Welkom bezoeker   |   Winkelwagen: € 0,00

Assessment Oefenen

Online assessment oefenen

Het oefenen van assessments is een manier om uw kansen op een succesvolle sollicitatie te vergroten. Op Assessment-Training.com kunt u eenvoudig een assessment oefenen. Bij ons kunt u alle onderdelen van een assessment eenvoudig online oefenen. De beste training voor deze onderdelen is simpelweg het herhalen van de oefeningen. Door het assessment te oefenen, zult u zien dat uw scores vooruit gaan. In een handig overzicht kunt u uw voortgang bijhouden. U ziet dus direct of het werkt. Aan de hand van grafieken en diagrammen houden we uw scores en de tijd bij. Daarnaast vergelijken we uw resultaten met die van anderen, waardoor u kunt zien hoe u scoort ten opzichte van de normgroep.

 

 

Assessment oefenen

Door assessments te oefenen, zorgt u ervoor dat u beter voorbereid bent tijdens het echte assessment. Wij bieden alleen testen die u ook in het echt kunt verwachten tijdens uw assessment. Het betreft testen als analogieën, figuurreeksen, antoniemen, cijferreeksen, numeriek redeneren en syllogismen. Ook hebben wij een postbakoefening (ook wel postvakoefening genoemd). Wij zijn de enige website in online assessment-training die u de mogelijkheid geeft om een dergelijke postbakoefening voor te bereiden. Door u goed voor te bereiden op een postbakoefening gaat u eenvoudig verbanden zien. Daardoor zult u de oefening sneller en beter maken.

U kunt op Assessment-Training.com alle testen los kopen. Wij bieden echter ook een totaalpakket van alle testen voor een bedrag van € 29,95. Bij het totaalpakket bent u veel voordeliger uit dan bij het kopen van losse testen.

Voordelen van assessment oefenen op Assessment-Training.com

  • Online alle testen voor het assessment oefenen
  • Uitleg over alle onderdelen van het assessment
  • Het meest voordelig en complete pakket aan oefeningen
  • Alle testen kunt u 30 dagen lang oefenen
  • Enkel internationaal gebruikte oefeningen

Sollicitatietraining

De training bestaat uit 20 verschillende video’s en is geheel online te volgen.Volg nu de online sollicitatietraining en bereid u optimaal voor op elke sollicitatie! Deze sollicitatietraining geeft u een uitgebreid inzicht in alle onderdelen van het solliciteren.

Cijferreeksen

Cijferreeksen maken vaak onderdeel uit van een assessment. Bij cijferreeksen moet u een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet u het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn een veel voorkomend onderdeel tijdens een assessment. Bij figuurreeksen krijgt u een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. U moet het juiste figuur kiezen.

Numeriek Redeneren

Numeriek redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij uw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.

Analogieën

Analogieën maken onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Er wordt hier gekeken naar uw vermogen om relaties tussen woorden te leggen.

Antoniemen

Antoniemen maken onderdeel uit van de capaciteitentest van het assessment. Deze test wordt afgenomen om uw woordenschat en woordenkennis te toetsen.

Persoonlijkheidstest

Tijdens een assessment wordt vaak uw gedragspatroon onderzocht. Dit doet men door middel van het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wij geven u uitleg over de persoonlijkheidstest.

Postbakoefening

Een postbakoefening (In Tray oefening) is een simulatie van een werkomgeving, waarbij wordt gekeken hoe efficiënt u omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie.

Verbaal redeneren

De verbaal redeneren test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.

Rekenvaardigheid

Bij rekenvaardigheid worden u verschillende soorten sommen worden voorgelegd. Het is belangrijk om uw geheugen even op te frissen voor u het assessment gaat maken.

Situational Judgement Test (SJT)

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan u voorgelegd, waarbij aan u gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren.

Matrixen

In deze testvorm krijgt u een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet u selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden.

Ruimtelijk Inzicht

Met deze test wordt uw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van u gevraagd om kubussen in uw hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Hierbij moet u eveneens in staat zijn om de kubussen in uw hoofd te roteren.

Woordenschat

Met deze test wordt uw Woordenschat gemeten. Er wordt van u gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. U moet een keuze maken uit 5 antwoordmogelijkheden.

Watson Glaser

Critical thinking, oftewel kritisch denken, heeft betrekking op het kunnen interpreteren van gegeven informatie, op basis hiervan definiëren van een probleem, om daarna de juiste informatie te kunnen selecteren om een probleem op te lossen.

Abstract Redeneren

Bij abstract redeneren krijgt u verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan, die veranderingen ondergaan. De figuren worden blootgesteld aan een aantal knoppen, waarbij iedere knop voor één specifieke verandering staan.

Diagrammen

Bij de diagrammentest worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan u om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft.

Redactiesommen

Redactiesommen, ook wel verhaalsommen genoemd, zijn vaak onderdeel van het assessment. Redactiesommen zijn sommen verwerkt in een verhaal (vandaar de naam verhaaltjessommen).


In de media: