Welkom bezoeker   |   Winkelwagen: € 0,00

 

Analogieën oefenen; wat zijn het en hoe los je ze op?

Analogieën oefenen

Analogieën zijn een veelvoorkomend onderdeel tijdens selectieprocedures. Dit is met name het geval bij functies waarbij schriftelijk en/of verbaal redeneervermogen van belang zijn. De achterliggende gedachte bij een analogieëntest is om te kijken in hoeverre u in staat bent om onderlinge verhoudingen tussen objecten of uitspraken op de juiste manier in te schatten. Kortom, de test meet uw verbaal analytisch inzicht.

Enkelvoudige analogieën

Er zijn enkelvoudige analogieën en dubbele analogieën. Bij enkelvoudige analogieën is er altijd sprake van een ´A : B is als C : D´ verhouding. Een voorbeeld van een enkelvoudige analogie:

 

Kalf staat tot Koe is als …?…. staat tot Varken

Zeug

Teef

Big

Veulen

 

Het juiste antwoord van de voorbeeldanalogie hierboven is big. De overeenkomst is dat een kalf een jonge koe is en een big een jong varken (´A : B is als C : D verhouding in de vorm ´A : B is als ? : D).

Dubbele analogieën

Naast enkelvoudige analogieën zijn er ook dubbele analogieën. Hierbij is er sprake van dezelfde verhouding is als bij een enkelvoudige analogie, alleen is er nog een onbekende aanwezig in de analogie, dus bijvoorbeeld ? : B is als C : ?. Een voorbeeld van een dubbele analogie:

 

…?…. staat tot Jong is als Dik staat tot …?….

Bejaard                               Breed

Jongen                                Dikte

Jonger                                Dun

Oud                                     Iel

 

De juiste antwoorden van de voorbeeldanalogie hierboven zijn Oud en Dun. De overeenkomst is dat oud het tegenovergestelde is van jong en dat dik het tegenovergestelde is van dun. Er zijn echter verschillende plekken waar het vraagteken kan staan in de vraagstelling. Het had dus ook Oud staat tot …?… is als …?… staat tot Dun, maar ook bijvoorbeeld …?… staat tot Jong is als …?… staat tot Dun.

Op de pagina http://www.assessment-training.com/assessment-oefenen/analogieen/ kunt u meer informatie vinden over analogieën. U kunt tevens analogieën oefenen op www.assessment-training.com. Analogieën oefenen helpt u om onderlinge verhoudingen tussen objecten of uitspraken sneller te achterhalen. U zult merken dat hoe meer u oefent, hoe sneller u de verbanden zal herkennen.

 
 

De meest voorkomende onderdelen van intelligentietesten zijn:

 


 

Sollicitatietraining

De training bestaat uit 20 verschillende video’s en is geheel online te volgen.Volg nu de online sollicitatietraining en bereid u optimaal voor op elke sollicitatie! Deze sollicitatietraining geeft u een uitgebreid inzicht in alle onderdelen van het solliciteren.

Cijferreeksen

Cijferreeksen maken vaak onderdeel uit van een assessment. Bij cijferreeksen moet u een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet u het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn een veel voorkomend onderdeel tijdens een assessment. Bij figuurreeksen krijgt u een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. U moet het juiste figuur kiezen.

Numeriek Redeneren

Numeriek redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij uw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.

Analogieën

Analogieën maken onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Er wordt hier gekeken naar uw vermogen om relaties tussen woorden te leggen.

Antoniemen

Antoniemen maken onderdeel uit van de capaciteitentest van het assessment. Deze test wordt afgenomen om uw woordenschat en woordenkennis te toetsen.

Persoonlijkheidstest

Tijdens een assessment wordt vaak uw gedragspatroon onderzocht. Dit doet men door middel van het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wij geven u uitleg over de persoonlijkheidstest.

Postbakoefening

Een postbakoefening (In Tray oefening) is een simulatie van een werkomgeving, waarbij wordt gekeken hoe efficiënt u omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie.

Verbaal redeneren

De verbaal redeneren test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.

Rekenvaardigheid

Bij rekenvaardigheid worden u verschillende soorten sommen worden voorgelegd. Het is belangrijk om uw geheugen even op te frissen voor u het assessment gaat maken.

Situational Judgement Test (SJT)

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan u voorgelegd, waarbij aan u gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren.

Matrixen

In deze testvorm krijgt u een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet u selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden.

Ruimtelijk Inzicht

Met deze test wordt uw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van u gevraagd om kubussen in uw hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Hierbij moet u eveneens in staat zijn om de kubussen in uw hoofd te roteren.

Woordenschat

Met deze test wordt uw Woordenschat gemeten. Er wordt van u gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. U moet een keuze maken uit 5 antwoordmogelijkheden.

Watson Glaser

Critical thinking, oftewel kritisch denken, heeft betrekking op het kunnen interpreteren van gegeven informatie, op basis hiervan definiëren van een probleem, om daarna de juiste informatie te kunnen selecteren om een probleem op te lossen.

Abstract Redeneren

Bij abstract redeneren krijgt u verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan, die veranderingen ondergaan. De figuren worden blootgesteld aan een aantal knoppen, waarbij iedere knop voor één specifieke verandering staan.

Diagrammen

Bij de diagrammentest worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan u om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft.

Redactiesommen

Redactiesommen, ook wel verhaalsommen genoemd, zijn vaak onderdeel van het assessment. Redactiesommen zijn sommen verwerkt in een verhaal (vandaar de naam verhaaltjessommen).


In de media: