Figuurreeksen in een CEB/Gartner (SHL) Assessment

CEB SHL Assessment

CEB/Gartner (SHL) Assessments

SHL, dat inmiddels door het leven gaat als CEB/Gartner, is een psychometrische testafnemer die wereldwijd actief is. Naast assessment centers nemen zij ook e-assessments af. Het CEB/Gartner assessment bestaat doorgaans uit figuurreeksen (ook wel inductief redeneren genoemd), verbaal redeneren, numeriek redeneren en de zogeheten situational judgement test (SJT). Klik hier voor meer informatie over al deze onderdelen.

Assessmentbureaus zoals CEB/Gartner hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van psychometrische testen. Voordat je een assessment aflegt is het van belang dat je weet wat er in de test gevraagd wordt en hoe je de opgaven het beste kunt oplossen. Het gaat niet om het instuderen van informatie, maar om het begrijpen van de wijze waarop de opgaven aangepakt moeten worden en hoe deze zo efficiënt mogelijk opgelost kunnen worden. In deze blog vind je meer informatie over SHL en het oplossen van figuurreeksen.

Wat zijn figuurreeksen?

Figuurreeksen, ook wel figurenreeksen of inductief redeneren genoemd, bestaan uit een reeks figuren waar de laatste onbekend is. Het is aan jou om het laatste figuur in de reeks te bepalen door het patroon te ontdekken waarmee de figuren wijzigen. Het kan echter ook voorkomen dat je een figuur moet ontdekken dat zich midden in de reeks bevindt. Bij het bepalen van het antwoord mag je kiezen uit een aantal gegeven multiple choice antwoorden, die allen op een of andere manier lijken op de figuren die al in de reeks staan.

Deze testen worden gebruikt om te meten hoe je omgaat met het verwerken van nieuwe informatie. Tevens word je conceptueel en analytisch denkvermogen getoetst.

ceb-inductief-redeneren-test-voorbeeld-vraag

Voorbeeldvraag van een CEB/Gartner Inductieve Redeneertest. Klik hier voor een gratis oefentest!

Het antwoord op de bovenstaande voorbeeldvraag is B. Er zijn hier twee patronen te ontdekken, namelijk:

Patroon 1: De grote cirkel draait elke stap 60 graden tegen de klok in.

Patroon 2: De kleine cirkel draait elke stap 120 graden tegen de klok in.

Hoe los je figuurreeksen op?

Het oplossen van figuurreeksen gaat sneller indien je aan de hand van een strategie te werk gaat. Om verbanden te ontdekken kun je bijvoorbeeld de losse elementen in de figuurreeks afzonderlijk analyseren. Veelvoorkomende verbanden zijn:

Bewegende elementen

Er kunnen veel soorten beweging zijn in een figuurreeks. In een simpel voorbeeld beweegt een element rond in een figuur en is het aan jou om te achterhalen wat het patroon is en in welke volgorde. Een element kan bijvoorbeeld met de klok meebewegen of juist tegen de klok in. Vaak bewegen er meerdere elementen in het figuur met elk hun eigen patroon.

Verbonden elementen

Er zijn meerdere manieren waarop elementen in een figuur met elkaar verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de locatie waar de elementen zich bevinden ten opzichte van elkaar of het aantal zijdes die figuren hebben ten opzichte van elkaar. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van aantallen die meer of minder worden. Om dergelijke figuurreeksen op te lossen moet je de regels vinden en deze verbanden kunnen leggen.

Draaiende/Gespiegelde elementen

Een element kan bijvoorbeeld draaien in een figuurreeks, maar ook op zijn plaats om zijn as draaien. Ook kunnen elementen gespiegeld worden in de opgaven.

Al deze verbanden komen voor in de oefenopgaven van Assessment-Training.com. Door middel van oefening zal je zien dat je verbanden sneller inziet en daardoor efficiënter door de opgaven heen kunt gaan tijdens het daadwerkelijke assessment. Start je training nu en zorg dat je zo hoog mogelijk scoort!

CEB/Gartner (SHL) assessment voorbereiden

Het assessment van CEB/Gartner wordt samengesteld afhankelijk van de functie specifieke eisen. Naast een persoonlijkheidstest wordt er doorgaans gebruikt gemaakt van de

  • CEB/Gartner Verbaal Redeneren
  • CEB/Gartner Numeriek Redeneren
  • CEB/Gartner Inductief Redeneren
  • CEB/Gartner Situational Judgement Test (SJT)

Je hebt als kandidaat altijd het recht om vooraf te weten welke testen je kunt verwachten tijdens het assessment. Vraag dit dat ook altijd na om te zorgen dat je jezelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden!

Lees hier alles over het CEB/Gartner (SHL) assessment en de bijbehorende testonderdelen.

Naast het feit dat al onze oefentesten een uitgebreide uitleg van de antwoorden bevatten en een omschrijving van hoe men tot het juiste antwoord kan komen, bieden wij ook een uniek Persoonlijk Progressie Systeem. Door middel van dit systeem kun je jouw prestatie in de gaten houden, en jezelf vergelijken met de normgroep. Je krijgt gelijk inzicht in je resultaten en statistieken, hierdoor ontdek jij je sterke en zwakke punten en krijg je inzicht in jouw verbeterpunten. Het progressiesysteem houdt je scores, testtijden, en groeiontwikkeling bij, zodat jij kan zien hoe je vordert. Assessment-Training.com is niet verbonden aan CEB/Gartner en biedt enkel oefenmateriaal om je zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw assessment.

Het CEB/Gartner (SHL) Assessment oefenen

Assessment-Training.com bied je een uitgebreid CEB/Gartner Assessment Voorbereidingspakket aan met daarin verschillende soorten test categorieën uit het CEB/Gartner assessment. Op deze manier kun je jezelf optimaal voorbereiden op jouw specifieke assessment. Start je training direct en zorg dat je zo goed mogelijk beslagen ten ijs komt!

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
  • 47 Testen
  • 768 Vragen
  • Eenmalige betaling
Koop nu
X

CEB/Gartner Voorbereidingspakket

Online CEB/Gartner testen oefenen in de stijl van het daadwerkelijke assessment. Start je training nu, oefen onder tijdsdruk en verbeter je score!
  • 47 Testen
  • 768 Vragen
  • Eenmalige betaling
backToTopBtn