessment verwachten, met verschillende testen afhankelijk van de functie waar je op solliciteert.

De capaciteitentesten die je gevraagd wordt om te maken bij Heineken worden geleverd door het assessmentbureau CEB/Gartner. De testen die je kunt verwachten zijn:

 • Verbaal Redeneren
 • Numeriek Redeneren
 • Inductief Redeneren
 • Situational Judgement Test

CEB/Gartner Verbale Redeneertest

De CEB/Gartner Verbale Redeneertest bestaat meestal uit een passage met informatie op basis waarvan een aantal stellingen beoordeelt dienen te worden. De volgende mogelijke antwoorden kunnen gegeven worden op de stellingen:

 • A - Waar, indien de stelling logisch volgt uit de informatie dan wel opinies in de passage.
 • B - Niet waar, indien de stelling logischerwijs 'niet waar' is op basis van de informatie dan wel opinies in de passage.
 • C - Niet te zeggen, indien er niet bepaalt kan worden of de stelling 'waar' of 'niet waar' is, zonder extra informatie.

Verbale Redeneertesten worden gebruikt om het vermogen te toetsen van kandidaten om teksten te kunnen begrijpen, analyseren en interpreteren.

ceb-verbale-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag van een CEB/Gartner Verbale Redeneertest. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op bovenstaande voorbeeldvraag is 'Niet Waar'. In de tekst staat 'Hierin strijden twee American Football teams om het Amerikaanse kampioenschap.', het juiste antwoord is dus: 'Niet Waar'.

CEB/Gartner Numerieke Redeneertest

In de CEB/Gartner Numerieke Redeneertest dien je vragen te beantwoorden door gebruik te maken van feiten en cijfers uit grafieken en tabellen.

Numerieke redeneertesten worden gebruikt om het cijfermatig inzicht en rekenkundig vermogen van kandidaten te toetsen. Indien nodig kun je tijdens de CEB/Gartner Numerieke Redeneertest kladpapier en/of een rekenmachine gebruiken, maar dit is niet bij alle testen toegestaan. 

ceb-numeriek-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag van een CEB/Gartner Numerieke Redeneertest. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op bovenstaande voorbeeldvraag is 2008. Dit is als volgt te berekenen:

Bereken het aantal studenten in verhouding tot niet studenten voor elk jaar:

2012: 45.000 / (320 + 3.500) = 11,78

2011: 44.000 / (480 + 6.300) = 6,49

2010: 44.000 / (520 + 4.500) = 8,76

2009: 36.000 / (360 + 3.400) = 9,57

2008: 37.000 / (470 + 5.700) = 6,10 

Uit deze berekeningen is te concluderen dat 2008 de laagste verhouding heeft van studenten tot niet studenten op de campus.

CEB/Gartner Inductieve Redeneertest

In de CEB/Gartner Inductieve Redeneertest dien je het volgende figuur in een logische reeks van vijf figuren te kiezen. 

Inductieve redeneertesten, ook wel abstracte redeneertests of schematische stijltests genoemd, worden gebruikt om het vermogen te toetsen om flexibel te werken met nieuwe informatie. Daarnaast wordt het conceptueel en analytisch denkvermogen geanalyseerd.

ceb-inductief-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag van een CEB/Gartner Inductieve Redeneertest. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Er zijn hier twee patronen te ontdekken, namelijk:

Patroon 1: De grote cirkel draait elke stap 60 graden tegen de klok in.

Patroon 2: De kleine cirkel draait elke stap 120 graden tegen de klok in.

CEB/Gartner Situational Judgement Task (SJT)

In de CEB/Gartner Situational Judgement Test, oftewel situationele beoordelingstest, dien je aan de hand van gegeven situaties en informatie het meest effectieve antwoord te kiezen om de betreffende situatie op te lossen. 

Situational Judgement Testen, toetsen hoe goed je bepaalde situaties op werk kunt beoordelen en hoe adequaat je daarop reageert. Deze testen worden gebruikt om te kijken hoe je handelt in bepaalde situaties die je tegen kunt komen in de baan waar je op solliciteert.

ceb-sjt-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag van een CEB/Gartner Situational Judgement Test.

In het bovenstaande voorbeeld is de eerste reactie de minst effectieve en de tweede de meest effectieve.

De eerste reactie is de minst effectieve, aangezien je de klant niet goed hebt geïnformeerd over de veranderingen in ritprijzen, voordat hij in de taxi stapte. De klant zal teleurgesteld zijn om dit te horen.

De tweede reactie is de meest effectieve, aangezien je de klant tijdelijk een opgelucht gevoel hebt bezorgd. Door de klant te verzekeren dat hij geen onnodige kosten hoeft te betalen, zo laat je hem weten dat het bedrijf klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Tijdens een assessment wordt soms je gedragspatroon onderzocht. Vaak wordt dit gedaan door middel van een persoonlijkheidsvragenlijst om zo je manier van denken, doen en beleven vast te stellen en te kunnen analyseren. De uitkomst van deze test kan van belang zijn bij het maken van de beslissing of je bij de functie, het team en de organisatie past.

Houdt er bij persoonlijkheidsvragenlijsten rekening mee dat deze ook vragen bevatten om na te gaan in hoeverre de sollicitant erop uit is om een wenselijk beeld van zichzelf neer te zetten. Dit wordt de “sociaal wenselijkheidsschaal” genoemd. Dit zijn vragen waarop iedereen in minder of meerdere mate in dezelfde richting zou moeten antwoorden. Een voorbeeld hiervan is de stelling ‘Ik ben altijd eerlijk tegen andere mensen’. Het is niet waarschijnlijk dat wie dan ook hier ‘ja’ kan antwoorden. Wanneer iemand deze vraag met ‘ja’ of ‘helemaal eens’ beantwoordt, kan dit een teken zijn van sociaal wenselijk gedrag. Dat klinkt niet per se negatief, maar als dat ten koste gaat van eerlijkheid, zoals in het voorbeeld, zal het je niet helpen.

Kom alles te weten over persoonlijkheidstesten en assessments met onze uitgebreide sollicitatietraining en eBook in het Volledige Sollicitatietrainingpakket. In deze training leer je wat je kunt verwachten in een persoonlijkheidstest, en hoe je deze het best kunt maken voor een positief resultaat.

Sollicitatieprocedure Heineken

Solliciteren bij Heineken betekent dat je de gehele sollicitatieprocedure dient te doorlopen. De sollicitatieprocedure bij Heineken bestaat uit verschillende stappen.

Het begint bij jouw CV en motivatiebrief. Op basis daarvan wordt je wel of niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Het sollicitatiegesprek
 • Pre-employment onderzoek

Het sollicitatiegesprek

Je wordt alleen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als er genoeg aanknopingspunten in jouw cv en motivatie zijn met de Heineken vacature waar je op solliciteert. Jouw cv en motivatie moeten dus zo goed zijn dat je een uitnodiging weet te bemachtigen voor het sollicitatiegesprek.

Als je een uitnodiging hebt ontvangen krijg je informatie over de datum, tijd en locatie van het sollicitatiegesprek. Verder dien je ook nog je contactgegevens in te vullen op een informatieformulier, meestal elektronisch. Als het eerste gesprek goed is verlopen zal je uitgenodigd worden voor een tweede sollicitatiegesprek.

Tijdens het eerste of het tweede gesprek maak je al kennis met je toekomstige manager. Het kan zijn dat je een assessment moet afleggen als onderdeel van de procedure als je wilt solliciteren bij Heineken. Een arbeidsvoorwaardengesprek is het einde van de sollicitatieprocedure.

In de vacaturetekst kun je terug vinden welke competenties vereist zijn voor de functie waar je op solliciteert. Ga van te voren na of jij beschikt over deze competenties. Bedenk ook voorbeelden waaruit dit blijkt zodat je goed voorbereid bent als hier tijdens het sollicitatiegesprek naar gevraagd wordt. Heineken heeft 3 kerncompetenties: ondernemerschap, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Tips voor een sollicitatie bij Heineken

In de sollicitatiegesprekken wordt altijd gebruik gemaakt van de STAR-methoden. Dit is een erg handige interviewtechniek. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Met deze methode kun je concrete voorbeelden geven. Hierdoor wordt er een goed inzicht verkregen in hoe jij omgaat met bepaalde situaties. Ook kun je hiermee duidelijk maken waarom jij wel of niet over een bepaalde competentie beschikt.

Heineken kan ook vragen naar andere documenten zoals: diploma’s en cijferlijsten, getuigschriften, een of meer geldige identiteitsdocumenten, een verklaring van goed gedrag. Deze documenten zullen door Heineken worden gecontroleerd op volledigheid en echtheid. Eventuele referenties worden ook nagegaan.

Pre-employment onderzoek

Een nader onderzoek is niet nodig bij iedere functie, bij enkele functies is een pre-employment onderzoek wel noodzakelijk. Tijdens dit onderzoek wordt je integriteit in relatie tot de functie getoetst.

Het onderzoek zal niet door Heineken zelf worden uitgevoerd. Dit wordt overgelaten aan een externe partij. Heineken besluit uiteindelijk wel of je voldoet aan de eisen. 

Waarom oefenen bij assessment-training?

Oefening baart kunst! Je zult zien dat door oefening je prestatie zal verbeteren. Je raakt bekend met het oefenen van opgaven in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Daarnaast kun je al onze oefenopgaven onder tijdsdruk maken, zodat je een echte assessment simulatie ervaart.

Assessment-Training.com is hét platform om jezelf optimaal voor te bereiden! Wij bieden op maat gemaakte trainingspakketten aan met testen in de stijl van daadwerkelijke assessments.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem.

Door middel van dit systeem ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert.

Wij geven jou de tools om stress weg te nemen en te zorgen dat jij alles uit jezelf en je sollicitatie haalt. Kortom, jouw prestatie is te trainen! Uit onderzoek onder onze kandidaten is gebleken dat scores door oefening tot wel 80% kunnen verbeteren.

Door hoger te scoren op je assessment zal je meer kans maken op de baan die je wilt!

Meer dan 96% van onze klanten raadt ons aan als oefenplatform voor sollicitatie en assessmenttrainingen.

Wie is Assessment-Training?

Assessment-Training.com is marktleider op het gebied van online sollicitatie en assessment voorbereiding. Wij vernieuwen en verbeteren ons systeem en testaanbod continu, zodat kandidaten die zich op ons platform voorbereiden zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ons doel is om kandidaten klaar te stomen voor elk bedrijf, elke functie en elk niveau!

Om jou de juiste voorbereiding te geven op het CEB/Gartner assessment hebben wij een pakket samengesteld met de volgende oefentesten:

 • CEB/Gartner Verbale Redeneertest
 • CEB/Gartner Numerieke Redeneertest
 • CEB/Gartner Inductief Redeneren
 • CEB/Gartner Situational Judgement Test (SJT)

Alle vragen in de oefentesten worden uitgebreid behandeld en je krijgt tips en tricks over hoe je tot het juiste antwoord kan komen. Het unieke Persoonlijke Progressiesysteem meet jouw progressie, waardoor je inzicht krijgt in hoe je presteert en waar jouw verbeterpunten liggen. Kortom, Assessment-Training.com is meer dan slechts een trainingsplatform; wij zijn hier om jou te helpen!

Klik hier om ons overige testaanbod te bekijken, zoals ons Volledige Sollicitatietraining Pakket. In deze sollicitatietraining krijg je naast toegang tot alle psychometrische testen, meer dan 2 uur online videotraining, waarin het gehele sollicitatieproces wordt behandeld. Aan de hand van de video’s en het werkboek, word je getraind in alle mogelijke facetten die je tijdens een sollicitatie tegen kunt komen. Van het schrijven van je CV tot hoe je moet omgaan met moeilijke vragen van recruiters. Elk onderdeel van een sollicitatie heeft zijn eigen video, en een sectie in het werkboek die je er gratis bij krijgt. 

Het meegeleverde eBook van 72 pagina's staat vol met uitleg over testen, methodes, tips en tricks en achtergrondinformatie over het assessment. 

Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Start nu en krijg direct online toegang tot de testen en oefen 24/7 op je computer, mobiel of tablet!

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan CEB/Gartner. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Verhoog jouw kansen op een baan met 81%!

Uitgebreide antwoorden en uitwerkingen bij elke vraag. Start vandaag nog met oefenen!

Eenmalige betaling. Geen terugkerende kosten!

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
 • 47 Testen
 • 768 Vragen
 • Eenmalige betaling
 • 30 dagen toegang

Reviews

backToTopBtn