TMA Methode

TMA Methode Voorbereidingspakket

Bereid je voor op je assessment met het TMA Methode Voorbereidingspakket. Dit pakket biedt direct 30 dagen toegang tot alle 18 psychometrische testen. Oefen met dit pakket waar en wanneer je wilt, 24/7 op je mobiel, tablet of computer!
 • 30 Dagen Toegang
 • 180 Testen
 • 2605 Vragen

TMA Methode Assessment oefenen

TMA-Methode-Assessment

TMA Methode staat voor Talenten Motivatie Analyse Methode is een instrument dat in wordt gezet voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. De TMA Methode maakt het mogelijk een objectieve-, opbouwende en tevens diepgaande analyse van drijfveren, talent en ontwikkelmogelijkheden te maken. 

De capaciteitentests van de TMA Methode worden cognitieve capaciteiten analyses genoemd. Testen die de TMA Methode onder andere bevat zijn: 

 • Logisch figuurlijk inzicht: in dit onderdeel krijgt de kandidaat per vraag een figuurreeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit welke achterhaald dient te worden. Afhankelijk van de vraag die gesteld wordt moet de kandidaat bepalen welke figuur logischerwijs op de plaats van het vraagteken moet komen te staan of welk figuur niet in de reeks thuishoort. 
 • Logisch cijfermatig inzicht: in deze analyse krijgt een kandidaat rekenproblemen te zien die bestaat uit optellingen, aftrekkingen delingen, en vermenigvuldigingen. 
 • Logisch taal inzicht: in deze analyse krijgt een kandidaat per vraag een combinatie te zien van twee woorden die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan analogieën
 • Controleren: deze analyse bestaat uit 100 paren van betekenisloze combinaties van cijfers en letters (bijvoorbeeld PHDVKEND – PHPVKEND). Het is aan de kandidaat om aan te geven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn.
 • Rekenvaardigheid: deze analyse bestaat uit series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. Het is aan de kandidaat om de systematische verandering te achterhalen in een reeks die kan ontstaan uit optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Leg jij binnenkort een TMA Methode assessment af en verwacht je daarin capaciteitentesten? Op Assessment-Training.com kun je jezelf klaarstomen voor jouw assessment! Door middel van oefening raak je bekend met verschillende testformats, zal je sneller patronen/verbanden inzien en leer je tevens presteren onder tijdsdruk. 

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek persoonlijk progressie systeem. Aan de hand van dit systeem ontdek jij je sterke en minder sterke punten, waardoor je beter inzicht krijgt in jouw persoonlijke verbeterpunten.

Over TMA Methode

De Talenten Motivatie Analyse Methode, TMA Methode in het kort, staat voor talen en competentie empowerment. De analyse wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Selecteren op talenten en competenties;
 • Coachen op talen en competenties;
 • Beoordelen op gedrag en resultaat. 

Talentmanagement gaat hierin over het in kaart brengen en gebruik maken van de talenten van mensen. Competentiemanagement gaat over het richting geven aan medewerkers door ze via een helder opgesteld profiel te vertellen wat een organisatie van ze verwacht. 

De TMA Methode is ontwikkeld om de relatie tussen benodigde competenties en de talenten van mensen te leggen, zodat organisaties de combinatie van personeel en werk effectief op elkaar kunnen afstemmen.

Voorbereiding op TMA Methode Assessment Testen

Wanneer je bij TMA een (online) assessment moet afleggen, kun je jezelf met de testen op Assessment-Training.com optimaal voorbereiden. Als assessment kandidaat heb je te allen tijde het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten. Vraag deze informatie dan ook op en vergelijk deze met het oefenmateriaal, voordat je de specifieke testen begint te oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan tijdens het daadwerkelijke assessment.

Klik hier om direct naar ons testaanbod te gaan! 

Assessment-Training.com is niet geaffilieerd aan TMA. Onze oefentesten zijn ontwikkeld om kandidaten optimaal voor te bereiden op hun assessment en niet voor daadwerkelijke selectieprocessen.

Het kan zijn dat, afhankelijk van het assessmentbureau, de organisatie en de positie waar je op hebt gesolliciteerd, de testen afwijken van de daadwerkelijke testen. De oefentesten zijn ontwikkeld om je kennis te laten maken met verschillende test formats, het oefenen onder tijdsdruk en om ervoor te zorgen dat je efficiënter door de opgaven werkt.