Roos van Leary test

Roos van Leary test: Je gedrag begrijpen en beïnvloeden.

De Roos van Leary, een interpersoonlijk circumplex, is een fascinerende persoonlijkheidstest die door Timothy Leary is ontwikkeld. Het kijkt naar twee assen - dominantie en affectie - om acht segmenten of "blaadjes" van een "roos" te creëren. Deze test kan je tegenkomen tijdens assessments of teambuilding activiteiten. Ontdek alles over de Roos van Leary op deze pagina.

De eerste stap: Eerlijk invullen.

Het belangrijkste advies bij het invullen van de Roos van Leary is eenvoudig: wees eerlijk. Geef antwoorden die jouw huidige staat van zijn weerspiegelen, niet hoe je wilt zijn. Door de test eerlijk in te vullen, krijg je de meest accurate resultaten.

De Roos van Leary is een populaire test die inzicht geeft in je gebruikelijke gedragspatronen en welk gedrag dit bij anderen kan uitlokken.

De oorsprong van de Roos van Leary test.

De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary, naar wie de Roos van Leary is vernoemd, deed in de jaren vijftig onderzoek naar gedragspatronen en hun voorspelbaarheid. Samen met zijn team ontwikkelde hij een methode om gedragspatronen te analyseren en te begrijpen hoe iemands gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden. Deze methode kan grafisch worden weergegeven als een 'roos'.

Timothy Leary ontwikkelde samen met zijn team een persoonlijkheidstest om het voorkeursgedrag van een persoon te identificeren. In het jaar 2000 bracht de Nederlandse hoogleraar C. de Jong een verbeterde versie van deze test uit.

Hoe werkt de Roos van Leary Test?

De Roos van Leary is opvallend eenvoudig in zijn aanpak. Je krijgt een beperkt aantal gedragingen of eigenschappen voorgelegd en je moet aangeven welke (het meest) bij je past.

Bijvoorbeeld, je kunt gevraagd worden om aan te geven of je 'zorgzaam' of 'aanwezig' bent en 'zakelijk' of 'nors'. Een andere versie van de test kan uitspraken bevatten waarvan je met een cijfer (0, 1, 2, 3 of 4) moet aangeven hoe ze op jou van toepassing zijn. Voorbeelden kunnen zijn: "Ik ben tolerant ten opzichte van de fouten van anderen" of "Ik ben direct en kom onomwonden voor mijn mening uit".

Taartpunten

Door de invoering van twee extra diagonale assen in de cirkel, hebben we acht sectoren - elk die een specifiek gedragstype vertegenwoordigt: sturend, ondersteunend, coöperatief, volgend, teruggetrokken, oppositioneel, agressief en competitief. Jouw prestaties voor elk gedragstype worden aangegeven in de betreffende sector - hoe hoger je scoort, hoe dichter je resultaat bij de rand van de cirkel ligt. Hierdoor krijg je een soort cirkeldiagram dat de pieken en dalen van je gedragspatronen laat zien.

Roos van Leary: Gedragsinvloeden Gedrag lokt gedrag uit, en volgens de Roos van Leary kunnen deze reacties worden teruggebracht tot twee basisprincipes:

  1. Symmetrieprincipe: Eigenbelang (tegen) trekt hetzelfde gedrag uit de ander aan. Streven naar een gemeenschappelijk doel (samen) leidt ook tot een vergelijkbaar coöperatief gedrag bij de ander. 'Tegen' wijst op een meer functionele mentaliteit, terwijl 'samen' vaak duidt op een persoonsgerichte benadering.

  2. Complementariteitsprincipe: Dit principe stelt dat leiderschap volgzaamheid uitlokt en vice versa. In Leary's termen: bovengedrag roept ondergedrag op, en ondergedrag roept bovengedrag op.

Deze twee assen leiden tot vier hoofdrollen: leidend, aanpassend, defensief en aanvallend. De volgende afbeelding geeft een vereenvoudigde weergave van de Roos van Leary test.

De resultaten van de Roos van Leary.

Elk antwoord dat je geeft, wordt gekoppeld aan een bepaald gedragstype. Hoe meer van je antwoorden overeenkomen met een bepaald gedragstype, hoe hoger je op dat gedragstype scoort. Dus als je acht antwoorden geeft die volgens de test gekoppeld zijn aan het gedragstype 'opstandig', dan scoor je hoog op dit gedragstype. De gedragstypen worden onderverdeeld in acht sectoren in een cirkel.

De praktische toepassing van de Roos van Leary.

De Roos van Leary is een krachtig instrument in communicatie en interactie, maar hoe gebruik je deze tool in de praktijk? Als je eenmaal de onderliggende gedragspatronen hebt geïdentificeerd - zowel bij jezelf als bij anderen - kun je deze kennis toepassen om je interactie te verbeteren.

Stel, je wilt dat een collega meer initiatief neemt. Dan zal je eerst je eigen dominante gedrag moeten verminderen. Jouw dominante gedrag lokt immers volgzaam gedrag uit bij je collega. Door de principes van de Roos van Leary te begrijpen en toe te passen, kun je bewust invloed uitoefenen op het gedrag van anderen en zo de dynamiek in je team of organisatie verbeteren.

De voordelen van het begrijpen van de Roos van Leary.

Het begrijpen en toepassen van de Roos van Leary kan je helpen om je communicatieve vaardigheden te verbeteren, betere relaties op te bouwen en effectiever te zijn in je werk.

Een diepgaand begrip van de Roos van Leary kan ook bijdragen aan persoonlijke groei. Het kan je helpen om je eigen gedragspatronen te herkennen en te begrijpen hoe jouw gedrag het gedrag van anderen beïnvloedt. Door jezelf beter te begrijpen, kun je je gedrag aanpassen en verbeteren, wat kan leiden tot betere relaties en meer succes in je werk en persoonlijke leven.

De Roos van Leary in de toekomst.

De Roos van Leary blijft een relevant en nuttig instrument in de psychologie en in het veld van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Naarmate onze wereld steeds meer verbonden en complex wordt, is effectieve communicatie en interactie belangrijker dan ooit. De Roos van Leary, met zijn eenvoudige maar krachtige inzichten in menselijk gedrag, blijft ons helpen om betere relaties op te bouwen en effectiever te communiceren.

Eindigend op deze noot, herinner ik je eraan dat de Roos van Leary slechts een hulpmiddel is. Het is aan jou hoe je deze kennis toepast in je dagelijks leven. Onthoud altijd dat je je gedrag kunt veranderen en dat je altijd kunt leren en groeien.

Ik hoop dat deze blogpost je een uitgebreid overzicht heeft gegeven van de Roos van Leary. Ik moedig je aan om deze kennis te gebruiken om je communicatie en interactie te verbeteren. En vergeet niet, de sleutel tot succes ligt in je handen!

Koop nu
X
backToTopBtn