Halo en horn effect

Halo en horn effect

Wanneer je op een sollicitatiegesprek mag komen is het belangrijk dat je een goede eerste indruk achterlaat. Het vormen van een eerste indruk gebeurt automatisch wanneer we een persoon voor het eerst ontmoeten. De eerste indruk die de werkgever van jou heeft zal van invloed zijn op hoe je verder beoordeelt zal worden. Het halo en horn effect zijn hierbij twee belangrijke begrippen.

De eerste indruk

De eerste indruk wordt meestal vrij snel gevormd en heeft een directe invloed op de verdere beoordeling. Werkgevers moeten zo objectief mogelijk hun sollicitanten beoordelen. Dit is natuurlijk erg moeilijk en in de meeste gevallen zal het ook niet lukken om voor 100 procent objectief te zijn. Er zijn namelijk allerlei factoren die ervoor zorgen dat onze mening beïnvloed wordt. Denk bijvoorbeeld aan het uiterlijk van een persoon die je voor het eerst ontmoet. Op basis van alleen het uiterlijk vorm jij al een eerste indruk, dit heeft invloed op hoe je de persoon in zal schatten. Hetzelfde geldt voor werkgevers, dit gebeurt ook bij de sollicitanten. Werkgever zullen op basis van het uiterlijk al enigszins een inschatting maken of jij wel of niet een geschikte sollicitant bent. Dit kan natuurlijk in je voordeel werken maar helaas ook in je nadeel. We onderscheiden het positieve en negatieve effect.

Er zijn twee verschillende effecten die invloed hebben op de eerste indruk die de werkgever van jou zal vormen. Namelijk het halo en horn effect. Het halo effect heeft een positieve invloed, hierdoor zal jij meer kans hebben op een succesvol sollicitatiegesprek. Het horn effect is het tegenovergestelde van het halo effect.

We onderscheiden dus een positieve en een negatieve invloed op de eerste indruk die de werkgever van jou vormt. Hieronder worden beide effecten specifiek toegelicht!

Halo effect

In 1920 is er een empirisch onderzoek uitgevoerd door Edward Thorndike, een wetenschapper. Het halo effect is na een publicatie van dit onderzoek voor het eerst onder de aandacht gebracht. Wat houdt het halo effect precies in? Tijdens het sollicitatiegesprek zal de werkgever een bepaalde eigenschap van jou observeren en hier allerlei andere eigenschappen aan koppelen. De eigenschap die geobserveerd wordt zal suggesties oproepen voor eigenschappen die niet geobserveerd zijn. Het beeld dat de werkgever op deze manier over jou vormt is dus niet juist.

Door het halo effect kunnen er dus flinke fouten gemaakt worden bij de beoordeling van het karakter van sollicitanten. Door de inschattingsfouten is het beeld dat de werkgever heeft gevormd niet meer objectief.

Horn effect

Het tegenovergestelde van het halo effect is het horn effect. Het horn effect is een vooringenomenheid, dit kan soms voorkomen in ons denkproces. Hier gebeurt het tegenovergestelde als bij het halo effect. De werkgever observeert een bepaalde eigenschap of eigenschappen en koppelt hier minder goede factoren aan. Op basis van de waargenomen eigenschap ontstaan vooroordelen. Deze vooroordelen zullen een negatief effect hebben op de mening of jij wel of niet geschikt bent voor de vacature. De werkgever zal tijdens het gesprek, meestal onbewust, letten op bepaalde eigenschappen die de vooroordelen over jou zullen bevestigen. Alle andere indrukken die de werkgever van jou heeft zullen negatief zijn. Hij zal automatisch zoeken naar redenen waarmee hij kan bevestigen dat zijn eerste negatieve indruk over jou juist was. Ook zal er onbewust worden gezocht naar redenen waarom jij niet geschikt bent voor de functie. Het maken van een goede eerste indruk is dus erg belangrijk voor een succesvol sollicitatiegesprek. Je slagingskansen worden stukken kleiner als je een slechte eerste indruk hebt gemaakt.

Fysieke kenmerken

Het halo en horn effect geldt niet alleen voor het innerlijk. Karaktereigenschappen zijn niet het enige wat meespeelt tijdens het vormen van een oordeel over een persoon, het uiterlijk speelt hierbij ook een grote rol. Als we een inschatting maken van iemands karakter speelt de mate waarin we deze persoon aantrekkelijk vinden een grote rol. Het uiterlijk heeft invloed op jouw inschatting van wat deze persoon kan. Dus welke resultaten hij of zij zal behalen. Je uiterlijk speelt dus ook een rol bij het halo en horn effect.

Landy en Sigall hebben in 1974 een wetenschappelijk experiment uitgevoerd. Bij dit experiment moesten verschillende groepen mensen betogen beoordelen. Ieder betoog moest beoordeeld worden op een schaal van 1 tot 9. Ook werd er bij ieder betoog een foto bijgesloten van de zogenaamde persoon die het betoog geschreven had. De onderzoekers van het experiment hebben deze foto’s zelf vooraf geselecteerd. Dit hebben ze gedaan op basis van aantrekkelijk, gemiddeld en onaantrekkelijk.

Je kunt vast raden wat er uit het experiment is gebleken. De beoordeling van de betogen hingen sterk af van de foto die de onderzoekers hadden bijgesloten. De foto’s met de aantrekkelijkere mensen kregen aanzienlijk hogere cijfers dan de onaantrekkelijke mensen. Een ander opvallend punt wat uit het onderzoek is gebleken was de beoordeling tussen een slecht en een goed essay. Bij een goed essay kreeg de aantrekkelijke persoon ongeveer een volle punt meer. Bij de essays die slecht waren geschreven was het verschil wel tweeënhalve punt! Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat aantrekkelijke mensen beter worden beoordeeld. Ze krijgen vaker het voordeel van de twijfel bleek uit de grote verschillen van de slecht geschreven essays.

Het is slim om voor het sollicitatiegesprek al te bedenken wat voor indruk je wilt achterlaten. Zowel je uiterlijk als innerlijk is belangrijk voor een goede eerste indruk. Besteed daarom ook tijd aan je uiterlijk, zorg ervoor dat je er verzorgd uitziet. Denk ook aan je kleding. Ga bijvoorbeeld niet met een gekreukte blouse naar het sollicitatiegesprek, dit zal een negatieve invloed hebben op jouw beoordeling. Je hebt dus enigszins zelf invloed op de eerste indruk die de werkgever straks van jou zal vormen.

Je kunt je uiterlijk natuurlijk niet totaal veranderen, zorg ervoor dat je representatief uitziet. Als vrouw zijnde is het ook belangrijk om te letten op de juiste make-up. Het is niet slim om je hele gezicht onder te smeren. Te veel blote huis is ook geen aanrader. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat je haar ook netjes dient te zitten. Probeer rekening te houden met het halo en horn effect.

Assessment oefenen

Wil jij na deze uitleg jezelf goed voorbereiden? Zorg ervoor dat je optimaal bent voorbereid en oefen behalve dit onderdeel ook alle andere onderdelen met de Assessment Training!

Hoe kan Assessment-Training.com je helpen met het voorbereiden van het sollicitatiegesprek?  

Het doel van Assessment-Training.com is om je te helpen om je sollicitatie succesvol te maken, door oefentesten te bieden die de testen van werkgevers en recruiters nabootsen. Ons oefenplatform gebruikt toonaangevende technologie, die je feedback biedt over je scores, in de vorm van testgeschiedenis, progressie en prestatie in vergelijking met anderen.

Heb jij binnenkort een sollicitatiegesprek? Of moet je binnenkort een assessment maken? Met ons volledige pakket kan je met vertrouwen je sollicitatie of assessment tegemoet gaan. Het Volledige Assessment en Sollicitatie Voorbereidingspakket is gemaakt om je voor te bereiden op elk aspect van een sollicitatie en assessment. Je krijgt bij dit pakket toegang tot:

1) Het Alle Capaciteitentesten Pakket met 22 test categorieën (196 testen & 2.895 vragen).
2) Sollicitatietraining met online videotraining en een werkboek.
3) Het eBook 'De AssessmentWijzer'.

Koop nu
X
backToTopBtn