Integriteit tijdens assessment

Het meten van integriteit tijdens assessment is erg lastig maar wel essentieel. Bij de selectie van nieuw personeel speelt integriteit een belangrijke rol. Als een bedrijf hier niet op let kan dit in erge gevallen zelfs leiden tot integriteitsschendingen waar het bedrijf ten onder aan gaat. Bedrijven hebben daarom sterke behoefte aan integer personeel. Het testen van integriteit draagt bij aan de voorspellende waarde van een kandidaat

Wat is integriteit?

Als je de definitie van integriteit op zoekt zul je een hoop verschillende dingen vinden. Bij een integer persoon is het gedrag niet in strijd met regels en algemeen geldende waarden. Zelfs wanneer er druk op deze persoon wordt uitgeoefend verandert dit niks aan het gedrag. Verder laat een integer persoon zich leiden door het algemeen belang en niet door oneigenlijke motieven. Soms kan het best verleidelijk zijn om je niet aan de regels te houden of deze ruim te interpreteren. Een integer persoon doet dit niet. Verder zijn integere mensen ook consistent in hun gedrag en nemen zij hun verantwoordelijkheden.

Integriteit bij personeel heeft betrekking op verschillende dingen zoals: het plegen van fraude en diefstallen maar ook het vertonen van gedrag dat de productiviteit zal schaden. Voor een bedrijf is integer personeel belangrijk omdat zij geen risico willen lopen met een werknemer die kan zorgen voor imagoschade van het bedrijf. Ook kan bijvoorbeeld fraude hoge kostenposten met zich meebrengen en natuurlijk rechtszaken.

Nu zijn er natuurlijk ook wat situaties die onduidelijk zijn. Heeft de betreffende persoon nu wel of niet integer gehandeld? Deze situaties noem je de grijze gebieden. Wanneer zou je kunnen spreken van integriteitsschade? Om dit te bepalen is het belangrijk dat een bedrijf concreet is over wat zij precies verwachten van hun personeel op het gebied van integriteit. Als dit duidelijk is voor het personeel zullen zij zich makkelijker integer gaan gedragen. Wanneer er sprake is van integriteitsschending moet het bedrijf dit meteen aanpakken. Vooral bij de hogere functies is dit erg belangrijk, zij dienen als het ware een soort voorbeeldgedrag te vertonen.

Nu zal er niet bij iedere functie evenveel op de integriteit van personeel geselecteerd worden. Dit is vooral van belang bij functies waarbij de werknemer veel verantwoordelijkheid heeft. Vaak speelt subjectiviteit ook een zekere rol in de besluitvorming.

Integriteit tijdens assessment

Het is voor een organisatie natuurlijk erg lastig om dit compleet onder controle te krijgen. Vooral bij grote bedrijven zal niet iedere werknemer zich altijd even integer gedragen. Bedrijven willen het risico van niet integer personeel zoveel mogelijk beperken. Hiervoor hebben zij handige hulpmiddelen, namelijk integriteitstesten. De mensen die integriteitsrisico met zich mee brengen zullen niet geselecteerd worden.

Open integriteitsvragenlijst
Zoals de naam al zegt, gaat het hier om een erg open methode. De integriteitsvragenlijst zal namelijk rechtstreeks vragen naar integriteit tijdens assessment integriteitsschendingen uit het verleden. Heb jij bijvoorbeeld disfunctioneel gedrag opgebouwd of heb je ernstige misdrijven gepleegd? Ook tellen verkeersovertredingen mee. De integriteitsvragenlijst is dus heel transparant. Hierdoor is het voor de kandidaten meteen duidelijk dat het bedrijf integriteit erg belangrijk vind. Overigens zijn de kandidaten niet verplicht om de vragen te beantwoorden. Wanneer zij ervoor kiezen om wel antwoord te geven dienen ze alles naar waarheid in te vullen. Kandidaten kunnen zich ook terugtrekken uit het proces, dit wordt meestal gedaan door niet integere kandidaten. Een voordeel van de open integriteitsvragenlijst voor het bedrijf is dat mogelijke integriteitsrisico’s meteen zichtbaar worden.

Vragenlijst morele waarden
Een bedrijf gebruikt het big five persoonlijkheidsmodel vaak als basis om de persoonlijkheden van kandidaten te bepalen. Morele waarden worden als de zesde persoonlijkheidsfactor gezien. Het is verstandig om de morele waarden van kandidaten te meten. Kandidaten met lage scores brengen hogere integriteitsrisico’s met zich mee.

Assessment oefenen

Wil jij na deze uitleg jezelf goed voorbereiden? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid en oefen behalve dit onderdeel ook alle andere onderdelen met de Assessment Training!

Hoe kan Assessment-Training.com je helpen met het voorbereiden van het sollicitatiegesprek?  

Het doel van Assessment-Training.com is om je te helpen om je sollicitatie succesvol te maken, door oefentesten te bieden die de testen van werkgevers en recruiters nabootsen. Ons oefenplatform gebruikt toonaangevende technologie, die je feedback biedt over je scores, in de vorm van testgeschiedenis, progressie en prestatie in vergelijking met anderen.

Heb jij binnenkort een sollicitatiegesprek? Of moet je binnenkort een assessment maken? Met ons volledige pakket kan je met vertrouwen je sollicitatie of assessment tegemoet gaan. Het Volledige Assessment en Sollicitatie Voorbereidingspakket is gemaakt om je voor te bereiden op elk aspect van een sollicitatie en assessment. Je krijgt bij dit pakket toegang tot:

1) Het Alle Capaciteitentesten Pakket met 22 test categorieën (196 testen & 2.895 vragen).
2) Sollicitatietraining met online videotraining en een werkboek.
3) Het eBook 'De AssessmentWijzer'.

 

Koop nu
X
backToTopBtn