Assessment Oefenen

Online assessment oefenen

Op Assessment-Training.com kunt u eenvoudig een assessment oefenen. Wij bieden u een online training om alle onderdelen welke bij een assessment aan bod komen te oefenen. De beste training voor deze onderdelen is simpelweg herhalen van de oefeningen. Door het assessment te oefenen zult u zien dat u progressie gaat maken in het resultaat van uw score. Wij hanteren een handig overzicht waarin u uw progressie kunt volgen bij het maken van de testen. U ziet dus direct of door te oefenen uw prestaties verbeteren. Wij houden voor u de scores en de tijd bij aan de hand van individuele grafieken en diagrammen. U ziet dus ten alle tijden wat uw progressie is ten opzichte van u eerder gemaakte testen. Daarnaast laten wij een handig overzicht van hoe u scoort ten opzicht van de normgroep. Het betekent dat u ook kunt zien hoe er in het algemeen in uw specifieke norm wordt gepresteerd.
Assessment oefenen

Door assessments oefenen zorgt u er voor dat u beter voorbereid bent tijdens het echte assessment. Wij bieden alleen testen welke u ook echt kunt verwachten tijdens uw assessment. Het betreft testen als analogieën, figuurreeksen, antoniemen, cijferreeksen, numeriek redeneren en syllogismen. Ook hebben wij een postbakoefening. Door andere partijen wordt dit ook wel een postvakoefening genoemd. Wij zijn de enige online assessment training website welke u de mogelijkheid geeft om een dergelijke postbakoefening voor te bereiden. Door u goed voor te bereiden op een postbakoefening gaat u eenvoudig verbanden zien. Daardoor zult u de oefening sneller en beter maken.

U kunt op Assessment-Training.com alle testen los kopen. Wij bieden echter ook een totaal pakket van alle testen voor een bedrag van € 29,95. Bij het totaalpakket bent u uiteraard veel voordeliger uit dan bij het kopen van losse testen.

Voordelen van assessment oefenen op Assessment-Training.com:

- online alle testen voor het assessment oefenen;
- uitleg over alle onderdelen van het assessment;
- het meest voordelig en complete pakket aan oefeningen;
- alle testen kunt u 30 dagen lang oefenen;
- enkel internationaal gebruikte oefeningen.

Cijferreeksen

Cijferreeksen maken vaak onderdeel uit van een assessment. Bij cijferreeksen moet u een verband zien tussen een aantal getallen in een reeks, vervolgens moet u het juiste getal kiezen wat volgt in de reeks.

Figuurreeksen

Figuurreeksen zijn een veel voorkomend onderdeel tijdens een assessment. Bij figuurreeksen krijgt u een reeks figuren te zien waarvan de laatste onbekend is. U moet het juiste figuur kiezen.

Numeriek redeneren

Numeriek redeneren maakt onderdeel uit van de capaciteitentest, waarbij uw cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van feiten en cijfers in statistische tabellen.

Analogieën

Analogieën maken onderdeel uit van de capaciteitentesten die worden afgenomen tijdens een assessment. Er wordt hier gekeken naar uw vermogen om relaties tussen woorden te leggen.

Antoniemen

Antoniemen maken onderdeel uit van de capaciteitentest van het assessment. Deze test wordt afgenomen om uw woordenschat en woordenkennis te toetsen.

Persoonlijkheidstest

Tijdens een assessment wordt vaak uw gedragspatroon onderzocht. Dit doet men door middel van het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wij geven u uitleg over de persoonlijkheidstest.

Postbakoefening

Een postbakoefening (In Tray oefening) is een simulatie van een werkomgeving, waarbij wordt gekeken hoe efficiënt u omgaat met het verzamelen en interpreteren van informatie.

Verbaal redeneren

De verbaal redeneren test is een psychometrische test die meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie.

Rekenvaardigheid

Bij rekenvaardigheid worden u verschillende soorten sommen worden voorgelegd. Het is belangrijk om uw geheugen even op te frissen voor u het assessment gaat maken.

Situational Judgement Test (SJT)

In een Situational Judgement Test (SJT) / Situationele Beoordelingstest worden een aantal situaties aan u voorgelegd, waarbij aan u gevraagd wordt om de meest gepaste reactie in deze situatie te selecteren.

Matrixen

In deze testvorm krijgt u een matrix te zien van negen vlakken. Een van deze vlakken is leeg gelaten en aan de hand van de andere vlakken moet u selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden.

Ruimtelijk Inzicht

Met deze test wordt uw Ruimtelijk Inzicht gemeten. Er wordt van u gevraagd om kubussen in uw hoofd op te vouwen of uit te vouwen. Hierbij moet u eveneens in staat zijn om de kubussen in uw hoofd te roteren.

Woordenschat

Met deze test wordt uw Woordenschat gemeten. Er wordt van u gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. U moet een keuze maken uit 5 antwoordmogelijkheden.

Watson Glaser

Critical thinking, oftewel kritisch denken, heeft betrekking op het kunnen interpreteren van gegeven informatie, op basis hiervan definiëren van een probleem, om daarna de juiste informatie te kunnen selecteren om een probleem op te lossen.

Abstract Redeneren

Bij abstract redeneren krijgt u verschillende rijen te zien, waar één of meerdere figuren in staan, die veranderingen ondergaan. De figuren worden blootgesteld aan een aantal knoppen, waarbij iedere knop voor één specifieke verandering staan.

Diagrammen

Bij de diagrammentest worden drie verzamelingen genoemd. Het is aan u om de verhoudingen tussen deze drie verzamelingen vast te stellen door het diagram te kiezen dat deze verhoudingen correct weergeeft.


In de media: