SWOT analyse

Het maken van een persoonlijke SWOT analyse is uitermate handig voor de voorbereiding op jouw assessment. Een SWOT analyse is een veelvoorkomend marketing instrument om de sterkes en zwaktes van een product te beschrijven en een inschatting te maken van de kansen en en bedreiging op de markt. Gedurende het sollicitatie proces met de potentiële werkgever zal jij meerdere keren jouw sterke en zwakke kanten moeten benoemen en toelichten. Door van te voren een persoonlijke SWOT analyse te op te zetten kan je voor jezelf duidelijk in kaart brengen wat jouw sterktes en zwaktes zijn. Hierdoor ben je goed voorbereid op jouw gesprek en weet je wat je wel en niet moet vertellen!

Wat houdt de SWOT analyse precies in?

Het woord ‘swot’ is ontstaan uit de eerste letters van 4 factoren:

SWOT staat voor de engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. 

Strenghts oftewel je sterke kanten
Aller eerst stel je vast wat jouw sterke punten zijn, wat zijn jouw kwaliteiten en op welke manier kan je je voordeel hiermee doen op de arbeidsmarkt?

Weakness oftewel je zwakke kanten
Vervolgens zijn je zwakkere punten aan de beurt, wat zijn de punten waarin jij minder goed bent? Het is belangrijk om deze punten van jezelf te kennen zodat je hiermee rekening kunt houden en in de toekomst kan verbeteren.

Opportunities oftewel kansen
De kansen zijn de mogelijkheden die je krijgt op de arbeidsmarkt. Dit zijn voornamelijk mogelijkheden die je krijgt gedurende jouw loopbaan die jou verder brengen naar een hoger niveau. Voorbeelden hiervan zijn een hogere functie of een nieuwe opleiding die je kan gaan volgen. Kansen zijn externe factoren waarop jij zelf nauwelijks invloed kan uitoefenen. 

Threats oftewel bedreigingen
Als laatste zijn er ook bedreigingen die jouw loopbaan kunnen belemmeren. Net als de kansen zijn dit externe factoren waarop jij zelf geen invloed kan uitoefenen. Een voorbeeld hiervan kan zijn een talentvolle collega die je concurrent is voor een bepaalde functie.

Wat moet je doen bij het maken van een SWOT analyse?

Je gaat in op je eigen sterke en zwakke punten en je analyseert deze. Kansen en bedreigingen spelen hier ook een rol in. Dit zijn zoals eerder aangegeven externe factoren, van buitenaf dus. Het is belangrijk om deze ook in kaart te brengen omdat ze van invloed op jouw loopbaan kunnen zijn.. Je kunt ook zeggen dat een SWOT analyse een zelfonderzoek is.

Waarom moet ik een SWOT analyse maken?

Je krijgt hierdoor een duidelijk beeld over de punten waar jij goed en minder goed in bent. Door dit in kaart te brengen kun je bepalen welke punten je wilt verbeteren. Door de externe factoren in kaart te brengen (kansen en bedreigingen) weet je waar je rekening mee moet houden.

Hoe helpt het maken van een SWOT analyse mij bij het assessment?

Behalve je intelligentie worden ook je sterke en zwakke punten gemeten tijdens het assessment. Uit bijvoorbeeld de competentietest komt naar voren op welke competenties je goed en slecht scoort. Hiervoor moet je wel een vragenlijst invullen net als bij de persoonlijkheidstest. Het invullen van deze lijsten gaat makkelijker als je niet steeds hoeft na te denken of de gevraagde competentie op jou van toepassing is.

Maar ook bij het voorbereiden op praktijksimulaties werkt het van te voren maken van een SWOT analyse in je voordeel. Zoek uit welke competenties er gemeten worden. Vervolgens kijk je of deze competenties met die van jou overeenkomen. Zo niet dan weet je waar je aan moet werken.

Tijdens het gesprek zul je zelf je sterke en zwakke punten moeten benoemen. Door van te voren alles duidelijk in kaart te brengen en te bedenken waaruit blijkt dat iets een sterk of zwak punt is, kun je tijdens het gesprek met goed beargumenteerde antwoorden komen.

Assessment oefenen

Wil jij nou optimaal voorbereid zijn op je sollicitatie? Start dan vandaag nog met oefenen met ons sollicitatietrainings pakket

Koop nu
X
backToTopBtn